Sijoittajan matka korkomarkkinoilla: Yrityslainat

09.02.15 11:08 | Säästäminen ja sijoittaminen

Matkaamme päästrategi Lippo Suomisen kanssa maailman ympäri tutustumassa eri sijoitusmarkkinoihin. Vuoden alkupuolella käymme läpi eri korkomarkkinoita. Helmikuussa tutustumisvuorossa ovat yrityslainamarkkinat.

Lippo Suominen, mitä yrityslainat ovat?
- Osakkeet eivät ole ainoa tapa sijoittaa varojaan yrityksiin, vaan myös lainamarkkinat tarjoavat mahdollisuuden hyötyä yritysten menestyksestä ja saada sijoituksilleen lisätuottoja. Yrityslainat ovat yritysten liikkeeseenlaskemia velkakirjoja, joilla ne keräävät varoja rahoittaakseen toimintaansa. Yrityslainat sopivat erityisesti hieman varovaisemmalle sijoittajalle, sillä niiden riskitaso on selvästi osakemarkkinoita matalampi.

- Osake- ja yrityslainasijoittamisessa on joitakin tärkeitä eroja. Osakesijoittaja haluaa nähdä yritysten kasvavan ja parantavan tuloksiaan, mutta yrityslainasijoittajalle se ei ole yhtä tärkeää. Yrityslainoihin sijoitettaessa tärkeintä on, että yritys ei mene nurin, vaan maksaa lainan pääoman ja korot takaisin ajallaan. Yrityslainasijoittamisessa ei haetakaan odotuksia suurempia tuottoja, vaan pyritään välttämään kielteisiä yllätyksiä. Kun sijoittaa ns. vakavaraisiin eli sijoitusluokituksen saaneisiin yrityksiin, on luottotappioiden riski erittäin vähäinen, mutta tuottokaan ei normaalioloissa nouse kovin korkeaksi.

Mitä pitää huomioida yrityslainoihin sijoitettaessa?
- Nostaisin esille muutaman tärkeän asian:
1. Kuten kaikessa muussakin sijoittamisessa sijoittaja joutuu puntaroimaan myös yrityslainoissa tuoton ja riskin suhdetta. Mitä korkeampi yrityslainan korko on, sitä suurempi on riski siitä, että yritys ajautuu jossain vaiheessa maksuvaikeuksiin. Toisaalta tuottoja saadakseen riskiä on otettava. Kaikkein vähäriskisimpien yrityslainojen korot ovatkin lähestulkoon riskittömien valtionlainojen tasolla.

2. Hajautus on yrityslainasijoittamisessa vielä tärkeämpää kuin muilla markkinoilla. Yrityslainoissa yksittäisestä lainasta tuleva lisätuotto on melko vähäinen, mutta pahimmillaan tappio voi olla suuri, jos yritys ei pysty maksamaan lainaansa takaisin. Hajauttamalla sijoituksensa moniin lainoihin sijoittajan tuotto-odotus ei juuri muutu, mutta riski vähenee merkittävästi.

3. Jos lainan omistaa eräpäivään asti ja yritys hoitaa velvollisuutensa, on kokonaistuotto se, mitä ostohetkellä on ajateltu. Ennen eräpäivää lainan arvo kuitenkin vaihtelee markkinoilla, kun sijoittajat käyvät kauppaa niillä. Siten, jos lainan myy ennen eräpäivää, voi tuotto poiketa alkuperäisestä tasosta. Tämän vuoksi myös yrityslainarahastojen arvot muuttuvat päivittäin.

Mikä yrityslainojen markkinatilanne on?
- Yrityslainamarkkinat tuottivat erinomaisesti finanssikriisin jälkeen. Kriisiaikana pelättiin yritysten massiivista konkurssiaaltoa. Kun näkymät paranivat, laskivat korot voimakkaasti, mikä nosti lainojen arvoa. Tällä hetkellä vakavaraisten yritysten lainojen korot ovat matalia, joten tuotto-odotukset jäävät vaatimattomiksi. Ne tuovat kuitenkin sijoitussalkkuun hajautushyötyjä ja toisaalta pientä lisätuottoa verrattuna valtionlainoihin. Yrityslainoilla on siten edelleenkin paikkansa sijoitussalkussa, vaikka niiden parhaat tuotot ovatkin jo takanapäin.