Saitko pankista viestin? Nordea pyytää osaa henkilöasiakkaistaan päivittämään henkilötietonsa

Nordea sign
07.09.20 10:34 | Nordea | Päivittäiset raha-asiat

Nordea on lähestynyt kesän ja alkusyksyn aikana osaa henkilöasiakkaistaan kirjeellä tai verkko- tai mobiilipankkiviestillä, jossa pyydetään asiakasta päivittämään henkilötietonsa ajan tasalle. Taustalla on pankkien lakiin perustuva velvollisuus tuntea omat asiakkaansa. Asiakastietojen päivitystä tehdään myös asiakkaiden turvaamiseksi ja erilaisten identiteettivarkauksien ja muiden väärinkäytösten estämiseksi. 

”Pankkien on pidettävä asiakkaan tuntemistiedot jatkuvasti ajantasaisina. Tämän vuoksi tarkistamme säännöllisesti asiakkailtamme henkilöllisyyteen ja pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Normaalisti tietoja päivitetään, kun asiakas esimerkiksi asioi konttorissa, mutta on asiakkaita, joita emme ole välttämättä pitkään aikaan tavanneet ja joiden tiedoissa on puutteita. Heiltä pyydämme nyt tietojen päivitystä erikseen”, toteaa henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Jani Eloranta.

Päivittämisen voi hoitaa monin eri tavoin – joko postitse, verkkopankin asiakaspostin tai Omapostin kautta tunnistautumalla pankkitunnuksin tai asioimalla konttorissa.

”Olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman joustavia asiakkaiden suuntaan samaan aikaan kun huolehdimme lakisääteisistä velvollisuuksistamme”, Eloranta toteaa.

”Asiakkaiden ei tarvitse hätääntyä”

Asiakkaiden saamissa kirjeissä ja verkkopankkiviesteissä määritetään päivämäärä, johon mennessä tiedot tulisi päivittää. Muutoin pankki saattaa sääntelyyn perustuen joutua rajoittamaan palveluita.

”Asiakkaiden kannattaakin hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian. Tällä tavoin hän varmistaa palveluiden jatkuvuuden ja asioinnin turvallisuuden. Mikäli kävisi niin, että päivitys on jostain syystä jäänyt tekemättä määräaikaan mennessä, olemalla pankkiin yhteydessä saadaan asia kyllä nopeasti kuntoon”, Jani Eloranta korostaa. 

Mikäli palveluita mahdollisesti jouduttaisiin rajoittamaan viranomaissäännösten mukaisesti, palvelut kuitenkin palautetaan välittömästi ennalleen sen jälkeen kun asiakkaan tiedot on saatu päivitettyä. 

”Eli asiakkaiden ei tarvitse nyt hätääntyä.”

Jotkut asiakkaat ovat epäilleet saamiaan kirjeitä ja viestejä huijausviesteiksi. 

”Olemme saaneet jonkin verran yhteydenottoja asiakaspalveluun, kun asiakkaat ovat halunneet varmistua pyynnön aitoudesta. Ihmiset ovat selkeästi tietoisia erilaisista huijauksista ja haluavat varmistaa, etteivät anna henkilötietojaan väärille tahoille. Tänä päivänä on tietysti vain hyvä asia, että asiassa ollaan tarkkana”, Eloranta toteaa.

Hänen mukaansa pankissa ymmärretään, että tietojen päivitys aiheuttaa jonkin verran vaivannäköä asiakkaalle ja aiheuttaa myös lisäkysymyksiä. 

”Toivomme kuitenkin, että saisimme lainsäädännön edellyttämät päivitykset tehtyä hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Otamme toiminnassamme tietysti myös huomioon asiakkaan tilanteen ja olosuhteet”, Eloranta lisää.

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta voit lukea täältä.