Konsernijohtaja Clausen kommentoi Nordean tulosta

Konsernijohtaja Christian Clausen
21.10.15 8:19 | Nordea

 

Yritysten ja markkinoiden aktiviteetti oli kesäkuukausina vaisua kuten aina. Yleensä toiminta vilkastuu syksyllä, mutta niin ei nyt tapahtunut.

 

Rahoituskatteeseen kohdistuu edelleen paineita. Se pysyi kuitenkin edellisneljänneksen tasolla paikallisissa valuutoissa laskettuna. Luottomarginaalit pysyivät suurin piirtein ennallaan, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat. Luotonannon kasvu on hidasta. Viime neljänneksinä vuotuinen kasvu on ollut 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Rahoituskate pysyi kuitenkin hyvällä tasolla liiketoiminta-alueilla. Konsernin tuki- ja palvelutoiminnoissa se puolestaan laski edellisneljänneksen korkealta tasolta.

 

Myös nettomääräiset palkkiotuotot pysyivät hyvällä tasolla, vaikka rahoitusmarkkinoilla oli levotonta. Säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin saatiin edelleen runsaasti ja laaja-alaisesti uutta varallisuutta. Tämä todistaa, että liiketoimin­tamme on vahvaa. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi vuoden 2014 kolmannesta neljänneksestä 19 miljardia euroa eli 7 prosenttia, kun uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli suuri.

 

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä heikkeni haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi. Haasteita aiheuttivat rahoitusmarkkinoiden vähäinen likviditeetti ja luottoriskimarginaalien leveneminen.

 

Kulukehitys oli suunnitelmien mukainen. Odotamme edelleen, että kulut jäävät koko vuonna 2015 tavoitteen mukaisesti noin 4,7 miljardiin euroon. Kulu/tuotto-suhde pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.

 

Luottojen laatu oli vakaa, ja nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta oli reilusti alle 10 vuoden keskiarvon, joka on 0,16 prosenttia. Ongelmaluottojen osuus luotoista yhteensä pieneni edellisneljänneksen 1,52 prosentista 1,45 prosenttiin. Luottotappiovarausten osuus ongelmaluottojen bruttomäärästä nousi 46 prosentista 48 prosenttiin. Odotamme edelleen luottojen laadun pysyvän pitkälti aiemmalla tasollaan tulevina neljänneksinä.

 

Ruotsin Finanssivalvonnan valvojan kokonaisarvion (SREP) tuloksena Nordean ydinvakavaraisuusvaatimuksen odotetaan nousevan 15,4 prosenttiin. Ruotsin Finanssivalvonta oli 2. syyskuuta ilmoittanut vaatimuksen olevan 14,9 prosenttia. Nordean pääoman hallinnan periaatteiden mukaan pankilla on johdon määrittelemä pääomapuskuri, joka ylittää pääomavaatimukset 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä. Tätä periaatetta noudatetaan myös jatkossa.

Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksestä 0,3 prosenttiyksikköä 16,3 prosenttiin. Korkojen ja valuutta­kurssien laskun negatiivinen vaikutus ydinvakavaraisuus­suhteeseen oli noin 0,25 prosenttiyksikköä. Riskipainotetut erät supistuivat neljänneksen aikana 3 miljardia euroa valuuttakurssimuutosten, markkinariskin pienenemisen ja luottojen laadun paranemisen seurauksena. 

 

Luomme arvoa asiakkaillemme

Vähittäispankin asiakkaat käyttävät Nordean digipalveluja yhä useammin. Joka kahdeksas asiakastapaaminen järjestettiin kolmannella neljänneksellä verkkotapaamisena.

Marraskuun puolivälissä noin 15 rahoitusalan startup-yritystä aloittaa työt Nordean tiloissa Suomessa. Yritykset on valittu osallistujiksi Nordean startup-kiihdyttämöön 170 hakijan joukosta, ja tarkoituksena on kehittää uusia digipalveluja. Kiihdyttämö on esimerkki uudesta yhteistyömallista, ja se tarjoaa Nordealle mahdollisuuden osallistua uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen pankin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden puolella Nordean osaamisen ja esimerkiksi velkapääomamarkkinatuotteiden kysyntä oli vahvaa, ja asiakkaat olivat erittäin aktiivisia. Pelkästään syyskuussa Nordea toimi järjestäjänä 15 joukkolainan liikkeeseenlaskussa.

Varallisuudenhoidon asiakkaat osoittivat edelleen kiinnostusta Nordean sijoitustuotteiden laajaan valikoimaan. Vaikka markkinat olivat levottomat ja tuotot negatiiviset, uutta varallisuutta saatiin neljänneksen aikana hoidettavaksi nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Uuden varallisuuden nettomäärää kasvattivat kaikki varallisuudenhoidon osa-alueet eli henki- ja eläkevakuutus, Global Fund Distribution, yhteisöasiakkaat, Private Banking ja Pohjoismaiden vähittäismarkkinoille suunnatut rahastot. Hoidossa oleva varallisuus pieneni edellisneljänneksestä 4 prosenttia 273 miljardiin euroon, koska markkinatuotot olivat 15,6 miljardia euroa negatiiviset. Henki- ja eläkevakuutuksen tuotteiden kysyntä on ollut ennätysvilkasta vuonna 2015. Sijoitussidonnaisista ja maksuturvan sisältävistä sijoitussidonnaisista vakuutuksista syntyvä maksutulo on kasvanut vuodessa 17 prosenttia. Nopeinta kasvu on ollut Ruotsissa.

 

Matka jatkuu – Casper von Koskull ottaa ohjat

Tämä on viimeinen tulostiedotteeni Nordean konsernijohtajana. Olen ollut etuoikeutettu saadessani olla mukana matkalla, jonka tuloksena Nordea on yksi Euroopan vahvimmista pankeista. Vuodesta 2006 asiakasohjelmiin kuuluvien asiakkaiden määrä on kasvanut yli miljoonalla. Samalla ajanjaksolla olemme kasvattanet pääomaa 27 miljardilla eurolla ja nostaneet ydinvakavaraisuussuhteen 5,9 prosentista 16,3 prosenttiin. Tämän ansiosta olemme voineet investoida tulevaisuuden pankin kehittämiseen.

Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien 30 000 nordealaisen sitoutunutta työtä. Yhteisiä arvojamme toteuttamalla he ovat pyrkineet kohti tavoitettamme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia jokaiselle asiakkaalle. Haluan kiittää vilpittömästi Nordean koko henkilöstöä sekä asiakkaita ja sijoittajia, jotka ovat tukeneet pankkia näinä vuosina.

Pankkisektori käy läpi radikaalia murrosta, ja haasteita riittää. Matkamme suunta on kuitenkin selvä ja ennallaan. Luotan täysin siihen, että Casper von Koskull ja muu johtoryhmä pystyvät luotsaamaan Nordeaa onnistuneesti tulevaisuuden pankin seuraavissa vaiheissa.

Christian Clausen
Konsernijohtaja 

Lue lisää

Press Release Image showing Nordea logo

Pete Pokkinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Nordea

Tasavallan presidentin erityisavustaja Pete Pokkinen aloittaa työt Nordeassa 4.6.2018.

Blockchain technologies enable new businesses to have a fully digital identity

Yritykset

Real-time business information improves trust and transparency.

Lohkoketju mahdollistaa täysin digitaalisen identiteetin uusille yrityksille

Yritykset

Yritystietojen reaaliaikaisuus lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä.