Konsernijohtaja kommentoi tulosta

27.04.17 7:49 | Nordea

Talouskasvu jatkui hitaana vuoden 2017 alussa. Nyt maailmantalouden kasvu on laaja-alaisesti kiihtymässä. Inflaatio on kurissa ja odotamme siksi korkojen pysyvän matalalla vielä pitkään. Tämän vuoksi erot eri Pohjoismaiden kasvuvauhdissa todennäköisesti kapenevat ja odotammekin makrotalouden trendien olevan jatkossa aiempaa yhtenäisempiä neljällä kotimarkkina-alueellamme.

Nordean tuotot kasvoivat viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 6 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Rahoituskate pysyi paikallisissa valuutoissa laskettuna samalla tasolla kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta vakausmaksujen kasvusta ja siitä, että pankkipäiviä oli yksi vähemmän.

Asiakkaiden toiminta rahoitusmarkkinoilla pysyi hyvällä tasolla neljänneksen aikana. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi paikallisissa valuutoissa laskettuna 17 prosenttia 375 miljoonaan euroon vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen 332 miljoonasta eurosta.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 12 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Kasvua siivitti lähinnä säästämiseen liittyvä toiminta, jossa tuotot kasvoivat 22 prosenttia volyymikasvun ansiosta. Uutta varallisuutta saatiin neljänneksen aikana hoidettavaksi 1,3 miljardia euroa, kun sitä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä saatiin 4,1 miljardia euroa.

Kulut kasvoivat vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä 5 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Jos konsernin kehitys- ja muutoshankkeita eikä complianceen ja riskienhallintaan tehtyjä investointeja ei oteta huomioon, kulut kasvoivat 2 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde pysyi 51 prosentissa eli samalla tasolla kuin vuoden 2016 vastaavalla neljänneksellä. Konsernin investointihankkeet etenevät hyvin. Niiden ansiosta kulut laskevat vuoden 2016 tasolle vuonna 2018.

Luottojen laatu pysyi vakaana ja hyvässä hallinnassa. Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta oli 0,14 prosenttia. Suurin osa luottotappioista liittyi öljy- ja offshore-alan luottoihin. Ongelmaluottojen osuus luotoista yhteensä pieneni 0,03 prosenttiyksikköä vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Yli 75 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä kirjatuista luottotappioista syntyi öljy- ja offshore-alan yrityksille annetuista luotoista. Tämän sektorin luottotappiot pysyvät todennäköisesti suurina ja luottojen laatu pysynee nykytasolla konsernin laajuisesti tulevina neljänneksinä.

Oman pääoman tuotto oli 10,3 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun se edellisneljänneksellä oli 12,9 prosenttia. Pääomaa kertyi edelleen vahvasti. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 0,40 prosenttiyksikköä 18,8 prosenttiin edellisneljänneksen 18,4 prosentista.

Kehitämme parhaillaan Open Banking -portaalia, jonka kautta teemme jatkossa yhteistyötä kumppaneidemme ja fintech-yritysten kanssa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin parempaa palvelua. Näissä palveluissa pystytään jatkossa hyödyntämään Nordean yhtenäiseen pankkituotevalikoimaan liittyvää dataa ja palveluita. Uskomme, että Open Banking tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Jo yli 600 kumppania on kirjautunut portaaliin ja ilmaissut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä Nordean kanssa.

Nordean Trade Portal on tärkeä tietolähde yrityksille ja tarjoaa niiden käyttöön noin 20 000 markkinaraporttia, uutisia messuista ja kaupan riskeistä 180 maassa sekä käytännön työkaluja kansainvälistymiseen. Tarkoituksenamme on tukea yrityksiä niiden pyrkiessä uusille markkinoille ja laajentaessa kansainvälistä toimintaansa.

Trade Club on valikoitujen yritysasiakkaiden kansainvälinen verkosto. Nordea on ainoa pankki Pohjoismaissa, joka tarjoaa Trade Clubin jäsenyyttä asiakkailleen. Nordean Trade Portal otettiin käyttöön vuoden 2016 marraskuussa. Tähän mennessä portaalissa on vieraillut 51 900 kävijää. Maaliskuussa kävijöitä oli 29 200.

