Blogi: Rahastosäästäjä luo työpaikkoja ja turvaa oman tulevaisuutensa

25.04.17 10:23 | Säästäminen ja sijoittaminen | Hanna Porkka

Rahastosijoittamisesta tulisi yksilön saavuttamien etujen lisäksi nostaa yhä useammin esille myös sen yhteiskunnalliset tai sosioekonomiset hyödyt. Sillä osuudenomistajien varoja edelleen sijoittaessaan rahastot itse asiassa kanavoivat rahaa tavallisilta säästäjiltä ja piensijoittajilta yritysten investointeihin, mikä puolestaan edesauttaa talouskasvua, joka taas tukee meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointia.

Sijoittamalla suomalaisiin osake- tai yrityslainarahastoihin rahoittaa siis samalla suomalaisten yritysten kasvua, työpaikkojen syntyä ja tarjoaa suomalaiselle yrittäjyydelle sen tarvitsemaa lisärahoitusta. Suomen ulkopuolelle sijoittaessa taas pääse osalliseksi muiden maiden yritysten kasvusta ja hajauttaa samalla omaa salkkuaan, mikä taas omalta osaltaan tukee suomalaisten vaurastumista ja piristää kotimaista kulutusta.

Suomalaisten keski-iän noustessa yhteiskunnalla ei välttämättä enää tulevina vuosikymmeninä ole varaa maksaa eläkettä, joka takaisi toivotun toimeentulon. Monilla suomalaisilla ei myöskään ole realistista käsitystä tulevan eläkkeensä suuruudesta. On myös mahdollista, ettei työelämässä pysty jatkamaan niin pitkään kun on ennalta suunnitellut.

Kukaan ei tiedä varmuudella, miten kattavasti yhteiskunnan tukirakenteet voivat jatkossa tarjota riittävää suojaa esimerkiksi ennenaikaiselle eläköitymiselle. Työeläkeyhtiötkään eivät pystyisi maksamaan eläkkeitä ilman riittäviä pitkän aikavälin sijoitustuottoja.

Vastuullisuus on parempaa riskien hallintaa

Sijoittamalla rahastoon, jossa vastuullisuusasiat otetaan huomioon, sijoitat samalla yhteiskuntamme ja koko maailman kestävään kehitykseen. Vastuullisuuden huomioiminen sijoittamisessa hyödyttääkin paremman riskien hallinnan kautta sekä sijoittajaa että samalla koko yhteiskuntaa.

Vastuullisuuden ja aktiivisen omistajuuden kautta voi omistajana vaikuttaa yrityksen toimintaan: esimerkiksi siihen, miten yritys kohtelee ympäristöä, työntekijöitään tai sidosryhmiään.

Nordean rahastot valvovat sijoituskohdeyritysten vastuullista toimintaa ja toimivat sijoittajien puolesta aktiivisena omistajana esimerkiksi yhtiökokouksissa ja kahdenvälisissä keskusteluissa yhtiön kanssa. Koska rahastomme omistavat merkittävän osuuden usean pohjoismaisen yhtiön osakkeista, on Nordealla myös valtaa vaikuttaa omistamiensa yhtiöiden toimintaan. Vaikutamme ja käytämme äänivaltaamme vuosittain jopa yli 300 yhtiökokouksessa.

Aktiivisen vuoropuhelun tavoite on saada yritys kehittämään ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja tai hyvää hallintotapaa edistäviä toimintatapojansa joko yleisesti tai tiettyyn asiaan liittyen.

Turvallinen ja läpinäkyvä sijoitusmuoto

Alan yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi rahastosijoittamista säännellään tarkasti ja perusteellisesti EU-tasolla, mikä tekee rahastosijoittamisesta yksityissijoittajalle turvallista ja läpinäkyvää. Näin pääomamarkkinat tarjoavat yrityksille tärkeän vaihtoehdon perinteiselle pankkirahoitukselle.

Aktiivisesti hoidettuja rahastoja pidetään usein kalliimpina kuin suoria osakesijoituksia tai passiivisia rahastoja. Kuitenkin vain sijoittamalla aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin saa valmiiksi monipuolisesti hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun sijoituskohteen, jolla myös tukee vastuullisesti yhteiskuntamme hyvinvointia sekä kestävää kehitystä. Samaan lopputulokseen on vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä millään muilla sijoitusinstrumenteilla.

Hanna Porkka

"Toimin Nordea Fundsissa eli rahastoyhtiössä myynnistä vastaavana rahastojohtajana. Tavoitteenani on madaltaa sijoittamisen kynnystä ja kertoa ajankohtaisista säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä asioista. Vastuullinen sijoittaminen on myös lähellä sydäntäni. Voit seurata minua Twitterissä: @PorkkaHanna"

Lue Hannan edellinen blogi: Lähes miljoona sijoittajaa ei voi olla väärässä
Lue myös hänen haastattelunsa: Tähtisadetta Nordean rahastoille 

Lue lisää uutisia

Nordea's re-domiciliation

Miksi ehdotamme kotipaikan siirtoa pankkiunioniin?

Nordea

Nordean hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Nordean kotipaikka ja emoyhtiö siirretään Ruotsista pankkiunioniin

Naisjohtajiin kannattaa panostaa

Nordea Vastuullisuus

Sukupuolten välisestä tasapainosta puhutaan nykyisin yhä enemmän, ja sen tunnustetaan laajasti tukevan menestyvää liiketoimintaa.

Nordea newbrand

Uusi Nordea.fi on täällä!

Nordea

Uudistettu Nordea.fi julkaistiin viime yönä ja odottaa vierailuasi!

Press Release Image showing Nordea logo

Maksut kirjattu asiakkaiden tileille

Päivittäiset raha-asiat

Myöhässä olleet maksut on nyt kirjattu Nordean asiakkaiden tileille. Viivästys johtui yhteisessä eurooppalaisessa maksujärjestelmässä yöllä ilmenneestä häiri...