Joka toinen suomalainen seuraa talousuutisia

02.10.15 10:00 | Talous

Puolet suomalaisista kertoo seuraavansa talousuutisia vähintään viikoittain. Kiinnostavimmiksi koetaan Suomen talouteen tai omaan asuinseutuun liittyvät talousuutiset. Samaan aikaan joka viides suomalainen sanoo, ettei seuraa talousaiheisia uutisia juuri lainkaan, koska ei pidä niitä kiinnostavina tai koe tuntevansa talousasioita riittävästi.  Tiedot käyvät ilmi Nordean TNS Gallupilla teettämästä talouslukutaitotutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kiinnostus talousuutisiin karttuu iän myötä. Eläkeläisistä yli 40 prosenttia kertoo seuraavansa talousuutisia päivittäin, kun 18–25-vuotiaista näin tekee vain joka kymmenes.  Miehistä lähes kaksi viidestä seuraa talousuutisia päivittäin – naisista alle viidennes. Myös asuinpaikalla on merkitystä: pääkaupunkiseudulla talousuutiset kiinnostavat selvästi enemmän kuin esimerkiksi Itä-Suomessa.

- Eri ryhmien välillä oli myös eroja siinä, millaisia uutisia seurataan. Suomen ja oman asuinseudun uutiset kiinnostivat kautta linjan eniten, mutta esimerkiksi miehet ovat kiinnostuneempia Euroopan ja maailman taloudesta, kun taas naisia kiinnostavat enemmän tavallisen ihmisen arkeen ja työllisyyteen liittyvät uutiset. Myös elämäntilanteet heijastuivat vastauksissa. Työllisyyteen, Euroopan ja maailmantalouteen liittyvät uutiset kiinnostivat työttömiä, kun taas keskituloiset palkansaajat olivat kiinnostuneempia verotuksesta ja tavallisen ihmisen arjesta, kertoo Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen.

Talouslukutaidoissa parantamisen varaa

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten hyvin suomalaiset tunsivat talouden keskeisiä termejä.

– Lähes kaikki vastaajat osasivat valita vaihtoehdon, joka kuvaa oikein inflaatiota tai osinkoa. Sen sijaan esimerkiksi yksinkertaisessa prosenttilaskussa kompasteli yllättävän moni, kaksi viidestä vastaajasta, Sorjonen kommentoi. 

Oman talouden hallintaan liittyviä asioita pitäisi suomalaisten mielestä opettaa ensisijaisesti kotona ja koulussa. Koulussa toivottiin keskityttävän entistä enemmän nimenomaan juuri oman talouden hallintaan liittyviin arkisiin asioihin, kuten säästämiseen, lainoihin ja luottokorttien käyttöön.

- Tämä on varmasti hyvin perinteinen ajattelutapa ja hyvä sellainen. Olisi tietenkin hyvä, että ihmiset seuraisivat talousasioita enemmän, jotta he pystyisivät niitä sitten paremmin opettamaan myös jälkipolville, miettii Sorjonen.

Sorjosen mielestä kansalaisten taitoa ymmärtää taloudellisia termejä ja talouden ilmiöitä onkin aina varaa parantaa.

- Se vaatii, että media, asiantuntijat, opettajat ja jopa pankit osaavat kertoa vaikeilta tuntuvista talousasioista ymmärrettävällä tavalla.

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina TNS Gallup 11 – 21.6.2015 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1004 18–65-vuotiasta suomalaista.

Lue lisää

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia voi kaataa veneen

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Italiassa valtaan nousevan populistihallituksen potentiaalia heiluttaa koko euroaluetta ei pidä aliarvioida.

nordea logo

Nordealta ja DNA:lta uusi palvelu senioreiden digiosaamisen tueksi

Lehdistötiedote Päivittäiset raha-asiat Digipalvelut

Press Release Image showing Nordea logo

Pete Pokkinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Nordea

Tasavallan presidentin erityisavustaja Pete Pokkinen aloittaa työt Nordeassa 4.6.2018.