Nordean johdon osavuotinen selvitys - ensimmäinen neljännes 2015

29.04.15 8:20 | Nordea

”Taloudellinen toimeliaisuus piristyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nordea onnistui kasvattamaan liiketoimintaansa, ja tuotot nousivat vahvasti. Poikkeuksellisen matala korkotaso loi paineita talletusmarginaaleihin, mutta toisaalta se myös kasvatti pankin muiden tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Volatiliteetti lisääntyi markkinoilla, ja pankin yritys- ja yhteisöasiakkaat tarvitsivat siksi entistä enemmän riskienhallintatuotteita. Lisäksi Nordean säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin kohdistuva kysyntä kasvoi edelleen kaikkialla Euroopassa. Konsernin hoidossa oleva varallisuus nousi ennätykselliseen 290 miljardiin euroon. Kulut vähenivät odotusten mukaisesti. Luottojen laatu on edelleen vahva.


Asiakkaat arvostavat tarjoamiamme digitaalisia palveluja, ja niiden suosio kasvaa. Yksi kymmenestä neuvontatapaamisesta järjestettiin maaliskuussa verkkotapaamisena. Verkkotapaamisten määrä on lähes kolminkertaistunut joulukuusta. Investoimme jatkuvasti uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja asiakkaat ovat mukana kehitystyössä. Vastaamme asiointitapojen muutokseen myös yksinkertaistamalla toimintaamme ja uusimalla peruspankkijärjestelmät muutaman tulevan vuoden aikana.”


Vertailu Q1/2015 vs. Q1/2014 (Q1/2015 vs. Q4/2014):

• Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 9 % (8 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 11 %.
• Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 % (4%). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 2 %.
• Liikevoitto kasvoi 27 % (22 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 29 %.
• Ydinvakavaraisuussuhde koheni 14,6 prosentista 15,6 prosenttiin (Q4: 15,7 %).
• Kulu/tuotto-suhde parani 49,5 prosentista 43,6 prosenttiin (Q4: 48,8 %).
• Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,18 prosentista 0,14 prosenttiin
(Q4: 0,15 %).
• Oman pääoman tuotto nousi 11,4 prosentista 14,3 prosenttiin (Q4: 11,8 %).


Lue lisää:
Lehdistötiedote
Johdon osavuotinen selvitys (englanniksi)