Kypsyvän markkinan merkkejä

12.06.15 13:52 | Säästäminen ja sijoittaminen

Osakemarkkinat ovat nousseet vahvasti jo vuosia – vastoin monen synkistelijän odotuksia. Pitkän nousuputken jälkeen puheet osakekuplasta ovat jälleen kiihtyneet. Varsinaisesta kuplasta on kuitenkaan vaikea edelleenkään löytää merkkejä, sillä maailman talous- ja tulosnäkymät osoittavat yhä ylöspäin eikä osakkeiden hinnoittelu ole vielä hälyttävällä tasolla. Siksi uskomme osakemarkkinoiden jatkavan lähiaikoina yhä noususuunnassa.

On kuitenkin nähtävissä tiettyjä merkkejä siitä, että osakkeiden pitkän nousuputken pää olisi lähestymässä. Alla on kolme asiaa, jotka ovat tyypillisiä markkinoiden noususuhdanteen loppuvaiheille.

Listautumisbuumi
Monen vuoden pörssin näivettymissurkuttelun jälkeen Helsingin pörssiin on viimein alkanut ilmestyä uusia kandidaatteja kuin sieniä sateella. Listautumisille on monia mahdollisia selityksiä. Myönteistä on esimerkiksi, jos yritykset tarvitsevat uutta rahaa nähdessään tulevaisuudessa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Sen sijaan huolestuttavampaa on, jos omistajat ovat sitä mieltä, että nyt on hyvä aika kotiuttaa voittoja omistuksistaan. Listautumisbuumi on historiassa monesti edeltänyt osakkeiden käännettä.

Arvostuksella ei väliä
Osakkeiden arvostus on kiristynyt vahvan kurssinousun myötä. Vaikka tulokset ovat parantuneet, ovat osakkeiden hinnat kohonneet vielä kovempaa. P/E-arvostus esimerkiksi on jo noussut viimeisen 25 vuoden keskiarvon yläpuolelle. Mielestämme arvostus ei ole vielä hälyttävällä tasolla, vaikka osakkeita ei enää millään voi nimittää halvoiksi.

Mielenkiintoisempaa on kuitenkin arvostuksen ympärillä virinnyt keskustelu siitä, että perinteiset arvostusmittarit eivät ole enää käyttökelpoisia matalasta korkotasosta johtuen. Teknokuplan aikaan sanottiin, että arvostuksella ei ole väliä, koska maailma muuttuu jatkossa niin voimakkaasti. Perinteisten arvostusmittarien aliarviointi kertoo helposti siitä, että osakkeiden tulevaisuuden näkymiä halutaan maalailla vielä valoisammiksi kuin olisi perusteltua.

”Luuserit” nousukärjessä
Voimakkaan kurssinousun jälkeen on vaikea perustella, miksi ostaa osaketta, jonka hinta on jo kohonnut merkittävästi. Osakettahan olisi pitänyt ostaa ennen kuin se lähtee nousukiitoon, eikä sen jälkeen, vaikka kurssinousu perustuisikin yrityksen näkymien paranemiseen.  Siksi sijoittajat etsivät helposti ”luusereita”, jotka ovat jääneet muiden noususta jälkeen. Kypsän markkinan merkkejä onkin se, että kovimpia nousijoita eivät ole yritykset, joiden perustekijät ovat kunnossa. Nousukärjessä ovat ne yritykset, jotka ovat aiemmin pettäneet, ja joita nyt ostetaan käännetoiveiden varassa. Sama toimii myös markkinatasolla. Esimerkiksi tämän vuoden alussa Venäjän markkinat ovat olleet voittajia, vaikka maan talouden uutisvirta onkin pysynyt heikkona.

Kaikista yllä mainituista ilmiöistä on viime aikoina ollut merkkejä nähtävissä, joten markkinoiden kypsyminen on vähitellen käynnistynyt. Mikään niistä ei kuitenkaan vielä ole niin voimakas, että voisi sanoa sijoittajien toiveiden irronneen todellisuudesta ja markkinoiden käänteen olevan aivan nurkan takana. Markkinoiden kypsymisvaihe voi kestää pitkään ja olla erittäin tuottoisa, joten liikaa hälytysvaloja ei kannata vielä sytytellä.  Yksin nämä tekijät eivät riitä kääntämään markkinoita, mutta ne tekevät osakkeet herkiksi talous- ja tulospettymyksille.

Lippo Suominen, Nordean päästrategi