Konsernijohtaja kommentoi tulosta

20.07.16 8:35 | Nordea

Vuoden 2016 toinen neljännes

Liiketoimintaympäristö oli suhteellisen vakaa lähes koko neljänneksen ajan. Neljänneksen lopulla Britannian EU-kansanäänestyksen tulos aiheutti kuitenkin levottomuutta markkinoilla. Nordean kotimarkkinoilla talouskasvu oli edelleen vaisua Ruotsia lukuun ottamatta.

 

Matala korkotaso ja volyymien hidas kasvu ovat jo usean vuoden ajan luoneet ankaria paineita rahoituskatteeseen. Rahoituskate supistui 8 prosenttia vuoden 2015 vastaavasta neljänneksestä. Edellisneljännekseen verrattuna se kuitenkin parani jonkin verran. Odotammekin, että käänne tapahtuu vuoden jälkipuoliskolla ja trendi paranee ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.

 

Palkkiotuotot pysyivät hyvällä tasolla ja niitä kertyi saman verran kuin vuoden 2015 vastaavalla neljänneksellä. Hoidossa olevan varallisuuden määrä ylsi uuteen ennätykseen ja sitä on nyt 300,2 miljardia euroa. Asiakkaiden toiminta finanssimarkkinoilla pysyi hyvällä tasolla neljänneksen aikana. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 5 prosenttia, vaikka korkojen lasku ja korkoerojen leveneminen johti -54 miljoonan euron käyvän arvon oikaisuun. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä vastaava oikaisu oli +44 miljoonaa euroa.

 

Kulut ovat tiukasti hallinnassa, ja ne kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna3 prosenttia vuoden 2015 vastaavasta neljänneksestä. Kulu/tuotto-suhde heikkeni 50 prosenttiin edellisvuoden toisen neljänneksen 47 prosentista. Odotamme kulujen kasvavan 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa vuonna 2016. Vuosina 2018 ja 2017 odotamme niiden pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2016.

 

Luottotappioita kertyi nettomääräisesti 127 miljoonaa euroa ja niiden osuus luotonannosta oli 0,15 prosenttia. Luottotappiovarauksia on odotetusti tehty aiempaa enemmän öljy- ja offshore-alalla toimivien yritysten luotoista, kun taas muissa segmenteissä luottojen laatu on pysynyt aiemmalla tasollaan tai parantunut. Odotamme luottotappioiden määrän kasvavan hieman vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Tämän vuoksi niiden osuus luotonannosta on koko vuodelta todennäköisesti suunnilleen 0,16 prosenttia, joka on 10 vuoden keskiarvo.

 

Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksestä 0,10 prosenttiyksikköä 16,8 prosenttiin. Ruotsin Finanssivalvonnan vuoden 2016 valvojan kokonaisarvion (SREP) alustavan tuloksen seurauksena Nordean ydinvakavaraisuusvaatimuksen ennen johdon määrittelemää pääomapuskuria odotetaan nousevan noin 17 prosenttiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Nordean arvion mukaan vaatimus, mukaan lukien 0,5–1,50 prosenttiyksikön johdon määrittelemä pääomapuskuri, tulee täyttymään.

 

Retail Banking jaettiin heinäkuun 2016 alusta kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen, Personal Bankingiin ja Commercial & Business Bankingiin. Tavoitteena on entistäkin asiakaslähtöisempi toimintamalli.

 

Liiketoiminnan trendit

Nordea käynnisti ensimmäisen startup-kiihdyttämönsä viime syksynä. Laajennamme konseptia tänä vuonna ja järjestämme Pohjoismaiden suurimman fintech-yrityskiihdyttämön yhteistyössä Tata Consultancy Servicesin (TCS) kanssa. TCS on yksi maailman suurimmista IT-yrityksistä.

 

Nordea järjesti useita suuria listautumisanteja ja muita pääomamarkkinajärjestelyjä, ja oli siten Pohjoismaiden suurin toimija osakemarkkinoilla. Nordea järjesti muun muassa SSAB:n osakeannin ja Dong Energyn listautumisannin, joka oli suurin vuonna 2016 järjestetty listautumisanti koko maailmassa.

 

Nordean rahastoihin saatiin vuoden 2016 viiden ensimmäisen kuukauden aikana nettomääräisesti enemmän uutta varallisuutta kuin minkään muun yhtiön rahastoihin Euroopassa. Nettomääräisesti rahastoihin saatiin neljänneksen aikana 5,8 miljardia euroa, joka vastaa 8 prosenttia hoidossa olevasta varallisuudesta vuositasolla.

