Rahoitusyksiköllä yhä strategisempi rooli yritysten päätöstenteossa

Press Release Image showing Nordea logo
06.10.16 11:25 | Yritykset

Nordean teettämän tutkimuksen tulosten mukaan yritysten rahoitusyksiköillä on tärkeä ja kasvavassa määrin strateginen asema ylimmän johdon päätöksiin vaikuttavana tekijänä. Tutkimukseen osallistui yli 160 pohjoismaista ja kansainvälistä suuryritystä.

Nordean Treasury KPIs -tutkimus käsittelee yhtiöiden treasury- eli rahoitus- ja likviditeettitoimintojen yksikön tavoitteiden asettamista sekä näiden kytkentöjä yhtiöiden muihin tavoitteisiin. Tulokset antavat selviä viitteitä siitä, että toiminnon roolissa on tapahtunut strateginen muutos. 

Yksi tärkeimmistä havainnoista on, että 92 prosentilla konserniyhtiöiden rahoitus- ja likviditeettitoimintojen yksiköistä on olemassa virallinen rahoituspolitiikka ja 76 prosentilla vakiintuneet KPI-tavoitteet eli mittarit rahoituspolitiikan seurantaan. Tavoitteista päättävät useimmissa tapauksissa talousjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön hallitus, ja myös tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan heille.

- Tavoitteiden asetannan ja seuraamisen järjestelmällisyys kertoo, että yhtiöiden ylin johto kiinnittää treasury-toimintoihin yhä enemmän huomiota. Raportti toi kuitenkin esille mahdollisen ristiriidan siinä, että vain 17 prosentilla yrityksistä tavoitteet perustuvat suoraan niiden liiketoiminnan tavoitteisiin, vaikka ne olisivat yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisia. Tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota, jos toiminnon potentiaali liiketoiminnan strategisena neuvonantajana halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, sanoo Nordean suurasiakkaista vastaava varatoimitusjohtaja Petteri Änkilä. 

KPI-tavoitteet olivat useimmiten rahoitusyksikön periaatteisiin pohjautuvia mittareita tai rajoituksia, jotka määrittelevät hyväksyttävät rajat esimerkiksi likviditeetille, varainhankinnalle ja valuuttariskin hallinnalle. Suurin osa rahoitusyksiköiden johtajista ei vielä käytä KPI-tavoitteitaan keinona, jolla he voivat osoittaa yksikkönsä arvon liiketoiminnalle sekä parantaa sitä. Vain 40 prosenttia mittaa sidosryhmien tyytyväisyyttä ja vain yksi kymmenestä vertaa tuloksiaan muihin yrityksiin.

Tietoa tutkimuksesta

Koko tutkimusraportti on saatavilla osoitteessa https://insights.nordea.com/go/treasury-kpi/

Nordean Treasury KPIs -tutkimukseen osallistui yli 160 pohjoismaista ja kansainvälistä suuryritystä vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Kyselyyn vastanneet yritykset toimivat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa lukuisilla eri toimialoilla. Lähes 40 prosentilla tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on yli miljardin euron liikevaihto. Hieman alle 15 prosenttia vastaajista oli yhtiöitä, joiden liikevaihto on alle 250 miljoonaa euroa. Kvantitatiivista tutkimusta täydennettiin sekä henkilökohtaisilla että ryhmissä käydyillä laajoilla keskusteluilla treasury-toimintojen johtajien kanssa.

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,593 tuloksesta

Treasury 2017

Blogi: Ehtiikö ”no deal” -Brexitiin vielä varautua?

Finanssimaailma-blogi Talous Sanna Kurronen

Todennäköisyys Britannian EU-erosta ilman erosopimusta nousee taas, vaikka May jatkaakin pääministerinä, kirjoittaa Sanna Kurronen.

Kiinnostusta ja uskoa maatalouden investointeihin riittää

Lehdistötiedote Yritykset

Kahden heikon satokauden vaikutukset maatalousyrittäjien maksuvalmiuteen ovat toistaiseksi vähäisiä.

Näyttää 5 hakua 1,593 tuloksesta