Naisjohtajiin sijoittaminen kannattaa

09.08.17 16:39 | Markkinat

Selvä tulos: naisten johtamat yritykset tarjoavat selvästi parempia sijoitustuottoja kuin markkinat keskimäärin. 

Nordea vertaili lähes 11 000 kansainvälisen osakeyhtiön tuottoja viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden ajalta. Tutkimus osoitti, että yritykset, joissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja on nainen, ovat tarjonneet keskimäärin 25 prosentin vuosituottoa vuodesta 2009. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna MSCI World -indeksin 11 prosentin tuottoon samalla aikavälillä.

- Sijoitukset naisten johtamiin yrityksiin tuottivat markkinoita paremmin, toteaa tutkimuksen suunnittelusta vastannut Nordean salkunhoitaja Robert Næss.

- Myös muissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että monimuotoisuus vaikuttaa yritysten osaketuottoon positiivisesti. Aiemmin ei kuitenkaan ole vertailtu yhtä laajalti yritysten toimitusjohtajia eikä näin suurta määrää yrityksiä, kertoo Næss. Hänen mukaansa aiemmissa tutkimuksissa on yleensä keskitytty yritysten hallituksiin, koska niistä on helpompi koota tietoa.

Nordean tutkimuksessa vertailtiin yrityksiä eri toimialoilta ja eri puolilta maailmaa sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Mukaan valittiin yrityksiä, joiden likviditeetti oli hyvä ja osakevaihdon päivävolyymi vähintään 2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vertailun 

11 000 yrityksestä vain 400:ssa oli vuoden päättyessä nainen joko toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2016. Tutkimuksessa vertailtiin yritysten osakekehitystä seuraavan vuoden aikana siten, että kaikilla osakkeilla oli sama paino, eikä niitä painotettu markkina-arvon mukaan. 

- Naisjohtoisia yrityksiä oli enemmän Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa, mikä vaikutti kokonaistuloksiin positiivisesti. Aina kun kaupankäyntistrategiaa arvioidaan historiallisen kehityksen pohjalta, on otettava huomioon se mahdollisuus, että hyvät tulokset ovat sattumaa, sanoo Næss.

Naisjohtajat vaikuttavat positiivisesti sijoituspäätöksiin

Siihen, miksi naisjohtoisten yritysten osaketuotot ovat muita parempia, ei löytynyt yhtä yksittäistä syytä. Næss tarjoaa kuitenkin muutamia mahdollisia selityksiä. Koska naisten on vaikeampi nousta toimitusjohtajiksi tai puheenjohtajiksi, voi olla että huipulle nousevat naisista vain parhaimmat. Sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja olivat miehiä 96 prosentissa tutkimuksen yrityksistä. Vain 4 prosentissa yrityksistä joko toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai molemmat olivat naisia.

Voi myös olla, että menestyvät yritykset nimittävät todennäköisemmin naisjohtajia, kun taas heikommin menestyvissä yrityksissä katsotaan miesjohtajien olevan ”turvallisempi” valinta. 

On myös mahdollista, että naiset ovat parempia johtajia. Naisjohtajat saattavat lisäksi olla arvioissaan varovaisempia. Kun yritys sitten saavuttaa asetetut tavoitteet, sen osake reagoi positiivisesti.

Olivatpa syyt mitkä tahansa, tutkimuksen lopputulos naisjohtajien positiivisesta vaikutuksesta on rohkaiseva. - Koska naisilla yrityksen johdossa on positiivinen vaikutus, otamme sen huomioon sijoituskohteiden valinnassa, sanoo Næss.

Norjan Bergenissä työskentelevä Næss hallinnoi Nordeassa 42 miljardin euron arvoista osakeomaisuutta. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja yksi suurimmista pankeista koko Euroopassa. Næss on myös toinen Nordea Global Stable Equity -rahaston hoitajista. Rahaston sijoituksissa on lievä ylipaino naisten johtamissa yrityksissä. Rahasto on tuottanut viimeisten viiden vuoden aikana 14 prosentin vuosituottoa ja se valittiin Morningstarin kyselyssä yhdeksi viime vuoden parhaista rahastoista useissa maissa kuten Suomessa, Ranskassa, Espanjassa, Norjassa, Belgiassa, Italiassa ja Portugalissa.

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta

Dixu sai vauhtia asunnon myyntipalvelun kehittämiseen Nordean omasta kiihdyttämöstä

Asuminen ja lainat

Dixu tarjoaa täyden palvelun konseptin asunnon myyntiin ja ostoon.

Oman talouden eväät – vapaaehtoistyöllä vahvistamassa nuorten taloustaitoja

Vastuullisuus

Vantaan Jokiniemen koululla järjestettiin lauantaina 6. lokakuuta 700 oppilaalle ja heidän vanhemmilleen Oman talouden eväät -koulupäivä. Päivän tarkoituksen...

Antti Saari on nimitetty Nordean varallisuudenhoidon päästrategiksi Suomessa

Markkinat

Nordean varallisuudenhoidon uudeksi päästrategiksi on nimitetty KTM Antti Saari (34). Saari aloittaa tehtävässään tänään.

Nordea palvelee myös sosiaalisessa mediassa vuorokauden ympäri

Päivittäiset raha-asiat Digipalvelut

Nordea on lokakuussa laajentanut palveluaikojaan sosiaalisen median osalta. Nyt asiakkaat saavat palvelua myös sosiaalisen median kanavissa vuorokauden ympär...

Merkittävä virstanpylväs saavutettu – Nordean kotipaikka on nyt Suomessa

Nordea

Nordean kotipaikka on siirtynyt Suomeen, joka on pankkiunionin jäsenmaa.

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta