Lähes tuhat suomalaista testannut rahataitonsa Nordean testissä – talouslukutaito hyvällä tasolla

Nordea newbrand
25.06.20 12:03 | Päivittäiset raha-asiat | Vastuullisuus

Nordea julkaisi toukokuussa kaikelle kansalle suunnatun rahataitotestin verkkosivuillaan. Kahdessa kuukaudessa testin on tehnyt jo yli 800 suomalaista. Testin ensimmäiset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suomalaisten talouslukutaito on hyvällä tasolla. Omat tulot tunnistetaan kuitenkin edelleen paremmin kuin menot. Ja vaikka suomalaisten sijoitusinto on kasvussa, moni säästää edelleen vain tilille ja rahataitotestinkin tulokset kertovat ettei korkoa korolle -ilmiö ole välttämättä tuttu. 

Nordean rahataitotestin avulla vastaaja voi selvittää oman taloudellisen lukutaidon tason, johon kuuluu taloudellinen osaaminen, asenteet ja käyttäytyminen. Testin avulla pyritään lisäämään kansalaisten tuntemusta omista rahataidoistaan ja sen myötä lisäämään heidän taloudellista kyvykkyyttään. 

Erityisesti nuorten taloustaitojen ja yrittäjyyden edistäminen on jo vuosia ollut Nordean yhteiskuntavastuuhankkeiden ytimessä. Koronavirusepidemian aikaan Nordea järjesti koululaisille talouden oppitunteja myös etänä. Rahataitotesti on yksi uusi väline taloustaitojen opetuksen keinovalikoimassa. 

– Yleisesti ottaen talousasiat osataan Suomessa hyvin ja kotitalouden tuloihin vaikuttavat tekijät tunnetaan. Koronavirusepidemia on lisännyt puhetta taloudesta. On tärkeää, että talouslukutaidon harjoittelu käynnistyy jo nuorella iällä ja siksi kouluissa annettava opetus on merkittävässä roolissa. Rahataitotestin avulla kannustamme kuitenkin ihan kaiken ikäisiä pohtimaan sitä, onko oma talousosaaminen ajan tasalla, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo.

Rahataitotestin ensimmäiset tulokset vastaavat hyvin paljon ajankohtaista tutkimustietoa aiheesta.

– Suomalaisten taloustaidot ovat kansainvälisesti verraten korkealla tasolla. Taloudellinen toimintaympäristö muuttuu kuitenkin koko ajan vaikeammin hallittavaksi, joten talousosaamisen harjoittelun on syytä olla osa jatkuvaa oppimista. Tähän työhön tarvitaan useiden eri toimijoiden, kuten oppilaitosten, rahoituslaitosten ja järjestöjen välistä saumatonta yhteistyötä, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo. 

Asumismenojen suuruus yllättää – niin nuoria kuin aikuisiakin

Nordean järjestämillä Oman talouden eväät -oppitunneilla koululaiset yleensä havahtuvat siihen, kuinka suuri osa perheen tuloista suuntautuu asumismenoihin ja mitä kaikkea niihin kuuluu. Rahatataitotestin tulokset osoittavat, että tämä on myös laajemmin havaittavissa oleva ilmiö. 

Testin ensimmäisten tulosten perusteella lähes kaikki vastaajat, jopa 90 prosenttia, tietävät hyvin tarkasti kuukausitulonsa ja sen milloin ne tulevat tilille. Lisäksi vastaavat tietävät suunnilleen paljonko heidän tilinsä saldo on. Palkan vaikutus tulonsiirtoihin ja progressiivisen verotuksen merkitys tiedetään niin ikään erinomaisesti, lähes 96 prosenttia vastaajista tunnistaa nämä. Sen sijaan elämisen kulut, esimerkiksi ruoka- ja asumismenot olivat hyvin tiedossa vain noin 60 prosentilla vastaajista.

Digitaaliset palvelut on otettu hyvin haltuun

Vastauksista ilmenee, että erilaiset digitaaliset palvelut on otettu vastaajajoukossa käyttöön ja näin ollen tietoisuus perinteisten palvelujen olemassaolosta tai niiden mahdollisesta maksullisuudesta ei ole niin hyvin tiedossa. Noin kolmasosa vastaajista ei tiennyt esimerkiksi maksupalvelukuorien olevan vielä käytössä.

– Nordeassa tarjoamme laajan kirjon mahdollisuuksia hoitaa arjen pankkiasioita. Siksi mm. laskujen maksu onnistuu edelleen myös perinteisten maksupalvelukuorien kautta vaikka suurin osa asiakkaistamme maksaakin laskut kätevästi mobiili- ja verkkopankissa ja käyttää e-laskuja, Kuusela kertoo. 

Suomalainen säästää kyllä muttei sijoita

Suurin osa vastaajista kertoo säästävänsä ja jopa 90 prosenttia kertoo tuntevansa riskit sijoittamisessa ja niitä osataan pienentää hajauttamalla säästöjä eri sijoituskohteisiin. Sen sijaan kysymykseen korkoa korolle- ilmiöstä vain 66 prosenttia vastaajista sai oikean vastauksen. 

– Rahataitotestin tuloksista nousee säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen tuttuja ilmiöitä. Tosin muutostakin on ilmassa, Nordean digitaalisen sijoitusneuvoja Noran käyttäjämäärät ovat kasvussa ja osakesäästötilejä on avattu ahkerasti. Tietämys aihepiiristä siis koko ajan laajenee, Kuusela pohtii.

Nordean rahataitotestiin pääset vastaamaan osoitteessa rahataitotesti.fi

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 563 tuloksesta

Mobiilimaksamisen Siirto-järjestelmä ylitti miljoonan käyttäjän rajan – OP ja Nordea jatkavat brändin kehitystä yhteistyössä

Digipalvelut Nordea

Siirto-maksujärjestelmän suosio on kasvanut viime kuukausina nopeasti, ja rekisteröityneiden käyttäjien määrä nousi yli miljoonan kesäkuussa

Taiteellista tutkimusta huomioiva Taidesäätiö Meritan palkinto Miklos Gaálille

Nordea

Taidesäätiö Meritan palkinto jaettiin yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa nyt viidettä kertaa.

Blogi: Kevyttä riskinottoa kesällä

Finanssimaailma-blogi Markkinat Säästäminen ja sijoittaminen

Sijoittajan kevät on ollut sanoinkuvaamattoman hämmentävä. Markkinoita ja taloutta seuratessa on tuntunut siltä kuin vuosien tapahtumat olisi yritetty survoa...

Näyttää 5 hakua 1 563 tuloksesta