Suomi: veronalennuksella uuteen alkuun

Aki Kangasharju
20.05.15 11:19 | Markkinat | Nordea Suomen talous tarvitsee uuden alun mahdollisimman nopeasti. Julkisen talouden sopeuttamisohjelma, rakenneuudistukset ja palkkamaltti auttavat Suomea, mutta vasta muutaman vuoden tähtäimellä. Näiden lisäksi tarvitaan nopeavaikutteista lääkettä. Vain tuloverojen lasku yhdistettynä palkkamalttia radikaalimpaan työvoimakustannusten laskuun kohentaa vientikilpailukykyä ja kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia tarpeeksi ripeästi.

Perinteisin nopea keino tukea taloutta on menoelvytys. Perinteisesti elvytyksellä tarkoitetaan julkisten investointien lisäämistä, mikä ei nyt toimi, koska:

1. Sen vaikutusaika on lyhyt.
2. Ongelmien taustalla oleva yksityisen sektorin työllisyys ei korjaannu.
3. Julkinen sektori on jo liian suuri suhteessa talouden kantokykyyn.
4. Julkisten menojen lisäys johtaa entistä suurempiin leikkauksiin tulevaisuudessa.
5. Kannattavien investointikohteiden löytäminen ilman markkinamekanismin ohjausta on vaikeaa.


Menoelvytystä voi suositella vain siltä osin, kuin se pystyy tukemaan korkean osaamistason ja jalostusarvon tuotannon uudelleen rakentamista viime vuosina menetetyn kapasiteetin tilalle.


Parempi tapa tukea taloutta on verojen laskeminen. Suomen ongelma on kireä tuloverotus. Veroelvytys tuloverotusta keventämällä:

1. Lisää työpanosta ja kulutusta nopeasti.
2. Lisää julkisen sektorin verotettavaa tuloa.
3. Luo tilaa palkkamalttia radikaalimmalle kustannuskilpailukyvyn palauttamiselle.
4. Hyödyttää taloutta pitkäaikaisesti.


Veronalennus kannattaa yhdistää muihin uudistuksiin. Sopivasti mitoitettu tuloverojen lasku yhdistettynä palkkamalttia radikaalimpaan työvoimakustannusten laskuun kohentaa vientikilpailukykyä ja kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia Suomen tarpeisiin nähden tarpeeksi ripeästi.

Kun lisäksi toteutetaan valtiovarainministeriön sopeutusohjelma ja edellisen hallituksen rakennepaketin uudistukset, luottamus Suomen tulevaisuuteen palaa ja myös investoinnit käynnistyvät.


Tuloverojen alentaminen ei rahoita itseään täysin. Siksi vähemmän haitallisia veroja on nostettava, lyhyellä tähtäimellä on sallittava voimakkaampi velkaantuminen tai julkisia menoja on leikattava. Vastapainona saamme lisää työllisyyttä, jonka vähyys on ikääntyvän Suomen kasvun pullonkaula.

Suomen kannalta järkevä lähestymistapa on se, että veroja leikataan heti ja menoleikkauksia toteutetaan ripeään tahtiin.


Veronalennus ei tarkoita valtiovarainministeriön linjaa nopeampaa sopeuttamista, sillä sopeuttamisohjelma on tehty etupainotteisena olettaen, että rakenneuudistusten toteuttaminen jatkuu hitaana. Ripeä toiminta työvoimakustannuksissa ja rakenne-paketissa takaisi, että sopeuttamisohjelma riittää veronalennuksen kattamiseen myös lyhyellä aikavälillä.


Lue koko raportti täältä.