Naisjohtajiin sijoittaminen kannattaa

09.08.17 16:39 | Markkinat

Selvä tulos: naisten johtamat yritykset tarjoavat selvästi parempia sijoitustuottoja kuin markkinat keskimäärin. 

Nordea vertaili lähes 11 000 kansainvälisen osakeyhtiön tuottoja viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden ajalta. Tutkimus osoitti, että yritykset, joissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja on nainen, ovat tarjonneet keskimäärin 25 prosentin vuosituottoa vuodesta 2009. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna MSCI World -indeksin 11 prosentin tuottoon samalla aikavälillä.

- Sijoitukset naisten johtamiin yrityksiin tuottivat markkinoita paremmin, toteaa tutkimuksen suunnittelusta vastannut Nordean salkunhoitaja Robert Næss.

- Myös muissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että monimuotoisuus vaikuttaa yritysten osaketuottoon positiivisesti. Aiemmin ei kuitenkaan ole vertailtu yhtä laajalti yritysten toimitusjohtajia eikä näin suurta määrää yrityksiä, kertoo Næss. Hänen mukaansa aiemmissa tutkimuksissa on yleensä keskitytty yritysten hallituksiin, koska niistä on helpompi koota tietoa.

Nordean tutkimuksessa vertailtiin yrityksiä eri toimialoilta ja eri puolilta maailmaa sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Mukaan valittiin yrityksiä, joiden likviditeetti oli hyvä ja osakevaihdon päivävolyymi vähintään 2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vertailun 

11 000 yrityksestä vain 400:ssa oli vuoden päättyessä nainen joko toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2016. Tutkimuksessa vertailtiin yritysten osakekehitystä seuraavan vuoden aikana siten, että kaikilla osakkeilla oli sama paino, eikä niitä painotettu markkina-arvon mukaan. 

- Naisjohtoisia yrityksiä oli enemmän Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa, mikä vaikutti kokonaistuloksiin positiivisesti. Aina kun kaupankäyntistrategiaa arvioidaan historiallisen kehityksen pohjalta, on otettava huomioon se mahdollisuus, että hyvät tulokset ovat sattumaa, sanoo Næss.

Naisjohtajat vaikuttavat positiivisesti sijoituspäätöksiin

Siihen, miksi naisjohtoisten yritysten osaketuotot ovat muita parempia, ei löytynyt yhtä yksittäistä syytä. Næss tarjoaa kuitenkin muutamia mahdollisia selityksiä. Koska naisten on vaikeampi nousta toimitusjohtajiksi tai puheenjohtajiksi, voi olla että huipulle nousevat naisista vain parhaimmat. Sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja olivat miehiä 96 prosentissa tutkimuksen yrityksistä. Vain 4 prosentissa yrityksistä joko toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai molemmat olivat naisia.

Voi myös olla, että menestyvät yritykset nimittävät todennäköisemmin naisjohtajia, kun taas heikommin menestyvissä yrityksissä katsotaan miesjohtajien olevan ”turvallisempi” valinta. 

On myös mahdollista, että naiset ovat parempia johtajia. Naisjohtajat saattavat lisäksi olla arvioissaan varovaisempia. Kun yritys sitten saavuttaa asetetut tavoitteet, sen osake reagoi positiivisesti.

Olivatpa syyt mitkä tahansa, tutkimuksen lopputulos naisjohtajien positiivisesta vaikutuksesta on rohkaiseva. - Koska naisilla yrityksen johdossa on positiivinen vaikutus, otamme sen huomioon sijoituskohteiden valinnassa, sanoo Næss.

Norjan Bergenissä työskentelevä Næss hallinnoi Nordeassa 42 miljardin euron arvoista osakeomaisuutta. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja yksi suurimmista pankeista koko Euroopassa. Næss on myös toinen Nordea Global Stable Equity -rahaston hoitajista. Rahaston sijoituksissa on lievä ylipaino naisten johtamissa yrityksissä. Rahasto on tuottanut viimeisten viiden vuoden aikana 14 prosentin vuosituottoa ja se valittiin Morningstarin kyselyssä yhdeksi viime vuoden parhaista rahastoista useissa maissa kuten Suomessa, Ranskassa, Espanjassa, Norjassa, Belgiassa, Italiassa ja Portugalissa.

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta

Asuntokaupan uusi aikakausi käynnistyy

Asuminen ja lainat Digipalvelut

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Blackfriday

Vältä Black Friday -huijaukset

Päivittäiset raha-asiat

Nauti Black Friday- ja Cyber Monday -ostosjuhlasta joutumatta huijausten uhriksi.

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Vastuullisuus

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Tarina sijoitushuijauksesta

Päivittäiset raha-asiat

Kaiken kaikkiaan tarinan päähenkilö oli sijoittanut rahaa huijauksen aikana yhteensä 20 650 euroa.

Tax refunds directly to your account

Päivittäiset raha-asiat

Notify the tax authorities of your account number if you have forgotten to enter it in your tax return.

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta