Joka toinen suomalainen seuraa talousuutisia

02.10.15 10:00 | Talous

Puolet suomalaisista kertoo seuraavansa talousuutisia vähintään viikoittain. Kiinnostavimmiksi koetaan Suomen talouteen tai omaan asuinseutuun liittyvät talousuutiset. Samaan aikaan joka viides suomalainen sanoo, ettei seuraa talousaiheisia uutisia juuri lainkaan, koska ei pidä niitä kiinnostavina tai koe tuntevansa talousasioita riittävästi.  Tiedot käyvät ilmi Nordean TNS Gallupilla teettämästä talouslukutaitotutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kiinnostus talousuutisiin karttuu iän myötä. Eläkeläisistä yli 40 prosenttia kertoo seuraavansa talousuutisia päivittäin, kun 18–25-vuotiaista näin tekee vain joka kymmenes.  Miehistä lähes kaksi viidestä seuraa talousuutisia päivittäin – naisista alle viidennes. Myös asuinpaikalla on merkitystä: pääkaupunkiseudulla talousuutiset kiinnostavat selvästi enemmän kuin esimerkiksi Itä-Suomessa.

- Eri ryhmien välillä oli myös eroja siinä, millaisia uutisia seurataan. Suomen ja oman asuinseudun uutiset kiinnostivat kautta linjan eniten, mutta esimerkiksi miehet ovat kiinnostuneempia Euroopan ja maailman taloudesta, kun taas naisia kiinnostavat enemmän tavallisen ihmisen arkeen ja työllisyyteen liittyvät uutiset. Myös elämäntilanteet heijastuivat vastauksissa. Työllisyyteen, Euroopan ja maailmantalouteen liittyvät uutiset kiinnostivat työttömiä, kun taas keskituloiset palkansaajat olivat kiinnostuneempia verotuksesta ja tavallisen ihmisen arjesta, kertoo Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen.

Talouslukutaidoissa parantamisen varaa

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten hyvin suomalaiset tunsivat talouden keskeisiä termejä.

– Lähes kaikki vastaajat osasivat valita vaihtoehdon, joka kuvaa oikein inflaatiota tai osinkoa. Sen sijaan esimerkiksi yksinkertaisessa prosenttilaskussa kompasteli yllättävän moni, kaksi viidestä vastaajasta, Sorjonen kommentoi. 

Oman talouden hallintaan liittyviä asioita pitäisi suomalaisten mielestä opettaa ensisijaisesti kotona ja koulussa. Koulussa toivottiin keskityttävän entistä enemmän nimenomaan juuri oman talouden hallintaan liittyviin arkisiin asioihin, kuten säästämiseen, lainoihin ja luottokorttien käyttöön.

- Tämä on varmasti hyvin perinteinen ajattelutapa ja hyvä sellainen. Olisi tietenkin hyvä, että ihmiset seuraisivat talousasioita enemmän, jotta he pystyisivät niitä sitten paremmin opettamaan myös jälkipolville, miettii Sorjonen.

Sorjosen mielestä kansalaisten taitoa ymmärtää taloudellisia termejä ja talouden ilmiöitä onkin aina varaa parantaa.

- Se vaatii, että media, asiantuntijat, opettajat ja jopa pankit osaavat kertoa vaikeilta tuntuvista talousasioista ymmärrettävällä tavalla.

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina TNS Gallup 11 – 21.6.2015 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1004 18–65-vuotiasta suomalaista.

Lue lisää

Blogi: Kiina valitsee johtajia koko maailmantaloudelle

Talous Tuuli Koivu

Uuden johdon tavoite on viedä maa maailman suurimmaksi taloudeksi 2030-luvulla.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomen rajalliset EU-paukut täytyy käyttää järkevästi

Talous Jan von Gerich

Vääntö EU:n ja euroalueen kehittämisprioriteeteista on pääsemässä täyteen vauhtiin.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordean kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 26. lokakuuta 2017

Lehdistötiedote

Konsernijohtaja Casper von Koskull esittelee tuloksen. Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä . Esitysmateriaali on...

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Saksan metallimiehet eivät tuo helpotusta EKP:lle

Talous Tuuli Koivu

Suomessa Saksan palkkaneuvotteluja kannattaa seurata erittäin tarkasti.