Nordea ja Launchpad USA auttavat yhdessä kasvuyrityksiä Yhdysvaltoihin

16.05.17 10:10 | Yritykset

Uudet kansainväliset markkinat, liiketoimintamahdollisuudet ja kauppakumppanit ovat kasvuyritysten kiinnostuksen kohteita. Erityisesti maailman suurin talous ja kuluttajamarkkina Yhdysvallat vetoaa vahvasti moneen kasvua hakevaan yrittäjään. Nordea tarjoaa Yhdysvaltojen markkinasta kiinnostuneille asiakkailleen uuden yhteistyömahdollisuuden Launchpad USA -ohjelman kanssa.

Nordea on solminut vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen Amcham Finlandin kanssa Launchpad USA -ohjelmaan liittyen. Ohjelma tarjoaa Yhdysvaltoihin toiminnan laajentamista suunnitteleville yrityksille käytännön kokemuksiin ja markkinan ominaispiirteiden tuntemiseen perustuvaa opastusta. Launchpad USA on menestyksellä auttanut noin sataa yritystä Pohjoismaista ja Baltian maista markkinatietämyksen lisäämisessä, valmistautumisessa markkinoille siirtymiseen tai toiminnan perustamisessa Yhdysvaltoihin. Viime aikoina Launchpad USA on aloittanut toiminnan myös Kroatiassa ja Jamaikalla sijaitsevien yritysten kanssa.

Launchpad USA:n työ pohjautuu yrityskohtaiseen suunnitteluun, jossa huomioidaan tarvittavat verkostot ja konkreettiset askelmerkit jokaiseen markkinoille laajentumisen vaiheeseen liittyen. Nordea tarjoaa pääsyn Launchpad USA palveluihin viidelletoista asiakkaalleen. Neuvontaan osallistuvien yritysten koko, toimiala ja kehitysvaihe vaihtelevat, mutta ne kaikki ovat kiinnostuneita laajentumisesta Yhdysvaltojen markkinoille.

- Yhdysvaltain markkinoiden tuomat mahdollisuudet kiinnostavat edelleen vahvasti kasvua ja kansainvälistymistä aktiivisesti hakevia yrittäjiä. Haluamme olla jatkossakin maan johtava viennin rahoituksen ja ulkomaankauppaan liittyvän neuvonnan kumppani suomalaisille yrityksille. Oman osaamisemme kehittämisen ohella panostamme ulkoisiin kumppanuuspalveluihin, jotka tuottavat asiakkaille suoria kontakteja heidän kohdemaissaan, toteaa Nordean pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja Sampsa Laine.

- Syyt toiminnan perustamiselle Yhdysvaltoihin ovat moninaisia, mutta yhteistä niille on kokonaismarkkinan vakaus ja monimuotoisuus, mikä tarjoaa ulkomaisille yrityksille vahvan kasvupotentiaalin. Yritysjärjestelyihin kohdistuva pääomasijoittaminen, erityisesti alku- tai kasvuvaiheen vähemmistöpääomasijoitukset, on pysynyt voimakkaana. Lisäksi listautumisantien ja yritysjärjestelyjen uskotaan lisääntyvän, mikä puolestaan vaikuttaa erityisesti alkuvaiheen kasvuyritysten kiinnostukseen markkinasta, sanoo Mike Klyszeiko, Launchpad USA -ohjelman johtaja.

- Toimintamme tavoitteena on tehokas markkinoille pääsy, jossa minimoidaan hukattu rahamäärä, aika tai mahdollisuudet. On tärkeää ymmärtää, miten tuote sopii Yhdysvaltain markkinoille, miten se eroaa kilpailijoista ja mitä kanavia tarvitaan asiakkaiden saavuttamiseen. Perinpohjainen suunnittelu ja yrityksen toimintaa tukevien verkostojen tuki ovat edellytyksiä onnistuneelle markkinaan astumiselle, Klyszeiko lisää.

Vienti ja kansainvälistyminen sekä niiden tuomat mahdollisuudet ovat avainroolissa Suomen talouden kasvun edistämiselle. Nordea haluaa tukea ja auttaa eri vaiheessa olevia yrittäjiä laajan ammattitaidon, monipuolisten palveluiden sekä globaalin verkoston avulla. Näin voidaan edistää ja toteuttaa kansainvälistymisen mahdollisuuksia monipuolisesti ja tehokkaasti.

- On hienoa tehdä yhteistyötä Pohjoismaissa toimivan Amcham Finlandin perustajajäsenen kanssa, jotta Yhdysvalloissa kasvua hakevat yritykset menestyvät. Markkinan ymmärtäminen sekä taloudellisten että poliittisten muutosten kannalta on tärkeää. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että tieto kulkee ja kansainvälinen verkostomme pysyy kilpailun kärjessä, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius.

Yhteystiedot   
Sampsa Laine
Liiketoimintajohtaja, Nordea
+358 40 555 9035

Mike Klyszeiko
Johtaja, Launchpad USA -ohjelma
+358 45 140 4911

Kristiina Helenius
Toimitusjohtaja, Amcham Finland
+358 45 122 6051 

Launchpad USA  
Launchpad USA on ohjelma, joka tukee yritysten etabloitumista ja kasvua Yhdysvaltain markkinoilla. Se tarjoaa kasvuyrityksille askelmiksi puretun kasvureitin ja sen tueksi monipuolista tietoa, kontakteja ja verkostoja. Launchpad USA on Amcham Finlandin ohjelma, jonka palvelut ovat avoinna Amcham Finlandin jäsenille sekä ohjelman virallisten yhteistyökumppaneiden kautta valikoiduille yrityksille. Lisätietoja: https://launchpadusa.org/ 

Amcham Finland 
Amcham Finland on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen bisnesverkosto, jonka tavoitteena on pitää Suomi globaalisti kilpailukykyisenä markkinana. Erityisesti se tukee Suomeen tulevia investoijia ja Suomen rajojen ulkopuolelle tähyäviä kasvuyrityksiä. Amcham on riippumaton, jäsenrahoituksella toimiva, voittoa tavoittelematon suomalainen yhdistys. Sillä on noin 400 jäsenyritystä, joiden pääkonttorit sijaitsevat 21 eri maassa ja jotka edustavat 20 eri toimialaa. Lisätietoja: https://amcham.fi/about/

Lue lisää uutisia

There will be a break in some Netbank services in Finland on Sunday 19 August 2018

Päivittäiset raha-asiat

The break will begin in the night at 1.00 (EET) and it is estimated to end by 12.00 noon. The reason for the break is technical maintenance.

Avbrott förekommer i en del nätbankstjänster i Finland söndagsmorgonen 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Avbrottet börjar kl. 1.00 på natten och beräknas upphöra kl. 12.00. Avbrottet beror på tekniskt underhåll.

Osassa verkkopankin palveluista katko sunnuntaiaamuna 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Katko alkaa yöllä kello 01.00 ja sen arvioidaan päättyvän kello 12.00 mennessä. Palvelukatkon syynä ovat tekniset ylläpitotoimet.

Uusi opiskelija, näin haet opintolainaa

Asuminen ja lainat

Uunituore opiskelupaikka taskussa ja opiskelijaelämä edessä? Jos opintotuki ei tunnu riittävän opiskelijaelämän kulujen kattamiseen, voi opintoja rahoittaa o...

Nordean maksukortti heti käyttöön sovelluksen kautta

Digipalvelut

Nordean asiakkaat voivat jatkossa ottaa uuden maksukortin käyttöön jo ennen fyysisen kortin valmistumista.