Muutoksia Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallinnossa

31.08.15 10:00 | Nordea

Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu 1.9. Uusi toimitusjohtaja on Topi Manner ja toimitusjohtajan sijainen Jukka Perttula. Edellinen toimitusjohtaja Ari Kaperi jatkaa edelleen Nordean maajohtajana Suomessa sekä konsernin riskienhallinnasta vastaavana johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Syynä vaihdokseen on se, että pohjoismaiset pankkivalvojat eivät enää hyväksy toimintamallia, jossa konsernin riskijohtaja on samalla liiketoimintavastuussa paikallisessa yhtiössä. Ari Kaperi on tästä syystä jo luopunut tai on luopumassa hallituksen jäsenyyksistä muissa Nordea-konserniin kuuluvissa yhtiöissä sekä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä Nordea Bank Norge ASA:ssa. Tämä valvojien asettama uusi vaatimus koskee kaikkia pankkeja.