Sijoittajan matka maailman markkinoilla: Kiinteistösijoitusrahastot

09.06.15 14:41 | Säästäminen ja sijoittaminen

Matkaamme päästrategi Lippo Suomisen kanssa maailman ympäri tutustumassa eri sijoitusmarkkinoihin. Tässä kuussa kohteena ovat REIT- eli kiinteistösijoitusrahastot. 

Lippo Suominen, mitä kiinteistösijoitusrahastot ovat?
Kiinteistösijoitusrahastot ovat maailmalla yleinen tapa tehdä sijoituksia kiinteistömarkkinoille. Ne tarjoavat sekä mielenkiintoisia tuottomahdollisuuksia että parantavat salkun hajautusta eri markkinoille. Niiden toimintaa ohjaa tiukka lainsäädäntö esim. voittojen jaon ja sijoituskohteiden suhteen.

Kiinteistösijoitusrahastoja löytyy eri puolilta maailmaa ja niiden kohdekiinteistöt vaihtelevat. Osa rahastoista voi sijoittaa kaiken tyyppisiin kiinteistöihin, kun taas osa on rajannut kohteiksi esimerkiksi ainoastaan liikekiinteistöt tai asunnot.

Mikä määrää kiinteistösijoitusrahastojen kehitystä?
Vaikka kohteena ovatkin kiinteistöt, poikkeavat kiinteistösijoitusrahastot tietyiltä osiltaan selvästi suorista kiinteistösijoituksista. Kohteena olevien kiinteistöjen arvojen kehitys ja vuokrat luonnollisestikin selittävät ensisijaisesti molempien sijoitusmuotojen tuottoja. Kiinteistösijoitusrahastossa tulee kuitenkin koko sijoituksen hoito yhdessä paketissa, myös velkarahoitus, mikä tuo mukaan rahastojen arvoon merkittävästi vaikuttavan osatekijän. Korkotaso toki vaikuttaa lähes kaikkien kiinteistöjen hintoihin välillisesti (korkeat korot laskevat kiinteistöjen hintoja), mutta kiinteistösijoitusrahastoissa koroilla on lisäksi suora vaikutus sijoitusyhtiön rahoituskustannuksiin. Siten sijoitusrahastojen arvo on herkkä korkotason muutoksille.

REIT-rahastojen hyvä puoli on, että ne ovat likvidejä sijoituksia, joilla voi käydä kauppaa päivittäin ja itselle sopivalla rahasummalla. Tämä kuitenkin puolestaan johtaa siihen, että jos suoria kiinteistöjä pidetään usein vakaan tasaisesti kehittyvinä, ovat pörssilistattujen sijoitusrahastojen arvot paljon voimakkaammin yleisen osakemarkkinan mukana heiluvia. Niiden hinta määräytyy lyhyellä tähtäimellä suoraan sijoittajien ostojen ja myyntien perusteella päivittäin.

Kenen salkkuun ne sopivat?
Kiinteistösijoitusrahastot ovat helppo tapa päästä mukaan kansainvälisille kiinteistömarkkinoille. Ne ovat likvidi sijoitusmuoto, jolla saa salkkuun hyvän lisähajautuselementin. Siten ne sopivat kohtuullisella osuudella mukaan suureen osaan sijoitussalkuista.

Kiinteistösijoitusrahastoihin sijoittaminen vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä, kuten toki sijoittaminen yleensäkin. Niiden arvot voivat heilua lyhyellä tähtäimellä voimakkaastikin, mutta pidemmällä tähtäimellä ne heijastavat hyvin kiinteistömarkkinoiden arvon kehitystä.