Vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat paremmin

29.09.15 15:25 | Vastuullisuus | Säästäminen ja sijoittaminen

Nordean rahastoyhtiön analyysin mukaan sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi vastuullisesti toimivissa yhtiöissä kuin muissa yhtiöissä. Vastuullinen toiminta koskee muun muassa ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia asioita. Vastuullisuus vaatii yhtiöiden omistajilta aktiivista sitoutumista ja pitkää sijoitusaikaa.

Usein väitetään, että ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä omistajaohjaus aiheuttavat yhtiöille lisäkustannuksia, ja että niiden huomioon ottaminen sijoitusprosesseissa on taloudellisesti epäedullista varallisuudenhoitajille.

- Tämä on mielestämme erittäin lyhytnäköinen ajattelutapa, joka johtaa virheellisiin sijoituspäätöksiin. Nordean tekemän analyysin tulokset kertovat, että kestävän kehityksen hyväksi tehty työ tuo yhtiöille kilpailuetuja ja pienentää kassavirtaan liittyviä riskejä. Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa osakkeen arvoon positiivisesti, taustoittaa Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimiä vetävä Sasja Beslik.

- Siksi yhtiöiden kannattaa panostaa ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin prosesseihin puhtaasti taloudellisista syistä, Beslik jatkaa.

Näistä näkökulmista katsottuna vastuullisesti toimiviin yhtiöihin sijoitetun pääoman tuotto on Nordean analyysin mukaan noin 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muiden yhtiöiden. Niiden tuotto on ollut myös yleistä markkinakehitystä parempi sekä viiden että kymmenen vuoden ajanjaksoilla.

- Pitkäaikainen sijoituspolitiikka ja aktiivinen osallistuminen yhtiöiden strategiseen suunnitteluun ovat ratkaisevia tekijöitä, joilla voimme luoda rahasto-osuuksien omistajille lisäarvoa pitkällä aikavälillä, toimitusjohtaja Jari Kivihuhta Nordea Fundsista lisää.

Aktiivinen omistaja pyrkii vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan pitkällä aikavälillä

Nordea on päättänyt vaikuttaa aktiivisesti yhtiöiden toimintaan riippumatta siitä, kuinka vastuullisesti ne toimivat tällä hetkellä. Tärkeintä on, että yhtiö haluaa aidosti parantaa toimintaansa.

Aktiivisessa omistajuudessa on pohjimmiltaan kyse sijoituksen arvon kasvattamisesta ohjaamalla yhtiö tekemään oikeita valintoja ja kehittämään liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Kvartaalitalous asettaa yhtiöiden pitkän aikavälin investointisuunnitelmille kuitenkin suuria haasteita.

- Passiiviset omistajat eivät välttämättä ota vastuuta yhtiön vakaasta ja kestävästä kehityksestä pitkällä aikavälillä. Tietokone ei pysty kertomaan mielipiteitä tai tekemään syvällisiä analyyseja. Jos aktiivisia omistajia ei ole, yhtiöillä ei ole pitkän aikavälin kehityksen huomioon ottavaa sparrauskumppania, Sasja Beslik kertoo.

Lyhyellä aikavälillä vastuullisuusasioihin liian vähän investoiva yhtiö voi säästää rahaa, mutta pidemmällä tähtäimellä siitä aiheutuneet puutteet on kuitenkin paikattava. Se vie sekä rahaa että resursseja, minkä lisäksi yhtiö altistuu sillä välin kriiseille, jotka voivat lamauttaa yhtiön toiminnan.

- Rohkaisemme yhtiöitä luopumaan lyhytnäköisyydestä ja sen sijaan vahvistamaan kilpailukykyään kestävästi sekä vähentämään riskejään. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan panostaminen on tässä tärkeä keino. Se edellyttää investointeja, joiden tuotto näkyy vasta pitkällä aikavälillä, sanoo Jari Kivihuhta.

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,601 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Kiinan epävarmuus ei hälvene hetkeen

Finanssimaailma-blogi Talous Tuuli Koivu

Kiinan näkymien selkiytymistä ei kannata odottaa henkeä pidätellen.

Our-position

Nordean nimitystoimikuntaan lisätään Cevian Capitalin edustaja

Lehdistötiedote Varsinainen yhtiökokous 2019

InnovFin-lainatakauksella vauhtia pk-yritysten innovaatioihin ja kasvuun

Yritykset

Pk-yritykset ehtivät vielä mukaan Euroopan investointirahaston InnovFin-lainatakausohjelmaan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ja kiihdyttää innovatiivist...

Blogi: Sijoitusvuosi 2019 – kylmäpäisyys palkitaan

Finanssimaailma-blogi Säästäminen ja sijoittaminen Markkinat

Sijoitusmarkkinoilla nähtiin kuluneena vuonna jälleen vauhtia ja vaarallisia tilanteita – ainakin näin strategin näkökulmasta.

Näyttää 5 hakua 1,601 tuloksesta