Yksinkertaistamishanke ja compliance-ohjelmat etenevät
Nordean keskeisinä tavoitteina ovat alan paras compliance-kulttuuri ja pankin yksinkertaistaminen.

Kesäkuun alussa käynnistetttiin ensimmäisen tuotteen pilotti Nordean uudessa peruspankkijärjestelmässä. Tämä tapahtui vain kuusi kuukautta mallipankkijärjestelmän asentamisen jälkeen. Tuote on Nordean suomalaisille työntekijöille tarjottava täysin digitaalinen määräaikainen talletus, johon voi sijoittaa ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä.

Nordean uuteen maksuliikejärjestelmään siirrettiin kesäkuussa kaikki Baltian maiden ja muiden Pohjoismaiden kuin Suomen saapuvat ja lähtevät pankkienväliset SEPA-maksut. Seuraavassa vaiheessa järjestelmään siirretään pankkienväliset SEPA-maksut Suomessa.

Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi 17. toukokuuta suunnitelmat, joiden mukaan Nordean tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa fuusioidaan Nordea Bank AB:hen (publ). Fuusiosuunnitelmat on tarkoitus toteuttaa tammikuun 2017 alussa. Juridisen rakenteen muutokset edellyttävät muun muassa paikallisten viranomaisten hyväksyntää ja niiden kanssa käytävien keskustelujen myönteistä lopputulosta.

Nordeassa on panostettu merkittävästi compliance-asioihin ja talousrikollisuuden estämiseen. Olemme palkanneet avaintehtäviin alan kansainvälisesti parhaita osaajia muutosten toteuttamiseksi. Olemme perustaneet konserniin yhteisiä toimintoja vastaamaan kriittisistä prosesseista. Lisäksi olemme perustaneet erillisen talousrikollisuuden torjuntaan keskittyvän hankkeen, Financial Crime Change Programme (FCCP). Kaikkiaan 850 henkilöä työskentelee täysiaikaisesti asiakkaan tuntemiseen, pakotetarkistukseen ja tapahtumien tarkkailuun liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on henkilöstömäärän kasvattaminen 1 150:een vuoden loppuun mennessä.

Käynnistin huhtikuun puolivälissä Nordean private banking -toiminnassa sisäisen selvityksen, jotta voidaan arvioida, noudatetaanko toiminnassa konsernin sisäisiä ohjeita sekä ulkoisia verotusta ja rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Selvityksessä tarkasteltiin Luxemburgissa toimivan Nordea Bank S.A.:n ja Nordean pohjoismaisten Private Banking -yksiköiden asiakkaiden Panamaan liittyviä offshore-järjestelyjä. Selvityksen keskeiset tulokset kerrotaan erillisessä lehdistötiedotteessa, joka julkaistaan tänään.

Vaikka haasteita on edelleen, yksinkertaistamishankkeemme ja compliance-ohjelmamme ovat jo alkaneet tuottaa tulosta. Lisäksi rahanpesun estämiseen liittyvien toimien tulokset ovat alkaneet näkyä. Käynnissä olevien muutosten tavoitteena on pankki, jollaisen asiakkaamme haluavat.”

Casper von Koskull, konsernijohtaja

Nordean tulos - toinen neljännes

 

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,601 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Kiinan epävarmuus ei hälvene hetkeen

Finanssimaailma-blogi Talous Tuuli Koivu

Kiinan näkymien selkiytymistä ei kannata odottaa henkeä pidätellen.

Our-position

Nordean nimitystoimikuntaan lisätään Cevian Capitalin edustaja

Lehdistötiedote Varsinainen yhtiökokous 2019

InnovFin-lainatakauksella vauhtia pk-yritysten innovaatioihin ja kasvuun

Yritykset

Pk-yritykset ehtivät vielä mukaan Euroopan investointirahaston InnovFin-lainatakausohjelmaan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ja kiihdyttää innovatiivist...

Blogi: Sijoitusvuosi 2019 – kylmäpäisyys palkitaan

Finanssimaailma-blogi Säästäminen ja sijoittaminen Markkinat

Sijoitusmarkkinoilla nähtiin kuluneena vuonna jälleen vauhtia ja vaarallisia tilanteita – ainakin näin strategin näkökulmasta.

Näyttää 5 hakua 1,601 tuloksesta