Konsernijohtajan kommentti tuloksesta

Casper von Koskull
25.04.18 8:20 | Nordea

Taloudellinen ympäristö

Rahoitusmarkkinat olivat poikkeuksellisen vakaat vuonna 2017, mutta alkuvuonna 2018 markkinoiden liikkeet ovat voimistuneet. Kasvu jatkui edelleen kaikissa Pohjoismaissa samanaikaisesti. Geopoliittiset tekijät nousivat yhä laajemmin haastamaan globalisaatiotrendejä, ja niiden aiheuttamat huolet lisäsivät markkinoiden volatiliteettia. Lisäksi näkyvissä on varhaisia merkkejä siitä, että suhdannekierto alkaa lähestyä huippuaan. Nordean luotonannon periaatteet ovat vuoden 2017 tapaan kurinalaiset, ja meillä on hyvät valmiudet toimia myös kasvun hidastuessa.

Taloudellinen tulos

Tuotot supistuivat 4 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna ne kuitenkin kasvoivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Rahoituskate pieneni 9 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tämä johtui lähinnä siitä, että riskejä vähennettiin, Baltian toiminnot poistuivat konsernitilinpäätöksestä ja konsernin varainhallinnan tuotot vähenivät. Palkkiotuotot supistuivat 9 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Pääasiallisia syitä kehitykseen olivat yritys- ja yhteisöasiakkaiden vähentynyt aktiviteetti ja hoidossa olevan varallisuuden pieneneminen. Uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli 3,6 miljardia euroa negatiivinen, kun se vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,3 miljardia euroa positiivinen. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä parani 17 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ja nousi 441 miljoonaan euroon vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen 375 miljoonasta eurosta. Edellisneljännekseen verrattuna nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä parani 90 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Kulut vähenivät prosentin vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä. Kassaperusteiset kokonaiskulut vähenivät 7 prosenttia. Luottojen laatu parani edelleen. Luottotappiot olivat matalimmalla tasolla sitten vuoden 2007. Odotamme yhä, että luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.

Ydinvakavaraisuussuhde koheni 19,8 prosenttiin vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen 18,8 prosentista. Pääomapuskuria kasvatettiin jälleen uuteen ennätykseen, ja se ylitti viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 2,30 prosenttiyksiköllä. Puskuri ylittää reilusti myös Nordean oman tavoitteen, joka on vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä. Ruotsin Finanssivalvonta on ehdottanut, että asuntoluottojen 25 prosentin vähimmäisriskipainojen soveltaminen siirretään pilari 2:sta pilari 1:een. Tämä on mielestämme rakenteellisesti oikein, sillä eri pankkien ydinvakavaraisuussuhteet ovat silloin vertailukelpoisia keskenään. Muutoksen myötä Nordean ydinvakavaraisuussuhde on Euroopan paras ja myös sen ydinvakavaraisuussuhdetta koskevat vaatimukset ovat Euroopan korkeimmat.

Luomme arvoa asiakkaillemme

Kaikista neuvontatapaamisistamme 30 prosenttia järjestettiin verkossa. Odotamme verkkotapaamisten suosion kasvun jatkuvan. Toimme markkinoille digitaalisen sijoitusneuvontapalvelun Noran, joka tarjoaa asiakkaille digitaalista sijoitusneuvontaa vuorokauden ympäri. Ruotsissa 70 prosentilla niistä asiakkaista, jotka ovat aloittaneet säästämisen Noran kautta, ei ole ollut aiemmin säästöjä Nordeassa.

Nordea liittyi we.trade-konsortion perustajajäseneksi. Konsortio kehittää yhteistyössä IBM:n kanssa hajautetun tilikirjan teknologiaan eli distributed ledger -teknologiaan (DLT) perustuvaa järjestelmää. Tavoitteena on tehdä koti- ja ulkomaankaupasta yrityksille entistä helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Kyseessä on ensimmäinen lohkoketjupohjainen trade finance -järjestelmä ja virstanpylväs DLT:n käytännön soveltamisessa rahoitusalalla.

Nordean sijoitusrahastoja palkittiin kaikissa Pohjoismaissa. Tanskassa Nordea Invest sai rahastoyhtiöistä eniten palkintoja osakesäästäjien yhdistyksen Dansk Aktionærforeningin vuotuisessa tilaisuudessa. Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa Nordea Nordic Small Cap -rahasto palkittiin parhaana Pohjoismaihin sijoittavana osakerahastona.

Yritys- ja investointipankkitoimintamme kehittyi vahvasti. Koko palveluvalikoimamme oli käytössä TDC:stä tehdyssä julkisessa ostotarjouksessa, jonka arvo oli 68 miljardia Tanskan kruunua. Olimme mukana myös Tele2:n ja Com Hemin fuusiossa, joka oli arvoltaan 98 miljardia Ruotsin kruunua, sekä alkuvuoden kolmessa suurimmassa listautumisannissa Euroopassa. Nämä tapahtumat osoittavat, että toimintamme on entistä asiakaslähtöisempää, ja ne vahvistivat asemaamme Pohjoismaiden parhaana palveluntarjoajana.

