Konsernijohtaja kommentoi tulosta

26.10.16 8:19 | Nordea

Liiketoimintaympäristö vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö oli kolmannella neljänneksellä vakaa, eikä suuria heilahteluja esiintynyt. Kasvu oli kuitenkin edelleen vaisua. Negatiiviset korot ovat aiheuttaneet haasteita neljänneksen aikana.

Tuotot pysyivät hyvällä tasolla kolmannella neljänneksellä. Paikallisissa valuutoissa ne kasvoivat 10 prosenttia vuoden 2015 vastaavasta neljänneksestä. 

Rahoituskate pieneni vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Edellisneljännekseen verrattuna se kuitenkin kasvoi prosentin, ja uskomme yhä, että aallonpohja on jo takana. Negatiiviset korot loivat merkittäviä paineita talletusmarginaaleihin. Luottomarginaalien koheneminen kompensoi osittain tätä vaikutusta. Volyymikasvu jatkui vaisuna. Asuntolainojen kysyntä kasvoi kuitenkin edelleen Ruotsissa. Venäjällä luottovolyymit supistuivat 33 prosenttia paikallisissa luotonannon valuutoissa laskettuna. Odotamme rahoituskatteen pysyvän viimeisellä neljänneksellä suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2015 vastaavalla neljänneksellä. Nettomääräisen korkomarginaalin odotamme paranevan tästä neljänneksestä.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä. Kasvua siivitti lähinnä Asset Management, jonka tuotot kasvoivat 13 prosenttia volyymikasvun ansiosta. Uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi ennätysmäärä. Nettomääräisesti sitä kertyi 9,6 miljardia euroa eli vuositasolla 13 prosenttia hoidossa olevasta varallisuudesta. Nordean johtava asema yritysten neuvonantajana vahvistui edelleen. Sopimusten arvolla mitattuna olimme kansainvälisten listautumisantien koordinoijana toisella sijalla Euroopassa ja selvä ykkönen Pohjoismaissa.

Kulukehitys oli suunnitelmien mukaista, ja kulu/tuotto-suhde parani 48,1 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 49,1 prosenttia. Kulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 8 prosenttia vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä, jolloin kulut olivat poikkeuksellisen matalalla tasolla. Henkilöstökulut vähenivät prosentin ja muut kulut kasvoivat 29 prosenttia vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä. Pidämme edelleen kiinni kulutavoitteestamme, jonka mukaan kulut kasvavat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja pysyvät vuonna 2018 vuoden 2016 tasolla. Odotamme toiminnan jatkuvan vilkkaana vuonna 2017. Nordea kirjaa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä noin 80–85 miljoonan euron voiton, joka syntyy norjalaisten vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneiden työntekijöiden eläkesopimuksiin tehdystä muutoksesta.

Luottojen laatu pysyi vahvana. Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta oli 0,16 prosenttia. Tästä 0,09 prosenttiyksikköä oli saatavaryhmäkohtaisia luottotappiovarauksia. Ongelmaluottojen määrä pieneni 9 prosenttia edellisneljänneksestä. Tästä 6 prosenttiyksikköä liittyi Baltian toimintoihin. Odotamme nettomääräisten luottotappioiden osuuden luotonannosta pysyvän vuonna 2016 kymmenen vuoden keskiarvossa, joka on 0,16 prosenttia.

Oman pääoman tuotto oli kolmannella neljänneksellä 11,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,4 prosenttia.

Nordea sai 30. syyskuuta lopullisen pääomapäätöksen Ruotsin Finanssivalvonnalta. Pankin ydinvakavaraisuussuhteelle asetettu vaatimus oli 17,3 prosenttia 30. syyskuuta.

Konsernin pääomarakenne vahvistui edelleen. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 1,10 prosenttiyksikköä 17,9 prosenttiin edellisneljänneksen 16,8 prosentista.

Pääomatavoite pysyy ennallaan. Sen mukaan ydinvakavaraisuussuhde ylittää 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä viranomaisten vähimmäisvaatimuksen. Tällä hetkellä tämä puskuri on noin 0,60 prosenttiyksikköä.

