Voit vielä vaikuttaa vuoden 2015 verotukseen

Bank holidays
28.12.15 11:37 | Säästäminen ja sijoittaminen

Kuluva vuosi on päättymässä. Monen verovelvollisen kannattaisi nyt pysähtyä miettimään, miten omilla toimillaan voisi vielä vaikuttaa vuoden 2015 verotukseen. Tässä kuusi vinkkiä siitä, kuinka voi vaikuttaa omaan verotukseen:

1. Hyödynnä tappioiden vähennysoikeus

 • On tärkeää muistaa, että luovutustappiot voi vähentää ainoastaan luovutusvoitoista, ei siis muista pääomatuloista.
 • Vuonna 2010 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vielä vuonna 2015 syntyneistä luovutusvoitoista, jos tappioita ei ole aikaisemmin voitoista vähennetty.  Luovutustappioita voi vähentää näiden syntymisvuonna ja viitenä seuraavana vuotena saaduista luovutusvoitoista.

2. Hyödynnä valtion tuki eläkesäästämiseen täysimääräisesti

Valtio tukee vapaaehtoista eläkesäästämistä PS-sopimukseen tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen siten, että maksut sopimuksiin ovat vähennyskelpoisia 5 000 euroon saakka. Tämä antaa verovelvolliselle nykyisellä pääomatuloverotasolla suoraan 1 500 euron verovähennyksen.

3. Pienistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa

 • Pienten myyntien luovutusvoitot ovat verottomia tuhannen euron luovutushintaan asti. Sen ylittyessä mahdolliset luovutusvoitot verotetaan kokonaisuudessaan, eikä vain tuhannen euron ylittävältä osuudelta.
 • Huomioi, että kyseessä ovat nimenomaan yhteenlasketut luovutus- eli myyntihinnat, ei yhteenlasketut myyntivoitot. Myös tappiollisten kauppojen luovutushinnat lasketaan mukaan 1 000 euron rajaan, samoin kuin joukkovelkakirjalainojen myynti sekä erääntyminen tai päättyminen.
 • Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää vain voitolla olevien omistusten suhteen, koska luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia, mikäli vuoden aikana luovutettujen arvopapereiden hankintamenot eivät ylitä 1 000 euroa.

4. Huomioi nämä päivämäärät

 • Kaupantekopäivä määrittää sen, mille verovuodelle myyntivoitto tai -tappio kohdistuu. Osakemarkkinoiden vuoden viimeinen kaupantekopäivä Helsingin pörssissä on keskiviikko 30.12, ja tuolloin syntyneet kaupat katsotaan tämän vuoden kaupoiksi.
 • Mikäli vuodelta 2015 näyttäisi koituvan jäännösveroja, niin verovelvollinen voi maksaa ns. ennakon täydennysmaksua ja näin välttää esimerkiksi jäännösveron ja/tai jäännösveron koron. Viimeinen täydennysmaksupäivä on 1.2.2016.

5. Muistettavaa ensi kevään veroilmoitusta täytettäessä

Verotus suo veronmaksajille monia vähennysmahdollisuuksia ansio- ja pääomatuloihin. Nämä vähennysmahdollisuudet edellyttävät kuitenkin verovelvollisen aktiivisuutta.

 • Hyödynnä vähennykset täysipainoisesti.
 • Älä jätä vähentämättä esimerkiksi vuokratulojen tai muiden pääomatulojen hankkimiseen liittyviä kuluja.
 • Muista myös vähentää työmatkakulusi ja muut tulonhankkimiskulut.
 • Valitse edullisin tapa laskea myyntivoitot. Myyntivoitto lasketaan joko vähentämällä luovutushinnasta luovutuksen kulut ja hankintameno tai käyttämällä niin sanottua hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos kohde omistettu vähintään kymmenen vuotta ja 20 prosenttia, jos kohde on omistettu alle kymmenen vuotta.

6. Älä anna vain verotuksen ohjata päätöksiäsi

Kannattaa muistaa, että sijoituspäätöksiä tai muita omaisuuteen liittyviä järjestelyjä ei kannata tehdä pelkästään verotusnäkökulmien perusteella, vaan ratkaisevaa on asian kokonaisarviointi.

Lue lisää

nordea logo

Nordealta ja DNA:lta uusi palvelu senioreiden digiosaamisen tueksi

Lehdistötiedote Päivittäiset raha-asiat Digipalvelut

Press Release Image showing Nordea logo

Pete Pokkinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Nordea

Tasavallan presidentin erityisavustaja Pete Pokkinen aloittaa työt Nordeassa 4.6.2018.

Blockchain technologies enable new businesses to have a fully digital identity

Yritykset

Real-time business information improves trust and transparency.