Ruotsissa Nordean asiakkaat voivat nyt maksaa ostoksensa useimmissa kaupoissa Samsung-puhelimeen asennetulla Samsung Pay -sovelluksella. Tanskassa Nordea otti ensimmäisenä pankkina käyttöön mobiililompakon, jota voidaan käyttää kauppojen maksupäätteissä Tanskassa ja muissa maissa. Nordea Walletin avulla asiakkaat voivat käyttää lähimaksua kaikissa kaupoissa, joissa lähimaksu on käytössä. Suomessa Nordea lanseerasi 1. maaliskuuta ensimmäisenä pankkina uuden Siirto-mobiilipalvelun, jonka kautta asiakkaat voivat siirtää rahaa tililtä toiselle reaaliajassa.

Nordea on noussut kymmenen suosituimman rahastojen myyjän joukkoon Euroopassa.

Nordean muutoshankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Suomessa säästö- ja talletustuotteet siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen peruspankkijärjestelmään vuoden 2017 aikana.

Käynnistimme äskettäin koko konsernin laajuisen hankkeen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hanke tukee Nordean strategista muutosta ja sen lähestymistapa tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen on johdonmukainen, läpinäkyvä ja vastuullinen. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, rakennamme parhaillaan tehokasta digitaalista organisaatiota, jolla on yhteiset prosessit, tuotteet ja järjestelmät sekä yhtenäinen yrityskulttuuri. Sillä on myös into palvella asiakkaita ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Ruotsin hallituksen politiikka on viime vuosina ollut vaikeasti ennakoitavaa. Lisäksi se eroaa merkittävästi muista EU-maista, joissa suurimmalla osalla kilpailijoistamme on kotipaikka. Eroja on muun muassa kriisinhallintasuunnitelmia sekä etuoikeudeltaan muita lainoja huonompien lainojen verovähennysten poistoa koskevissa säännöksissä.

Ruotsin hallitus ehdotti helmikuussa vakausmaksun korottamista ja maksun muuttamista pysyväksi. Jos ehdotus menee läpi, se lisää merkittävästi Ruotsissa kotipaikkaansa pitävien pankkien ja näiden asiakkaiden kuluja. Tämä ei koske pelkästään Ruotsia vaan myös muita Pohjoismaita. Olemme keskustelleet sääntelystä Ruotsin hallituksen kanssa noin vuoden ajan ja vuoropuhelu jatkuu avoimena ja rehellisenä.

Koska sääntely-ympäristö Ruotsissa ei tarjoa tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia eikä helposti ennakoitavaa toimintaympäristöä, tutkimme myös mahdollisuuksia muuttaa pankin kotipaikka Suomeen tai Tanskaan. Mahdollinen muutto ei vaikuttaisi Nordean AA-luokitellun liiketoimintamallin säilyttämiseen.  Nordean työntekijät tarjoavat kaikille asiakkaillemme jatkossakin yhtä hyvää palvelua kuin nykyisin, sillä pohjoismaiseen toimintamalliimme ei ole tulossa muutoksia.

Nordean tulos

Casper von Koskull

Konsernijohtaja

Lue lisää uutisia

Pulssilla-podcast: Fintech-palveluiden kehittäminen startupin näkökulmasta

Digipalvelut

Podcastin vieraana Bankifyn Antti Tarakkamäki.

Kohti vastuullista tulevaisuutta

Vastuullisuus Nordea

Nordeas bankkoder fungerar inte söndag 18.2 kl. 01.00–10.00

Päivittäiset raha-asiat

På grund av tekniska uppdateringsarbeten fungerar Nordeas bankkoder inte på söndag 18.2 kl. 01.00–10.00.

Nordea’s access codes will not work on Sunday 18 February from 01.00 a.m. until 10.00 a.m.

Päivittäiset raha-asiat

Nordea’s access codes cannot be used on 18 February from 01.00 a.m. until 10.00 a.m. due to technical maintenance.

Nordean pankkitunnusten käytössä huoltokatko sunnuntaina 18.2. kello 01.00-10.00

Päivittäiset raha-asiat

Nordean pankkitunnusten käytössä on huoltokatko sunnuntaina 18.2. Katko alkaa aamuyöllä kello 01.00 ja sen arvioitu päättymisaika on kello 10.00.