Tärkein tekijä arvon luomisessa Nordealle ja sen osakkeenomistajille on arvon luominen asiakkaille. Asiakkaidemme tyytyväisyys ei ole tällä hetkellä riittävän hyvällä tasolla, ja keskeisenä tavoitteenamme on parantaa sitä. Olemme käynnistäneet useita kehityshankkeita, joiden avulla pyrimme tekemään asioinnin asiantuntijoidemme kanssa entistä vaivattomammaksi ja tuomaan asiantuntevat neuvontapalvelumme paremmin saataville. Meidän on oltava entistäkin lähempänä asiakkaitamme ja pidettävä heihin yhteyttä entistä useammin kaikkien kanavien kautta, ja panostamme vahvasti tämän päärämään saavuttamiseen.

The Banker -lehti nimesi Nordean äskettäin Pohjoismaiden parhaaksi Transaction Banking -pankiksi vuonna 2016. Palkinnon perusteina mainittiin Nordean onnistuneet hankkeet palvelutason ja tuottavuuden parantamiseksi yrityksille suunnatussa pankkitoiminnassa. Lisäksi Nordean varallisuudenhoito sai Financial Newsin arvostetun ”Multi-Asset Manager of the Year” -palkinnon erinomaisesta strategiasta ja sijoitusten hyvästä tuotosta.

Suomen, Norjan ja Tanskan tytärpankkien fuusioiminen Nordea Bank AB:hen (publ) etenee. Osana fuusioprossia Suomeen perustettiin 1. lokakuuta 2016 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj. Fuusiosuunnitelmat on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan tammikuun 2017 alussa. Ennen fuusioiden toteuttamista meidän on muun muassa päästävä myönteiseen lopputulokseen kunkin maan viranomaisten kanssa käytävissä keskusteluissa.

Olemme vuoden 2016 aikana kasvattaneet investointeja varmistaaksemme, että konsernissa on vahva compliance-kulttuuri. Useat vastikään palkatut compliance-asiantuntijamme ovat aiemmin työskennelleet globaaleissa systeemisesti merkittävissä rahoituslaitoksissa ja/tai sääntelyviranomaisten palveluksessa. Otimme viime neljänneksellä käyttöön uuden rahanpesun estämistä koskevan ohjelman, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikaiset ja kestävät ratkaisut sekä alan parhaat prosessit. Olemme kohdistaneet merkittäviä resursseja kaikkein keskeisimpiin compliance-riskejä käsitteleviin toimintoihin. Näitä riskejä ovat taloudelliset riskit sekä pääomavaatimuksiin ja tietotekniikkaan liittyvät riskit. Olemme edistyneet hyvin pyrkimyksissämme korjata compliance-toiminnassa esiintyneet puutteet.

Nordeassa on nyt toteutettu liiketoiminnan ja yrityskulttuurin muutosohjelmaa vuoden ajan. Osana tätä ohjelmaa yksinkertaistamme konsernin juridista rakennetta ja investoimme uuteen peruspankkijärjestelmään ja complianceen. Tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman kulttuurin muutosta. Luomme yhtenäisen, vahvan yrityskulttuurin, jonka perustuu eettisiin periaatteisiin ja vahvaan complianceen. Lisäksi palkkaamme maailmanluokan huippuosaajia useisiin strategisesti keskeisiin tehtäviin. Heistä monet ovat toimineet kansainvälisissä tehtävissä. Kaiken tämän tavoitteena on tehdä Nordeasta sellainen pankki, jonka asiakkaat haluavat.

Casper von Koskull

Konsernijohtaja 

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,553 tuloksesta

Blogi: Brexitin hintalappu: 350 miljoonaa puntaa/vko

Finanssimaailma-blogi Talous Sanna Kurronen

Britannian EU-erossa ei ole kuin häviäjiä. Suurimman iskun talouteensa ottaa Britannia, mutta myös EU:n talous kärsii.

Neuroflux kiihdyttämällä menestyksen polulle

Yritykset

Neurofluxin toiminta on lähtenyt lentoon startup-yrityksille suunnatun Kiuas-kiihdyttämöohjelman jälkeen.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia testailee velkakestävyyden rajoja

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Markkinapaine on laittanut jo Italian populistihallitusta kuriin, kirjoittaa Jan von Gerich.

Dixu sai vauhtia asunnon myyntipalvelun kehittämiseen Nordean omasta kiihdyttämöstä

Asuminen ja lainat

Dixu tarjoaa täyden palvelun konseptin asunnon myyntiin ja ostoon.

Näyttää 5 hakua 1,553 tuloksesta