Konsernijohtajan kommentti

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen
06.02.20 7:39 | Nordea

Ensimmäiset askeleet Nordean uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa on nyt otettu. Esittelimme lokakuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä uudet tavoitteet, ja niitä kohti etenemme suunnitelmien mukaan.

Panostukset asiakaslähtöisyyteen ja tuottojen kasvattamiseen paransivat liiketoiminnan virettä vuoden 2019 lopulla, mikä näkyy tuloslaskelman tuottorivillä. Tuotot kasvoivat vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä 6 prosenttia. Kulut ovat vähentyneet: ne pienenivät 5 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde parani 57 prosenttiin. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta saavutamme kulu/tuotto-suhteelle asetetun 50 prosentin tavoitteen vuonna 2022.

Myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Asiakkaat ovat pitäneet erityisesti uudesta pohjoismaisesta mobiilipankistamme, joka lanseerattiin vuonna 2019. Emme vielä voi olla tyytyväisiä asiakastyytyväisyyden tasoon, mutta trendi on nyt positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Olen iloinen siitä, että luottovolyymit kasvavat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli positiivinen jo neljäntenä peräkkäisenä neljänneksenä. Hoidossa oleva varallisuus (AuM) nousi uuteen ennätykseen ja sitä oli kaikkiaan 324 miljardia euroa.

Korkokate on ollut nousussa viime neljännesten aikana volyymikasvun ja marginaalipaineiden asteittaisen tasaantumisen ansiosta. Palkkiotuotot kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun luotonantoon liittyvät palkkiotuotot pysyivät korkealla tasolla ja säästämiseen liittyvät palkkiot kehittyivät vahvasti.

Käypään arvoon arvostettavien erien nettotulos parani hieman edellisneljänneksistä, mutta kaupankäyntiympäristö on edelleen haasteellinen.

Henkilöstömäärä väheni uuden liiketoimintasuunnitelmamme mukaisesti 2 prosenttia edellisneljänneksestä. Suuri osa vähennyksestä kohdistui suurista yritys- ja yhteisöasiakkaista vastaavaan liiketoiminta-alueeseen. Jatkamme vahvan kulukulttuurin luomista ja karsimme kuluja suunnitelmien mukaan koko vuoden ajan.

Luottotappioiden nettomäärä kasvoi hieman, ja niiden osuus luotonannosta oli 0,17 prosenttia. Kasvu johtui muutamasta suuresta yritysluotosta tehdyistä tappiovarauksista. Luottojen yleinen laatu on vakaa.

Ydinvakavaraisuussuhde nousi 16,3 prosenttiin, mikä ylittää vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä voimassa olevan viranomaisvaatimuksen noin 3,20 prosenttiyksiköllä ja pääomapuskurille asetetun tavoitteen noin 1,20 prosenttiyksiköllä. Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevien kaupallisten kiinteistöjen riskipainot pienenivät 100 prosentista 50 prosenttiin Euroopan keskuspankin päivitettyä päätöksensä osana vuotuista valvontaprosessia. Taseemme on vahva ja antaa meille hyvät edellytykset selvitä mahdollisista säännösmuutoksista ja hyödyntää kasvumahdollisuudet.

Oikaistu oman pääoman tuotto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia, kun tavoitteemme vuodelle 2022 on yli 10 prosenttia. 

Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta, mikä vastaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa esitettyä linjausta.

Nordea kertoi joulukuussa hankkivansa SG Finansin, mikä täydentää Nordean liiketoimintaa ja sopii strategiaamme keskittyä ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa.

Vastuullinen pankkitoiminta on minulle tärkeää. Vastuullisuuden pitää olla kiinteä osa toimintaa kaikkialla pankissa ja tässä haluamme näyttää esimerkkiä. Toimme vuonna 2019 markkinoille lisää vihreitä yrityslainoja ja vihreitä asuntolainoja. Toimme markkinoille myös 11 uutta vastuullisuutta painottavaa rahastoa, mikä on vaikuttanut tuottojen kasvuun positiivisesti. Lisäksi Nordea oli syyskuussa ainoana pohjoismaisena pankkina mukana 30 pankin ydinryhmässä, joka laati YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet.

