Nordea deltar i EIF:s garantiprogram

27.04.17 11:34 | Lehdistötiedote | Nordea | Yritykset

Nu kan små och medelstora företag ansöka om garantier från Europeiska investeringsfonden för sina eurolån. Nordeas andel av programmet uppgår till 150 miljoner euro.

Nordea deltar i programmet SME Initiative Finland som finansieras av finska staten, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Syftet med programmet SME Initiave är att erbjuda en snabb och effektiv lösning för ökad upplåning, fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Avtalet om att Nordea ansluter sig till programmet undertecknades den 26 april 2017.

– Programmet lämpar sig utmärkt för företag i uppstarts- eller tillväxtfasen eftersom garantin erbjuder ett alternativ till säkerheter och således möjliggör investeringsprojekt som annars kanske inte skulle bli av. För oss är det viktigt att säkerställa att våra kunder har tillgång till alla finansieringskällor som de behöver. Med hjälp av SME Initiative Finland kan vi främja tillväxten i ekonomin genom att erbjuda en förmånlig låneprodukt till små och medelstora företag, dvs. den sektor där majoriten av de nya arbetstillfällena för tillfället uppstår i Finland, säger Sampsa Laine som är affärschef med ansvar för små och medelstora företag.

Med hjälp av garantiprogrammet SME Initiative Finland får kunden också förmånligare finansiering än normalt. Eftersom beslutsfattandet i programmet har delegerats till bankerna får kunden beslutet snabbt och direkt från Nordea i samband med finansieringsförhandlingarna.

Lättare tillgång till finansiering ökar små och medelstora företags konkurrenskraft

Europeiska investeringsbanken administrerar garantiprogrammet SME Initiative Finland. Syftet med programmet är att förbättra de finländska små och medelstora företagens konkurrenskraft genom att öka utbudet av finansiering. I Finland är programmets storlek 400 miljoner euro av vilka Nordeas andel är 150 miljoner euro.

Programmet SME Initiative Finland är avsett för små och medelstora företag enligt EU:s definition, dvs. med färre än 250 anställda, med undantag för vissa sektorer såsom jordbrukets primärproduktion och investeringsfinansiering till transportföretag. Dessutom påverkas beviljandet av garantin av offentliga stöd som företaget har tagit emot under de tre senaste åren.

Garantier beviljas för eurolån vars storlek är högst 10 miljoner euro och maturitet 2–12 år under en period på två år eller så länge det finns kvarstående medel i Nordeas andel på 150 miljoner euro. Med en garantiprodukt inom ramen för SME Initiative Finland kan man ställa borgen för 50 procent av ett lån och vid sidan om den kan man också ansöka om borgen hos Finnvera (högst 30 procent).

Ytterligare information:

Sampsa Laine, affärschef med ansvar för små och medelstora företag, tfn 040 555 9035

Satu Malkamäki, presschef, tfn 050 448 1182

Lånen får Europeiska unionens stöd i enlighet med initiativet om stöd för små och medelstora företag (SME Iniative), genom finansiering av följande: Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfond och program Horisont 2020, Republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

EIF:s pressmeddelande

SMEIF_logos

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta

Dixu sai vauhtia asunnon myyntipalvelun kehittämiseen Nordean omasta kiihdyttämöstä

Asuminen ja lainat

Dixu tarjoaa täyden palvelun konseptin asunnon myyntiin ja ostoon.

Oman talouden eväät – vapaaehtoistyöllä vahvistamassa nuorten taloustaitoja

Vastuullisuus

Vantaan Jokiniemen koululla järjestettiin lauantaina 6. lokakuuta 700 oppilaalle ja heidän vanhemmilleen Oman talouden eväät -koulupäivä. Päivän tarkoituksen...

Antti Saari on nimitetty Nordean varallisuudenhoidon päästrategiksi Suomessa

Markkinat

Nordean varallisuudenhoidon uudeksi päästrategiksi on nimitetty KTM Antti Saari (34). Saari aloittaa tehtävässään tänään.

Nordea palvelee myös sosiaalisessa mediassa vuorokauden ympäri

Päivittäiset raha-asiat Digipalvelut

Nordea on lokakuussa laajentanut palveluaikojaan sosiaalisen median osalta. Nyt asiakkaat saavat palvelua myös sosiaalisen median kanavissa vuorokauden ympär...

Merkittävä virstanpylväs saavutettu – Nordean kotipaikka on nyt Suomessa

Nordea

Nordean kotipaikka on siirtynyt Suomeen, joka on pankkiunionin jäsenmaa.

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta