Aktiivinen omistajuus: näin Nordea käy vuoropuheluja

Hyderabad city India
Intia on yksi niistä maista, joissa teemme yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa
02.12.20 17:38 | Markkinat | Vastuullisuus

Sijoituksiin kohdistuu yhä enemmän ilmastoon liittyviä riskejä ja uutta sääntelyä tulee paljon. Siksi vastuullisuus on nousemassa tärkeäksi osaksi strategisia sijoituspäätöksiä. Näkyvissä on selviä merkkejä siitä, että vastuullisesta sijoittamisesta on tulossa valtavirtaa. Nordea on valmistautunut siihen hyvin, sillä strategiaamme kuuluu tukea sijoituskohteitamme vastuullisempaan liiketoimintamalliin siirtymisessä.

Nordea on parin viime vuoden ajan panostanut merkittävästi ESG-asioiden (Environmental, Social and Governance) eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvien asioiden huomioon ottamiseen. Tuotevalikoimaamme on lisätty vastuullisia tuotteita, ja hyödynnämme tutkimuksia ja tietoa entistä tehokkaammin ESG-pisteytyksen soveltamisessa laajempaan sijoitusvalikoimaan.

Viime vuonna lisäsimme myös vuoropuheluja niiden yhtiöiden kanssa, joihin sijoitamme. Äänestimme tuhansista ehdotuksista yli 500 varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. 

Vuoropuhelu on paras keino

Eric Pedersen 232x155"Nordea on aktiivinen omistaja, joka haluaa vaikuttaa sijoituskohteisiinsa. Uskomme, että hyvien ESG-käytäntöjen varmistaminen rahastojemme omistuksissa turvaa osaltaan osakkeenomistajien ja yhteiskunnan etuja pitkällä aikavälillä," vastuullisen sijoittamisen johtaja Eric Pedersen Nordea Asset Managementistä sanoo.

Nordea Asset Management käy vuoropuheluja kaikkien rahastojemme puolesta. Vuoropuhelut kuuluvat yleensä johonkin näistä kolmesta ryhmästä:

Normeihin ja tapahtumiin perustuvia vuoropuheluja käydään sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka rikkovat kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia tai joissa havaitaan erityisiä ESG-asioihin liittyviä tapahtumia. 

Sijoituksiin perustuvissa vuoropuheluissa käsitellään yhtiöiden taloudelliselta kannalta keskeisiä ESG-riskejä ja mahdollisuuksia.

Temaattiset vuoropuhelut liittyvät erityisteemoihin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen / veden käyttöön, ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan, mukaan lukien rahanpesun estämiseen, sukupuolten väliseen tasapainoon jne. 

Tuoreita esimerkkejä Nordean toiminnasta ovat Vung Ang 2 -hiilivoimalan rakentamista Vietnamiin vastustavan sijoittajakonsortion johtaminen, metsäkatoa käsittelevä vuoropuhelu Brasilian hallituksen kanssa ja pitkän aikavälin vuoropuhelu Intian lääketeollisuuden kanssa.

"Käytämme vuoropuheluissa useita erilaisia aktiiviseen omistajuuteen liittyviä keinoja, kertoo Eric Pedersen. – Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa, lähetämme kirjeitä yhtiöiden johdolle ja hallitukselle, teemme yritysvierailuja ja tuomme äänemme kuuluviin äänestämällä ja tekemällä ehdotuksia yhtiökokouksissa. Eri keinojen tehokkuus riippuu kustakin tapauksesta. Tällä hetkellä pidämme koronatilanteen vuoksi Teams- ja Zoom-kokousten avulla yhteyttä yhtiöihin, joiden kanssa käymme vuoropuhelua."

"Turvaudumme aina mieluiten vuoropuheluun, joten Nordea Fundsissa on kahden hallintotapa- ja äänestysasiantuntijan lisäksi oma vastuullisen sijoittamisen tiimi, johon kuuluu 18 asiantuntijaa. Kaikki asiantuntijamme tuntevat toimialan maailmanlaajuisesti. Olemme silti valmiita myös sulkemaan pois yhtiöitä, jotka ovat haluttomia tai kykenemättömiä käymään vakavaa keskustelua meille tärkeistä asioista. Tuoreimpia esimerkkejä tästä ovat brasilialainen lihantuottaja JBS ja saudiarabialainen öljyjätti Aramco."

Tukea aitoja muutoksia toteuttaville yhtiöille

Vuoropuhelustrategiamme näkyy myös uusissa fossiilisia polttoaineita koskevissa periaatteissa, joita sovelletaan Nordean Vastuullisen valinnan rahastoihin. Näillä periaatteilla tuetaan yhtiöitä, jotka pyrkivät saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tavoitteena on pitää yhtiöt edelleen mukana rahastoissa ja tukea niitä aidon muutoksen toteuttamisessa. Samalla kerrotaan selvästi, että Nordea Funds alkaa suurena sijoittajana luopua yhtiöistä, jotka eivät muuta toimintaansa.

Henrika Vikman 232X155Nordea Fundsin johtaja Henrika Vikman kertoo, miksi Nordea on päättänyt olla käyttämättä pois sulkemiseen perustuvaa strategiaa: 

"Periaatteiden tavoitteena ei ole pelkästään sulkea pois kaikkia fossiiliyhtiöitä, sillä niin ei saada aikaan konkreettisia muutoksia, jos todellinen tavoite on rajoittaa kasvihuonepäästöjä mahdollisimman nopeasti. Nordean strategia tukea yhtiöitä siirtymässä on tasapainotettu – siinä otetaan huomioon, ettemme pääse eroon fossiiliyhtiöistä pelkästään siirtämällä vastuuta jollekin toiselle sijoittajalle. Toisaalta yhtiöiden on esitettävä siirtymästrategia, joka vie niitä uskottavalla tavalla kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – ja pitää ne tällä linjalla."  

"Kannustamme eniten päästöjä tuottavia yhtiöitä luopumaan fossiilisista polttoaineista hyvissä ajoin. Tämä on meille looginen askel aktiivisena omistajana, sillä haluamme vaikuttaa aidosti asioihin ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi se auttaa parantamaan sijoitustemme riskikorjattua tuottoa."

Vuoropuhelumme lukuina (2019)

Engagements-2019

 

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 607 tuloksesta

Blogi: Vallanvaihto kriisien keskellä

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Joe Bidenilla on kädet täynnä työtä heti ensimmäisestä päivästä lähtien, ja huomattavia muutoksia Trumpin kauteen nähden on luvassa.

Näkyykö tunnelin päässä valoa? Tule mukaan Nordea Economic Outlook -webinaariin

Talous

Ilmoittaudu mukaan webinaariin – saat samalla 27. tammikuuta julkaistavan Economic Outlook -talousennusteen sähköpostiisi.

Blogi: Kohti parempia aikoja

Finanssimaailma-blogi Markkinat

Vuoden vaihtuessa on hyvä aika katsoa kristallipalloon ja pohtia, mihin teemoihin sijoitusmarkkinoilla keskitytään vuonna 2021.

Näyttää 5 hakua 1 607 tuloksesta