Suomalaisten lomabudjetti on 1410 euroa

09.06.15 8:30 | Päivittäiset raha-asiat

Nordean tutkimuksen mukaan suomalaiset aikovat tänä vuonna kuluttaa kesälomaansa lähes saman verran rahaa kuin viime vuonna. Tänä kesänä suomalainen kotitalous suunnittelee käyttävänsä rahaa keskimäärin 1 410 euroa, kun viime vuonna vastaava summa oli 1 442 euroa. Viidessä vuodessa suomalaisten lomabudjetti on pienentynyt keskimäärin 150 euroa.

Pääkaupunkiseudulla asuvien kesälomabudjetti on isoin, 1 841 euroa. Se laski viime vuodesta, jolloin pääkaupunkilaiset arvioivat käyttävänsä lomaan rahaa 1 990 euroa.

Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Länsi-Suomessa asuvien lomabudjetti puolestaan nousi tänä vuonna. Itäsuomalaiset aikovat kuluttaa lomaan rahaa 1 200 euroa, kun viime vuonna kesälomakassa oli 1 082  euroa. Pohjois-Suomessa asuvat arvioivat käyttävänsä 1 168 euroa, kun viime vuonna vastaava summa oli 1 134 euroa. Länsisuomalaiset käyttävät tänä vuonna 1 301 euroa, kun viime vuonna kesäbudjetti oli 1 243 euroa.

Loma rahoitetaan palkasta ja säästöistä
Yli 60 prosenttia suomalaisista kertoo rahoittavansa kesäloman palkastaan. Lähes puolet vastaajista kertoo säästäneensä lomaa varten.

- Tämä on hyvä uutinen. Lainaa ei aio kesälomaan käyttää kuin prosentti vastaajista ja luottokorttiakin vilauttaa vain 12 prosenttia. Tulos kuvastaa suomalaisten järkevää suhtautumista oman taloutensa hoitoon, kertoo johtaja Jari Ohrankämmen Nordean varallisuudenhoidosta. Säästäminen on taloudellisin tapa varautua loma-ajan ylimääräisiin menoihin. Sopiva säästämismuoto loman rahoittamiseksi on tilisäästäminen tai säästäminen matalariskiseen rahastoon.

- Mielestäni hyvä tapa varautua kaikenlaisiin ylimääräisiin menoihin on jakaa säästäminen kolmeen eri tavoitteeseen eli varakassaan, pitkäaikaiseen säästämiseen sekä eläkepäivien varalle. Varakassasta voi ottaa rahaa nopeasti käyttöön esimerkiksi loman tai muiden pienehköjen menojen rahoitukseen. Pitkäaikaisen säästämisessä taas voidaan tavoitella korkeampaa tuottoa, eli sijoittaa varoja esimerkiksi osakemarkkinoille, neuvoo Ohrankämmen.

TNS Gallup tutki Nordean toimeksiannosta kesäloman kustannuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa internet-paneeleja käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin 11.5.2015 - 20.5.2015. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1 002 haastattelua 18–65-vuotiaiden ikäryhmässä.