Nordean osavuosikatsaus - 2. neljännes 2015

16.07.15 9:23 | Nordea

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

”Nordean rahoituskate vakaantui vuoden poikkeuksellisen alun jälkeen. Asiakkaiden aktiviteetti pääomamarkkinoilla väheni toisella neljänneksellä hieman, ja säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvä toiminta jatkui vilkkaana. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 7 % paikallisissa valuutoissa. Kulut vähenivät paikallisissa valuutoissa yli prosentin. Kulu/tuotto-suhde parani siten yli 4 prosenttiyksikköä. Luottojen laatu pysyi vakaana, ja luottotappioiden määrä oli reilusti alle 10 vuoden keskiarvon. Oman pääoman tuotto koheni 2,1 prosenttiyksikköä 13,7 prosenttiin. Ydinvakavaraisuussuhde nousi 16,0 prosenttiin.

Yksinkertaistamishanke ja työ tulevaisuuden pankin rakentamiseksi etenevät suunnitelmien mukaan. Uuden maksuliikejärjestelmän kautta tuodaan ensimmäiset tuotteet markkinoille tulevina neljänneksinä. Nordea on käynnistänyt keskustelut konsernin juridisen rakenteen muuttamisesta viranomaisten kanssa Pohjoismaissa. Valmistelutyö on osa pankin yksinkertaistamiseen tähtääviä hankkeita.”

Vertailu 1–6/2015 vs. 1–6/2014 (Q2/2015 vs. Q2/2014)1:

· Rahoituskate pieneni 5 % 2 597 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa se pieneni 3 % (3 %).

· Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6 % 5 242 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 7 % (4 %).

· Liiketoiminnan kulut2 pienenivät 3 % 2 373 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 % (1 %).

· Liikevoitto2 kasvoi 19 % 2 644 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 21 % (12 %).

· Ydinvakavaraisuussuhde koheni 15,2 prosentista 16,0 prosenttiin (Q2/2014: 15,2 %).

· Kulu/tuotto-suhde2 parani 49 prosentista 45 prosenttiin (Q2/2015: 47 %, Q2/2014: 49 %).

· Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 23 % 225 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 22 % (23 %).

· Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,17 prosentista 0,13 prosenttiin (Q2/2015: 0,12 %, Q2/2014: 0,16 %).

· Oman pääoman tuotto2 nousi 11,6 prosentista 13,7 prosenttiin (Q2/2015: 13,1 %, Q2/2014: 11,9 %).

· Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen (toiminnot yhteensä) parani 0,38 eurosta 0,51 euroon (Q2/2015: 0,24 euroa, Q2/2014: 0,17 euroa).


Lue koko lehdistötiedote täältä.
Lue osavuosikatsaus englanniksi täältä