Avbrott i Nordeas banktjänster söndag 23.4.2017

31.03.17 9:00 | Päivittäiset raha-asiat

Uppdatering 23.4.2017:

Kl. 14:20 Avbrottet i Nordeas banktjänster är över och kunderna kan återigen använda alla tjänster. Kunderna kan använda sina kort normalt, kontanter kan tas ut och nätbankerna fungerar.

Kl. 11:40 Vi har slutfört en del av IT-underhållsarbeten under serviceavbrottet. Kortbetalningarna fungerar nu normalt med Nordeas betalkort och kontanter kan tas ut.

**

Nästan alla Nordeas tjänster i Finland är ur bruk söndagen den 23 april 2017. Serviceavbrottet börjar kl. 4.00 på efternatten och beräknas upphöra cirka kl. 18.00. Serviceavbrottet beror på underhåll och uppdatering av bankens IT-system. Tyvärr kan allt tekniskt underhåll inte genomföras utan att kunderna drabbas.

Under serviceavbrottet kan man varken ta ut kontanter med Nordeas kort eller använda Nordeas bankkoder för elektronisk identifiering. Nät- och mobilbankerna är ur bruk under avbrottet. Kortbetalningarna lyckas i begränsad utsträckning i butiker och på obemannade bensinstationer men de kan ske långsamt och det kan hända att betalningen inte lyckas.

Serviceavbrottet påverkar också privatkundernas Nordea Kundtjänst på 0200 5000 och företagskundernas Nordea Business Center på 0200 2525. Under avbrottet kan privata bankärenden inte skötas i kundtjänsten eftersom kunden inte kan identifiera sig i tjänsten med sina bankkoder.

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet söndagen den 23 april från och med kl. 4.00:

 • Kontantuttag och insättningar i automater
 • Kontantuttag i butikskassan
 • Kortbetalning till stor del
 • Nätbanken (privatkunder och företagskunder)
 • Betalautomater
 • Mobilbanken (privatkunder och företagskunder)
 • Identifiering med kodkortet, kodappen och kodkalkylatorn
 • E-betalning
 • E-identifiering (till exempel användning av offentliga tjänster med Nordeas bankkoder)
 • Betalningsrörelse och betaltjänster
 • Nordea Pay, Nordea Investor och Siirto

Förbered dig för serviceavbrottet genom att ta ut tillräckligt med kontanter och sköta de nödvändiga bankärendena före avbrottet. Serviceavbrottet påverkar också Nordeas tjänster på resa och utomlands, såväl korttjänster som nät- och mobilbanken. Resenärer uppmanas att betala hotellräkningen redan på lördag. Fartygspassagerarna uppmanas att reservera tillräckligt med kontanter.

Vi informerar och påminner kunderna om serviceavbrottet bland annat på vår webbplats, Twitter och Facebook. Vi berättar om avbrottet också i nätbankens nyheter.

Kom ihåg att Nordea aldrig kontaktar kunder per telefon eller e-post för att fråga efter bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 680 tuloksesta

Kyberturvallisuus-kuukausi: myös tekstiviestejä voi väärentää

Digipalvelut

Huijaustyypistä käytetään nimeä spoofing. Olemme listanneet asioita, jotka auttavat tunnistamaan huijausviestit ja siten pysymään tarkkana.

Nordea

Nordean Prime-korko laskee 1.11.2019 alkaen

Nordea

Nordea laskee Prime-korkoaan 0,10 prosenttiyksiköllä 0,60 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 01.11.2019.

5 vinkkiä, joiden avulla voit suojautua verkossa

Digipalvelut

Internetistä on tullut luonnollinen jokapäiväisen elämän jatke enemmistölle ihmisistä. Miten verkkoviidakossa voi liikkua turvallisesti?

Nordea: Suomalaisten velkaantumista estävät keinot kohdistettava valikoidusti

Nordea Asuminen ja lainat

Nordea kannustaa poliittisia päättäjiä kohdistamaan uuden sääntelyn erityisesti niihin kohteisiin, jotka aiheuttavat eniten ongelmia.

Nordea Life & Pensions sitoutuu päästöttömään sijoitussalkkuun vuoteen 2050 mennessä

Nordea Vastuullisuus Our work

Nordea Life & Pensions mukaan YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteeseen

Näyttää 5 hakua 680 tuloksesta