Bloombergilta tunnustusta Nordean tasa-arvotyölle

Kuvassa vasemmalta oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja Marianne Egelund Siig.
25.01.17 11:56 | Nordea | Vastuullisuus

Nordea on mukana Bloombergin vuoden 2017 vertailuindeksissä, joka mittaa sukupuolten tasa-arvoa rahoitusalalla. Indeksissä on 52 yhtiötä, joista pohjoismaisia pankkeja on Nordean lisäksi vain yksi.

Diversity & Inclusion  -yksikön vetäjä Marianne Egelund Siig pitää indeksiin pääsemistä tunnustuksena Nordean sitoutumisesta sukupuolten väliseen tasapainoon ja isona askeleena oikeaan suuntaan. Matka lopulliseen päämäärään on kuitenkin vielä kesken.

- Tämä vahvistaa entisestään asemaamme yhtiönä, joka suhtautuu vakavasti sukupuolten välisen tasapainon vahvistamiseen. Tasa-arvon lisäämiseen tähtäävä työ ei vaikuta pelkästään työntekijöihimme ja heidän toimintaansa. Se vaikuttaa myös kaikkiin sidosryhmiimme sijoittajista asiakkaisiin ja yhteisöihin, joissa toimimme. 

Egelund Siig kertoo, että pankki on ottanut käyttöönsä työkaluja, laatinut ohjeita ja tehnyt periaatteita ja parannuksia. Näin halutaan luoda ympäristö, jossa sekä miehet että naiset voivat menestyä. 

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Nordean rekrytoinnin periaatteiden mukaan esimerkiksi esimiestehtäviin rekrytoitaessa kolmen viime vaiheessa mukana olevan ehdokkaan joukossa tulisi olla kummankin sukupuolen edustajia. Lisäksi kaikessa johtamiskoulutuksessa käsitellään sukupuolten välistä tasapainoa. 

- Meidän on keskityttävä edelleen kasvattamaan naisten määrää ylemmissä johtotehtävissä, jotta organisaatiomme olisi sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen, Egelund Siig jatkaa.

Naisten osuus Nordean koko henkilöstöstä on 54 prosenttia, mutta ylimmissä johtotehtävissä naisia on vain noin 20 prosenttia.

- Sukupuolten välistä tasapainoa ei saavuteta hetkessä. Mekään emme ole vielä tavoitteessamme, joka on sukupuolten välisen tasa-arvon sekä monimuotoisen ja ketään syrjimättömän kulttuurin varmistaminen. Olemme kuitenkin sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja jatkamme työtä tulevina vuosina, Egelund Siig sanoo.

Sijoittajat kiinnittävät huomiota tasa-arvoon

Bloomberg otti viime vuonna käyttöönsä ensimmäisen rahoitusalaa koskevan mittariston, millä halutaan osoittaa muille alan yhtiöille, että sukupuolten tasa-arvo on tärkeä asia. Bloomberg antaa tietoa ja lisää sukupuolten tasa-arvoon liittyvää läpinäkyvyyttä rahoitusalalla. Samalla se edistää tietojen julkaisemista ja asioiden tiedostamista.

- Sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota sukupuolten väliseen tasapainoon ja ylipäätään yhteiskuntavastuuseen liittyviin seikkoihin. Monimuotoisten ja sukupuolijakaumaltaan tasapainoisten organisaatioiden luomisen on osoitettu tuottavan arvoa yhteiskunnalle, asiakkaille ja osakkeenomistajille, Nordean sijoittajasuhteista vastaava johtaja Rodney Alfvén kertoo.

Monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä kohti

Marianne Egelund Siig oli hiljattain vetäjänä pohjoismaisessa konferenssissa, jossa käsiteltiin sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Tilaisuuden järjestivät Pohjoismaiden ministerineuvosto ja kansainvälinen työjärjestö (ILO).

Mukana olivat Pohjoismaiden työministerit. Suomesta siihen osallistui oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

- Konferenssissa peräänkuulutettiin sitä, kuinka tärkeää yhteiskunnassa on pyrkiä monin erilaisin keinoin sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että se on välttämätön kasvun jatkumisen, hyvinvoinnin, vaurauden ja yhteiskuntiemme kehityksen edellytys, Egelund Siig kertoo. 

Mikä indeksi?

Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index (BFGEI) -indeksiin kuuluvat yhtiöt saivat vähintään 60 pistettä arvioinnissa, joka perustuu sukupuolten välistä tasapainoa käsitteleviin tietoihin sekä tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin ja ohjelmiin. Indeksiin kuuluvien yhtiöiden markkina-arvo on vähintään miljardi Yhdysvaltain dollaria ja niiden arvopapereilla käydään kauppaa jossakin yhdysvaltalaisessa pörssissä. Lue Bloombergin tiedote (englanniksi)
Bloomberg

Read more news

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Nordea jäädyttää Facebook-sijoitukset Tähtirahastoissaan

Nordea

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi on päättänyt jäädyttää Tähtirahastojen sijoitukset Facebookiin toistaiseksi.

Nordea collects ESG Award on behalf of The Corporate Human Rights Benchmark

Responsible investment Society

CFA Sweden awards The Corporate Human Rights Benchmark (CHEB), of which Nordea is a funding member.

Nordea's re-domiciliation

Miksi ehdotamme kotipaikan siirtoa pankkiunioniin?

Nordea

Nordean hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Nordean kotipaikka ja emoyhtiö siirretään Ruotsista pankkiunioniin

Naisjohtajiin kannattaa panostaa

Nordea Vastuullisuus

Sukupuolten välisestä tasapainosta puhutaan nykyisin yhä enemmän, ja sen tunnustetaan laajasti tukevan menestyvää liiketoimintaa.