Lähes joka kolmas asuntolaina turvataan

11.09.15 14:27 | Päivittäiset raha-asiat

Nordean asiakkaiden kiinnostus lainaturvaa kohtaan on kasvanut tasaisesti. Tällä hetkellä lähes joka kolmas asuntolaina turvataan lainaturvalla.

 

 

Mikä on lainaturva?

Lainaturva on lainaan liitettävä vakuutus, jolla turvataan lainan takaisinmaksua odottamattomissakin tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi työttömyys, työkyvyttömyys tai vakava sairastuminen. Mitä isomman lainan ottaa, tai jos ottaa lainaa yksin, kannattaa erityisesti harkita lainan turvaamista erillisellä vakuutuksella.  

Mitä turvalajeja on olemassa?
Lainaturvaan on mahdollisuus valita neljä eri turvalajia; kuolemanvaraturva, vakavan sairauden turva, työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva sekä turva tapaturmaisen kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta. Turvia voi valita vain yhden, tai vaikkapa kaikki neljä.

 

Suosituin turva Nordean asiakkaiden keskuudessa on kuolemanvaraturva, mutta nykyisessä taloustilanteessa kiinnostus työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvaan on kasvanut.

 

Miten lainaturvaa voi hakea?

Lainaturvaa voi hakea verkkopankissa, konttorissa tai Nordean asiakaspalvelun kautta (0200 3000).

 

Lainaturvan hinta riippuu turvan suuruudesta, vakuutetun iästä sekä siitä mitä turvalajeja vakuutukseen valitaan.