Skatteåterbäring direkt på kontot

12.11.15 14:41 | Päivittäiset raha-asiat

Om ditt kontonummer fattats i skattedeklarationen eller skatteförslaget ska du meddela skattemyndigheten det senast den 20 november för att få skatteåterbäringen direkt på ditt konto.

Kontonumret ska meddelas skattemyndigheten skriftligen. Enklast meddelar du kontonumret via den elektroniska tjänsten på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi.

Lue lisää

There will be a break in some Netbank services in Finland on Sunday 19 August 2018

Päivittäiset raha-asiat

The break will begin in the night at 1.00 (EET) and it is estimated to end by 12.00 noon. The reason for the break is technical maintenance.

Avbrott förekommer i en del nätbankstjänster i Finland söndagsmorgonen 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Avbrottet börjar kl. 1.00 på natten och beräknas upphöra kl. 12.00. Avbrottet beror på tekniskt underhåll.

Osassa verkkopankin palveluista katko sunnuntaiaamuna 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Katko alkaa yöllä kello 01.00 ja sen arvioidaan päättyvän kello 12.00 mennessä. Palvelukatkon syynä ovat tekniset ylläpitotoimet.