Personal Banking -liiketoiminta-alueen liiketoiminta on kasvanut, ja saavutamme aiemmin menetettyjä markkinaosuuksia, kun olemme parantaneet neuvojien saatavuutta ja vähentäneet hallinnollisia tehtäviä. Luotonanto kasvoi 7 prosenttia vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä. Luottomarginaalien taso on edelleen kovassa paineessa kaikissa maissa, joskin Tanskassa ja Ruotsissa tilanne alkoi vakaantua. Tuotot kasvoivat 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Kulut kasvoivat 2 prosenttia, joten kulu/tuotto-suhde parani 1 prosenttiyksikön 58 prosenttiin. Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme asiakkaille voidaksemme tarjota heille erinomaisia asiakaskokemuksia. Joulukuussa toimme markkinoille mobiilipankissa toimivan hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla asiakkaat voivat seurata kulutuksensa aiheuttamien hiilipäästöjen vaikutuksia.

Business Banking -liiketoiminta-alueen keskeiset tunnusluvut paranivat, kun liiketoiminnan vire koheni lähinnä Norjassa ja Ruotsissa. Volyymit kasvoivat 3 prosenttia vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä, ja luottomarginaalit vakaantuivat vuoden lopulla. Tuotot kasvoivat 7 prosenttia ja kulut pienenivät 3 prosenttia, joten kulu/tuotto-suhde parani 4 prosenttiyksikköä 49 prosenttiin.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueella keskityttiin kulujen ja pääoman käytön vähentämiseen. Taloudellinen pääoma pieneni pääoman tehokkaaseen käyttöön tähtäävien toimien ansiosta 500 miljoonalla eurolla vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä. Henkilöstömäärä väheni 10 prosenttia vuoden aikana. Tuottojen kasvun ja tiukan kulukurin ansiosta kulu/tuotto-suhde parani 66 prosentista 51 prosenttiin.

Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueella sijoitusrahastojen tuotto oli edelleen kilpailukykyinen ja vahva, ja hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli positiivinen jo neljäntenä peräkkäisenä neljänneksenä. Tuotot kasvoivat 7 prosenttia ja kulut pienenivät 13 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. On lupaavaa, että kulu/tuotto-suhde parani neljänneksen aikana 9 prosenttiyksikköä 40 prosenttiin.

Julkistimme vuoden viimeisellä neljänneksellä uuden organisaatiorakenteen, jossa liiketoiminta-alueilla on selkeät roolit ja vastuut sekä täysi vastuu omasta toiminnastaan. Liiketoiminta-alueet pystyvät nyt entistä enemmän vaikuttamaan sisäisiin prosesseihinsa ja työkaluihinsa sekä sellaiseen tukitoimintojen tasoon, jota ne tarvitsevat ja johon niillä on varaa.

Pankin uusi vaihe on alkanut lupaavasti. Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä ennen kuin saavutamme tavoitteemme. Saavuttaaksemme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteemme panostamme edelleen kolmeen painopistealueeseemme: 1) optimoimme toiminnan tehokkuutta, 2) kasvatamme tuottoja ja 3) luomme erinomaisia asiakaskokemuksia. Olemme menossa oikeaan suuntaan määrätietoisesti kohti tavoitteiden saavuttamista.

Frank Vang-Jensen

Konsernijohtaja

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 557 tuloksesta

Globe in hands

Nordean uusi vastuullisuusjulkaisu tarjoaa sijoittajille enemmän tutkimuspohjaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta

Säästäminen ja sijoittaminen Vastuullisuus

Nordea alkaa julkaista vastuullisen sijoittamisen katsausta säännöllisesti sijoitusstrategian yhteydessä. Katsauksella haluamme tarjota asiakkaillemme enemmä...

Nordea sign

Saitko pankista viestin? Nordea pyytää osaa henkilöasiakkaistaan päivittämään henkilötietonsa

Nordea Päivittäiset raha-asiat

Nordea on lähestynyt kesän ja alkusyksyn aikana osaa henkilöasiakkaistaan kirjeellä tai verkko- tai mobiilipankkiviestillä, jossa pyydetään asiakasta päivitt...

Näyttää 5 hakua 1 557 tuloksesta