Nordea Pankki Suomi Oyj ylittää Fivan uuden pääomavaatimuksen selvästi

06.07.15 17:37 | Nordea

Finanssivalvonta on tänään asettanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle 2 prosentin lisäpääomavaatimuksen, joka on täytettävä 7.1.2016 alkaen. Nordea Pankki Suomen konsolidoitu ydinpääoma (Common Equity Tier 1) suhteessa kokonaisriskin määrään oli vuoden 2014 lopussa 16.7%. Nordea Pankki Suomi ylittää siten uuden 9% suuruisen ydinpääomavaatimuksen selvästi.

Finanssivalvonta on määrittänyt lisäpääomavaatteet niille pankeille, jotka ovat Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia (O-SII). Nordea-konserni on niin ikään määritelty maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäväksi luottolaitokseksi (G-SII).
 
Finanssivalvonta on tänään asettanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle 2 prosentin lisäpääomavaatimuksen, joka on täytettävä 7.1.2016 alkaen. Nordea Pankki Suomen konsolidoitu ydinpääoma (Common Equity Tier 1) suhteessa kokonaisriskin määrään oli vuoden 2014 lopussa 16.7%. Nordea Pankki Suomi ylittää siten uuden 9% suuruisen ydinpääomavaatimuksen selvästi.