Sijoittajan matka maailman ympäri: Kiina

10.02.16 9:56 | Säästäminen ja sijoittaminen

Matkaamme varallisuudenhoidon päästrategi Lippo Suomisen kanssa tutkailemassa maailmaa sijoittajan näkökulmasta. Vuoden alussa Kiina on ollut jälleen maailman puhutuin osakemarkkina, joten vierailimme katsomassa, miten maan markkinat makaavat.Lippo Suominen, miksi Kiina puhuttaa niin paljon?

Kiina on maailman toiseksi suurin talous Yhdysvaltojen jälkeen, ja se on tuottanut viime vuosina suuremman osan maailman talouskasvusta kuin yksikään muu maa. Kiinan talouskasvu on vähitellen hidastunut ja sijoittajien keskuudessa on herännyt pelkoja siitä, että maa voisi ajautua taantumaan, mikä voisi painaa koko maailman talouden voimakkaaseen alamäkeen. Nämä pelot ovat nostaneet Kiinan talouden markkinoiden keskiöön.

Viime vuosien Kiinan talouskasvun hidastumisen takana on monta tekijää. Ensinnäkin aiempi talouskasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Mikään maa ei voi pysyvästi ylläpitää kymmenen prosentin talouskasvua, joten tietty kasvun hidastuminen on vääjäämätöntä. Toisekseen kasvun rakenne on muuttumassa vienti- ja investointivetoisesta enemmän kotimaiseen kulutukseen perustuvaksi. Tällainen talouskasvu on tasaisempaa, mutta hitaampaa. Kolmanneksi Kiinassa yli-investoitiin finanssikriisin jälkeen, minkä seurauksena velkaisuus on kasvanut ja maahan on syntynyt monille aloille ylikapasiteettia, joka täytyy nyt purkaa. Sijoittajat ovat huolestuneet siitä, miten sujuvasti maan talous saadaan ohjattua uudelle, matalammalle kasvu-uralle.

Mitä Kiinassa tapahtuu jatkossa?
Kiina on maailman talouden villikortti tällä hetkellä. Maan talouskasvu hidastuu, mutta hallituksen ja keskuspankin toimilla hidastuminen pyritään pitämään hallittuna. Markkinoilla huolet kasvunäkymistä nousevat nyt pintaan, kun Kiinasta tulee huonoja uutisia. Vastaavasti uutiset uusista elvytystoimista taas piristävät sijoittajien toiveikkuutta Kiinan suhteen.

Odotamme, että uutisvirta Kiinasta pysyy ailahtelevana. Viime kädessä maan viranomaiset kuitenkin pitävät talouden kohtuullisessa kasvussa. Heidän ensisijainen tehtävänsä on yhteiskuntarauhan säilyttäminen, ja se vaatii riittävää talouskasvua. Siksi Kiinan talouden paljon pelätty äkkipysäys tullaan välttämään.

Mitä sijoittajan kannattaa nyt tehdä Kiina-sijoituksilleen?
Kiinan osakemarkkinoiden suuret heilahdukset ovat säikytelleet sijoittajia. Kannattaa kuitenkin huomioida, että maassa on kahdet eri osakemarkkinat. Maan paikalliset osakemarkkinat, joilla viime vuosina on kuplinut, ovat eri asia kuin ne markkinat, joihin suomalaissijoittajat pääsevät käsiksi. Toki myös länsimaisille sijoittajille avoimet markkinat ovat olleet laskussa, mutta selvästi paikallisia vähemmän.

Suosittelemme edelleen sijoittamaan Kiinan osakkeisiin, mutta niiden osuus salkusta kuten myös odotukset tulevista tuotoista on pidettävä maltillisina. Talouskasvun hidastuminen vaikuttaa osakkeisiin ja lähiaikoina odotamme hermoilun jatkuvan. Markkinoilla avainasemassa ovat maan pankit, sillä niiden osuus koko markkinoista on suuri. Pankit ovat arvostukseltaan erittäin halpoja, mutta sijoittajat pelkäävät niiden tulevia luottotappioita. Maan pankkisektorille tarvitaankin selvyyttä ennen kuin Kiinan osakkeet lähtevät uuteen pysyvämpään nousuun.

Lue lisää

Olli Kärkkäinen: Pitkäaikaistyöttömyys laskussa – onko syytä juhlaan?

Talous Olli Karkkainen

Helmikuun työttömyystilastoista löytyi ilahduttava uutinen.

Omat rahat: mikä on henkilökohtainen inflaatiosi?

Päivittäiset raha-asiat

Ekonomistit puhuvat jatkuvasti inflaatiosta ja sen merkityksestä taloudelle. Huomenta Suomen Omat Rahat -ohjelman käsitteli tänään aamulla henkilökohtaisen i...

Nordea on nostanut kasvuennustettaan - katso video

Talous

Talouskasvu kiihtyy globaalisti. Luottamus on nousussa ja maailman talouskasvu kiihtyy nopeimmaksi sitten vuoden 2011. Nordean ekonomistit arvioivat Suomen t...

Häiriö mobiili- ja verkkopankkiin kirjautumisessa ohi

Päivittäiset raha-asiat

Häiriö on ohi, palveluun kirjautuminen toimii normaalisti.