Avbrott i Nordeas banktjänster på söndag 22.5.2016

10.05.16 16:47 | Päivittäiset raha-asiat

//22.5.2016 kl 14.00: Serviceavbrottet är över och våra tjänster fungerar normalt.//

***

Nordea förnyar och förenklar sina IT-system. Tyvärr kan vissa reformer även påverka kunderna. Därför blir det avbrott i Nordeas banktjänster i Finland på söndag 22.5.2016. Avbrottet börjar kl. 4.00 på efternatten och beräknas upphöra kl. 18.00 på kvällen. Under serviceavbrottet ökar vi vår datorkapacitet och förnyar vissa delar av våra IT-system. Arbetet utförs i flera faser.

Under serviceavbrottet går det inte att ta ut kontanter. Nordeas bankkoder kan inte användas för elektronisk identifiering. Nät- och mobilbankerna är ur bruk under avbrottet. Kortbetalning lyckas i begränsad utsträckning i butiker och på obemannade bensinmackar men den kan gå långsamt och det kan hända att betalningen inte lyckas.

Serviceavbrottet påverkar också Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000 och Företagstjänst på numret 0200 2525 eftersom kunden inte kan identifiera sig med sina bankkoder.

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet på söndag 22.5 från och med kl. 4:

 • Uttag och insättning av kontanter i automater
 • Kontantuttag i butikskassan
 • Kortbetalning till stor del
 • Nätbanken (för privat- och företagskunder)
 • Betalautomater
 • Mobilbanken
 • Identifiering med koder
 • Kodappen
 • E-betalning
 • E-identifiering (till exempel användning av offentliga tjänster med Nordeas bankkoder)
 • Betalningsrörelse och betaltjänster
 • Nordea Pay och Nordea Investor

Det lönar sig att förbereda sig inför avbrottet genom att ta ut tillräckligt med kontanter och sköta de dagliga bankärendena i nätbanken före avbrottet. Betala hotellräkningen redan på lördag om du är på resa.

Vi informerar om avbrottet i nätbanken, på vår webbplats, Twitter och Facebook.

Nordea förnyar sitt IT-system ordentligt i år och nästa år. Syftet med förnyelserna är att försnabba de digitala tjänsterna, minska på antalet störningar och skapa en stadig grund som hjälper oss att erbjuda nya tjänster till våra kunder.

Kom ihåg att Nordea aldrig kontaktar kunder per telefon eller e-post för att fråga efter bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Lue lisää

Yonoton: Jonon ohi haasteiden kautta

Yritykset Suomi100

Teemu Karenius sai yritysidean, kun hän turhautui lätkämatseissa jonottamiseen.

Päästrategi Lippo Suominen – ikuinen optimisti?

Säästäminen ja sijoittaminen Talous Markkinat Lippo Suominen

Tutuistuimme taloutta ja sijoitusmarkkinoita seuraavaan mieheen.

Virtuaalituotteita rakennusteollisuudelle – tamperelaisen kasvuyrityksen tavoitteena on muuttaa asuntokauppaa

Yritykset Suomi100

Kasvuyritys on vastannut haasteisiin nopealla ja rohkealla reagoinnilla.

Suomi100

Matka startupista kasvuyritykseksi – joskus kuoppainenkin mutta tasoitettavissa

Yritykset Suomi100

Syntyvistä yrityksistä vain harvalla on edessään tulevaisuus kasvuyrityksenä.

Blogi: Indeksituotteet kuten antibiootit?

Säästäminen ja sijoittaminen Hanna Porkka

Viime aikoina on ollut vastakkainasettelua aktiivisten ja passiivisten rahastojen välillä.