Norjalaisilla suurin joulubudjetti Pohjoismaissa

22.12.16 11:01 | Päivittäiset raha-asiat

Norjalaisilla on Nordean kaikissa Pohjoismaissa teettämän tutkimuksen mukaan selvästi suurin budjetti joulunviettoon. Tänä vuonna norjalaiset aikovat käyttää jouluun keskimäärin noin 1 060 euroa henkeä kohden, kun suomalaisilla joulubudjetti on 517 euroa. Ruotsissa vastaava summa on noin 570 euroa ja Tanskassa 670 euroa.

- Maiden väliset hintaerot tasoittavat hieman budjettien suuria eroja, mutta senkin huomioiden norjalaisten budjetti säilyy suurimpana ja suomalaisten pienimpänä, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Norjassa ja Suomessa budjetit pysyivät jokseenkin edellisvuoden tasolla, Ruotsissa laskivat reilulla kymmenellä eurolla ja Tanskassa puolestaan nousivat parilla kymmenellä eurolla. Suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset käyttävät joulunviettoon varatusta rahasta noin 60 prosenttia joululahjoihin. Tanskassa joululahjoihin laitetaan hieman suurempi osuus, 65 prosenttia kokonaisbudjetista.

- Joulubudjetti näyttäisi jakautuvan lahjojen ja muiden menojen välillä suunnilleen samalla tavalla kaikissa pohjoismaissa. Lapsiperheillä joululahjoihin menee kaikissa maissa noin 60 prosenttia joulun kokonaisbudjetista, Olli Kärkkäinen kertoo.

Nordea kysyi tutkimuksessa myös, onko joululahjojen arvolle sovittu enimmäishintaa. Siinä missä suomalaisista vain 15 prosenttia sopii enimmäishinnan, Ruotsissa ja Norjassa tällaisen sopimuksen lähes joka kolmas (30 %). Yleisintä joululahjojen hintakaton käyttö on Tanskassa, missä enimmäishinnan lahjoille on sopinut neljä kymmenestä.

TNS Gallup toteutti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Nordean toimeksiannosta tutkimuksen joululahjojen hankinta-aikeista internet-paneelia käyttäen loka-marraskuussa 2016. Tutkimuksessa haastateltiin Pohjoismaissa yhteensä 4163 henkilöä 18–65 -vuotiaiden ikäryhmässä. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden.

Lue myös tiedote ”Suomalaiset käyttävät joulunviettoon hieman yli 500 euroa”.

Lue lisää

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea julkaisee esitteen ehdotuksesta, jonka mukaan kotipaikka siirretään pankkiunioniin ja Nordea Bank AB sulautuu Nordea Holding Oyj:hin

Lehdistötiedote

Nordea julkaisee esitteen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) (Nordea Ruotsi) ehdotettua sulautumista Nordea Holding Oyj:hin (Nordea Suomi) ja Nordea Suomen...

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Vuosittain jopa 60 000 kotitaloutta ottaa lyhennysvapaan

Finanssimaailma-blogi Asuminen ja lainat Aki Kangasharju

Lainoja jätetään lyhennettäväksi ajalle, jolloin korot ovat korkeammat, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Kohti vastuullista tulevaisuutta

Vastuullisuus Nordea