Konsernin muutos etenee

Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät 15. maaliskuuta 2018 emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen. Ehdotus sai 95,8 prosenttia äänistä.

Investointimme compliance-toimintojen vahvistamiseen tuottavat tulosta. Toimintatapasäännöt ovat aiempaa tiukemmat, käyttöön on otettu asiakkaan tuntemiseen liittyvät laadunvarmistusprosessit ja pakotetarkistukseen suunnattuja resursseja on kasvatettu, joten talousrikollisuuden aiheuttamat riskit ovat entistä paremmin hallinnassa. Näiden investointien ansiosta pystyimme varautumaan hyvin myös MiFID II -direktiivin edellyttämän monimutkaisen lainsäädännön voimaantuloon kuluneen neljänneksen aikana. Compliance-riskejä vähennetään Nordeassa merkittävästi ja järjestelmällisesti. Odotamme, että saavutamme tärkeimmät talousrikollisuuden estämiseen liittyvät tavoitteemme vuonna 2018 ja että niihin liittyvät käynnissä olevat viranomaistutkimukset saadaan päätökseen.

Suomalaisten henkilöasiakkaiden uudet säästö- ja määräaikaistilit on avattu uudessa peruspankkijärjestelmässä helmikuun loppupuolelta lähtien. Suurin osa tileistä avataan verkkopankissa, ja pian asiakkaat voivat avata tilejä myös Nordean mobiilipankkisovelluksessa. Lisäksi olemme aloittaneet Suomessa täysin uuden mobiilipankkisovelluksen käyttöönoton. Sovellus tuodaan asiakkaiden käyttöön vaiheittain huhti- ja toukokuussa. Android-laitetta käyttävistä asiakkaista 40 prosenttia voi ladata uuden sovelluksen Google Play -kaupasta, ja näin on tehnyt yli 60 000 asiakasta. Käyttöönotto etenee lähiviikkoina ja pian sovelluksen voi ladata myös App Storesta. Aiemmin tässä kuussa siirsimme vajaat 250 000 henkilöasiakkaiden säästötiliä uuteen peruspankkijärjestelmään. Loput tilit siirretään lähiviikkojen aikana. Helmikuussa eteni myös uuden, aiempaa yksinkertaisemman vakuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto Norjassa. Uuteen järjestelmään on siirretty vakuuksia 30 miljardin Norjan kruunun edestä. Vakuuksien siirto jatkuu Norjassa koko vuoden 2018 ajan. Kaikki euromaksut (SEPA Credit Transfer Interbank -tilisiirrot) käsitellään nyt Global Payment Engine -maksujärjestelmässä. Lisäksi olemme vähentäneet monimutkaisuutta sulkemalla lähes 190 sovellusta, jotka liittyvät tietovarastojen yksinkertaistamishankkeeseen. Paikalliset tietovarastot Norjassa on nyt suljettu.

Teimme vuosina 2016 ja 2017 huomattavia investointeja compliance- ja riskienhallintatoimintoihimme. Lisäksi vähensimme pankin riskejä. Nämä toimet ovat vaikuttaneet sekä tuottoihin että kuluihin. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kulut vähenivät suunnitellusti, luottojen laatu oli vahvin vuoden 2007 jälkeen ja vakavaraisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Uskomme, että konsernin tulos on vuonna 2018 aiemman arvion mukaisesti edellisvuotta parempi. Tuottoja kertyi kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä odotettua vähemmän, joten koko vuoden tuottotavoitteen saavuttaminen on aiempaa haasteellisempaa. Siksi keskitymme parantamaan liiketoiminnan virettä samalla kun pidämme riskit ja compliance-asiat tiukasti hallinnassa. Odotamme edelleen kulujen olevan 4,9 miljardia euroa vuonna 2018.

Casper von Koskull

Konsernijohtaja

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta

Asuntokaupan uusi aikakausi käynnistyy

Asuminen ja lainat Digipalvelut

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Blackfriday

Vältä Black Friday -huijaukset

Päivittäiset raha-asiat

Nauti Black Friday- ja Cyber Monday -ostosjuhlasta joutumatta huijausten uhriksi.

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Vastuullisuus

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Tarina sijoitushuijauksesta

Päivittäiset raha-asiat

Kaiken kaikkiaan tarinan päähenkilö oli sijoittanut rahaa huijauksen aikana yhteensä 20 650 euroa.

Tax refunds directly to your account

Päivittäiset raha-asiat

Notify the tax authorities of your account number if you have forgotten to enter it in your tax return.

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta