Nordean sijoitusneuvonnan lähtökohtana on asiakkaan etu

Nordea logo
31.03.17 7:31 | Säästäminen ja sijoittaminen

Helsingin Sanomat käsitteli uutisessaan 31.3.2017 Nordean sijoitusneuvontaa ja käytti esimerkkinä yksittäisiä asiakastapauksia. Pankkisalaisuus estää meitä nytkin kommentoimasta yksittäistapauksia, mutta haluamme kuitenkin tuoda esiin perusasiat sijoitusneuvonnastamme. Kaiken neuvonnan lähtökohtana on asiakkaan etu.

- Olemme epäonnistuneet, jos asiakkaamme eivät ole tyytyväisiä neuvoihimme. Olemme myös ottaneet opiksi tekemistämme virheistä, sanoo liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen.

- Tavoittelemme pitkäaikaisia asiakassuhteita, joten meille on pankkina tärkeää onnistua sijoitusneuvonnassamme. Siinä onnistumme vain, jos asiakkaamme ovat tyytyväisiä neuvoihimme ja heidän etunsa neuvonnassa toteutuu. Tämä on sijoitusneuvontamme perusta, hän lisää.

 

Sijoitusneuvonnan lähtökohtana on aina asiakkaan etu. Pankki kirjaa ylös asiakastapaamisessa sovitut asiat ja asiakasta koskevat taustatiedot sekä varmistaa sijoitustuotteiden soveltuvuuden asiakkaalle.

- Seuraamme neuvontamme laatua jatkuvasti ja havaitut puutteet korjataan nopeasti. Teemme vuosittain yli 150 000 sijoitussuunnitelmia ja yksittäisiä inhimillisiä virheitä voi valitettavasti sattua. Tällöin korvaamme asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneet menetykset. Kiistatilanteet käsittelee arvopaperilautakunta, Laine-Tolonen kertoo.

- Asiakaspalautteet käsitellään pankissa saman toimintamallin mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on aina päästä asiassa ratkaisuun asiakkaan ja pankin kesken. Jos ratkaisuun ei päästä, on tärkeää että alalla on Arvopaperilautakunnan kaltainen puolueeton järjestelmä asian ratkaisemiseksi. Olemme sitoutuneet noudattamaan lautakunnan päätöksiä ja arvioimaan niiden perusteella tapoja parantaa omaa toimintaamme, hän jatkaa.

Myös iäkkäät asiakkaat haluavat sijoitusneuvontaa
Neuvontamme perustuu asiakkaan tuntemiseen, hänen talouden kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kirjalliseen sijoitussuunnitelmaan. Ikääntyneiden asiakkaiden kohdalla noudatamme erityistä huolellisuutta. Asiakkaan ikä ei kuitenkaan yksinään ohjaa hänelle annettavaa sijoitusneuvontaa. Ikääntyneiden joukossa on monia kokeneita sijoittaja-asiakkaita, jotka sijoittavat aktiivisesti ja laajasti eri sijoituskohteisiin.

- Meillä on selkeät ohjeet ikääntyneiden asiakkaiden sijoitusneuvonnasta. Sen mukaan mikäli asiakas jostain syystä esimerkiksi korkean iän, heikentyneen näön tai kuulon tai muun syyn vuoksi tarvitsee enemmän aikaa sijoitussuositukseen perehtymiseen, asiakasta kehotetaan harkitsemaan asia rauhassa ja hänen kanssa sovitaan milloin ja miten asiaan palataan, Laine-Tolonen selventää.

Kerromme sijoitussuosituksen veroseuraamuksista
Nordean neuvonnan peruspilari on hajauttaminen. Asiakkaita neuvotaan hajauttamaan sijoituksensa maantieteellisesti ja ajallisesti sekä eri omaisuuslajeihin sijoittamiseen liittyvän riskin hallitsemiseksi.

- Jokaisen asiakkaan kanssa katsomme aina yksilöllisesti, miten varat kannattaa hajauttaa. Suosituksen tarkoituksena on antaa asiakkaille lähtökohta, jota kohti hänen kannattaa viedä sijoitussalkkua pitkällä aikavälillä. Kerromme myös asiakkaalle suosituksesta mahdolliset aiheutuvat veroseuraamukset, esimerkiksi suorien osakesijoitusten myymisestä mahdollisesti syntyvät myyntivoittoverot, hän sanoo.

Lue lisää uutisia

Press Release Image showing Nordea logo

Pete Pokkinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Nordea

Tasavallan presidentin erityisavustaja Pete Pokkinen aloittaa työt Nordeassa 4.6.2018.

Asuntolaina muuttuu asiakkaiden toiveita kuunnellen

Säästäminen ja sijoittaminen

Nordea on lanseerannut ”Viiden Tähden Asuntolainakokemus”-verkkosivuston.

Taidesäätiö Meritan Nuori taiteilijalupaus -apuraha Lilli Haapalalle

Nordea

Apurahan saaja vuonna 2018 on kuvataiteilija Lilli Haapala.