Vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat paremmin

29.09.15 15:25 | Vastuullisuus | Säästäminen ja sijoittaminen

Nordean rahastoyhtiön analyysin mukaan sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi vastuullisesti toimivissa yhtiöissä kuin muissa yhtiöissä. Vastuullinen toiminta koskee muun muassa ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia asioita. Vastuullisuus vaatii yhtiöiden omistajilta aktiivista sitoutumista ja pitkää sijoitusaikaa.

Usein väitetään, että ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä omistajaohjaus aiheuttavat yhtiöille lisäkustannuksia, ja että niiden huomioon ottaminen sijoitusprosesseissa on taloudellisesti epäedullista varallisuudenhoitajille.

- Tämä on mielestämme erittäin lyhytnäköinen ajattelutapa, joka johtaa virheellisiin sijoituspäätöksiin. Nordean tekemän analyysin tulokset kertovat, että kestävän kehityksen hyväksi tehty työ tuo yhtiöille kilpailuetuja ja pienentää kassavirtaan liittyviä riskejä. Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa osakkeen arvoon positiivisesti, taustoittaa Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimiä vetävä Sasja Beslik.

- Siksi yhtiöiden kannattaa panostaa ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin prosesseihin puhtaasti taloudellisista syistä, Beslik jatkaa.

Näistä näkökulmista katsottuna vastuullisesti toimiviin yhtiöihin sijoitetun pääoman tuotto on Nordean analyysin mukaan noin 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muiden yhtiöiden. Niiden tuotto on ollut myös yleistä markkinakehitystä parempi sekä viiden että kymmenen vuoden ajanjaksoilla.

- Pitkäaikainen sijoituspolitiikka ja aktiivinen osallistuminen yhtiöiden strategiseen suunnitteluun ovat ratkaisevia tekijöitä, joilla voimme luoda rahasto-osuuksien omistajille lisäarvoa pitkällä aikavälillä, toimitusjohtaja Jari Kivihuhta Nordea Fundsista lisää.

Aktiivinen omistaja pyrkii vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan pitkällä aikavälillä

Nordea on päättänyt vaikuttaa aktiivisesti yhtiöiden toimintaan riippumatta siitä, kuinka vastuullisesti ne toimivat tällä hetkellä. Tärkeintä on, että yhtiö haluaa aidosti parantaa toimintaansa.

Aktiivisessa omistajuudessa on pohjimmiltaan kyse sijoituksen arvon kasvattamisesta ohjaamalla yhtiö tekemään oikeita valintoja ja kehittämään liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Kvartaalitalous asettaa yhtiöiden pitkän aikavälin investointisuunnitelmille kuitenkin suuria haasteita.

- Passiiviset omistajat eivät välttämättä ota vastuuta yhtiön vakaasta ja kestävästä kehityksestä pitkällä aikavälillä. Tietokone ei pysty kertomaan mielipiteitä tai tekemään syvällisiä analyyseja. Jos aktiivisia omistajia ei ole, yhtiöillä ei ole pitkän aikavälin kehityksen huomioon ottavaa sparrauskumppania, Sasja Beslik kertoo.

Lyhyellä aikavälillä vastuullisuusasioihin liian vähän investoiva yhtiö voi säästää rahaa, mutta pidemmällä tähtäimellä siitä aiheutuneet puutteet on kuitenkin paikattava. Se vie sekä rahaa että resursseja, minkä lisäksi yhtiö altistuu sillä välin kriiseille, jotka voivat lamauttaa yhtiön toiminnan.

- Rohkaisemme yhtiöitä luopumaan lyhytnäköisyydestä ja sen sijaan vahvistamaan kilpailukykyään kestävästi sekä vähentämään riskejään. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan panostaminen on tässä tärkeä keino. Se edellyttää investointeja, joiden tuotto näkyy vasta pitkällä aikavälillä, sanoo Jari Kivihuhta.

Lue lisää

Miten vältät asunnonoston sudenkuopat?

Asuminen ja lainat

Asiantuntijat kehottavat kiinnittämään huomiota asunnon sijaintiin ja selvittämään perusteellisesti omakotitalon tai asunto-osakeyhtiön kunto.

Blogi: Onnistunut yrityskauppa tehdään realististen suunnitelmien perusteella

Yritykset Suomi100

Usein sanotaan, että suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu.

Nordea Henkivakuutus on perustamassa lainojen turvaamiseen erikoistuvan vahinkovakuutusyhtiön

Nordea

Nordea Henkivakuutus perustaa työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden riskien turvaamiseen erikoistuvan vahinkovakuutusyhtiön.

Blogi: Hollannin huolet Ranskan varjossa

Talous Jan von Gerich

Hollanti aloittaa Euroopan vauhdikkaan vaalivuoden reilun parin viikon päästä. Eurokriittiset voimat ovat nostaneet kannatustaan, mutta Hollannista ei tule e...

Millaista on tulevaisuuden työ?

Talous

MTV:n Huomenta Suomessa vierailleet Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen, kansanedustaja Ozan Yanar (vihr.) sekä Nordean ekonomisti Olli Kärkkäine...