140 Nordean rahastoa kiristää vaatimuksiaan fossiilisten polttoaineiden osalta

Business woman walking up some stairs
10.03.21 9:00 | Vastuullisuus

140 Nordean rahastoa kiristää nyt fossiiliyhtiöitä koskevia vaatimuksia ja sijoittaa vain niihin energiayhtiöihin, jotka ovat siirtymässä vihreämpään toimintatapaan. Energiayhtiöillä on lyhyesti sanottuna oltava selkeä suunnitelma siitä, miten ne aikovat täyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Lisäksi täytyy selvästi käydä ilmi, että yhtiöt ovat alkaneet toteuttaa suunnitelmaansa. Tällä hetkellä näitä tai vielä tiukempia vaatimuksia sovelletaan jo 73:ssa Nordean rahastossa.

Eric Pedersen 232x155”Öljyn ja kaasun tuottajat eivät vielä täytä näitä vaatimuksia, eivätkä tietenkään kivihiiltä louhivat yhtiöt. Varsin monet sähköyhtiöt kuitenkin toimivat jo vaatimusten mukaisesti”, vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Eric Pedersen Nordea Asset Managementistä (NAM) sanoo. NAM on Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitaja.

Tämä hanke on NAM:n seuraava askel sijoitusstrategiassa, jolla pyritään rajoittamaan maapallon lämpenemistä. NAM on kansainvälisen Net Zero Asset Managers -hankkeen perustajajäsenenä sitoutunut tähän strategiaan. 

Mitä nämä 140 rahastoa siis vaativat nyt energiayhtiöiltä?

”Keskeinen toimenpide ilmastonmuutoksen estämisessä on vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia päästöjä. Energiayhtiöillä on oltava strategia, joka tähtää Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseen ja fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien päästöjen rajoittamiseen. Lisäksi yhtiöiden on täytynyt aloittaa tämä työ liiketoimintamallinsa muuttamiseksi”, Eric Pedersen sanoo. 

Samanaikaisesti näistä 140 rahastosta suljetaan pois myös tupakkayhtiöt. 

Lisää läpinäkyvyyttä vastuullisen sijoittamisen markkinoille 

Nordean uudet vaatimukset tulevat voimaan 10. maaliskuuta – samana päivänä, kun ensimmäinen osa EU:n uudesta asetuksesta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) tulee voimaan. 

SFDR-asetuksella pyritään lisäämään markkinoille tulvivien lukuisten enemmän tai vähemmän vihreiden rahastojen ja sijoitusmahdollisuuksien läpinäkyvyyttä. 

Asetuksessa jaetaan rahastot kolmeen luokkaan sen mukaan, miten vastuullisia ne ovat: 

  • 9 artiklan mukaisia rahastoja ovat rahastot, joissa kestävään maailmaan ja taloudellisiin tuloksiin liittyvät tavoitteet ovat tasapainossa – näitä kutsutaan myös ”tummanvihreiksi” rahastoiksi
  • 8 artiklan mukaisia rahastoja ovat rahastot, joissa painotetaan ESG-ominaisuuksia ja joita kutsutaan myös ”vaaleanvihreiksi” rahastoiksi
  • Kaikki muut rahastot ovat 6 artiklan mukaisia rahastoja, mukaan lukien rahastot, jotka täyttävät perustason vastuullisuuskriteerit ja joiden sijoitusprosessissa otetaan huomioon kestävyysriskit, kuten NAM:n toteuttama yleinen hiiliyhtiöiden poissulkeminen. 

Useimmat Nordean rahastot ovat nyt vihreitä

Useimmissa Nordean rahastoissa, tarkkaan ottaen 213 rahastossa, noudatetaan nyt entistä tiukempia fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä rajoituksia. Niistä 209 kuuluu vaaleanvihreään ja 4 tummanvihreään luokkaan. Näihin rahastoihin on sijoitettu kaiken kaikkiaan 120 miljardia euroa. 

Nordea asettaa vaatimuksia myös lopuille 155 rahastolle: 

”Vastuullisuutta painottaviin sijoittamisen tuotteisiin kohdistuu enemmän kysyntää kuin koskaan, ja näin tulee olemaan jatkossakin. Sovellamme perusvaatimuksia niihinkin rahastoihin, joita ei markkinoida ESG-ominaisuuksia painottavina. Varmistamme, ettei näissä rahastoissa rikota ihmisoikeuksia, suljemme pois kivihiilen tuottajat, tarkastelemme yhtiöiden ympäristövaikutuksia ja yhteiskuntavastuuta ja suljemme tarvittaessa yhtiöitä näiden perusteella pois”, Eric Pedersen toteaa. Lisäksi analysoimme jatkuvasti 6 artiklan mukaisia rahastojamme, jotta näemme, mitkä niistä voitaisiin kehittää 8 artiklan mukaisiksi.

Lue lisää Nordean vastuullisuustavoitteista ja fossiilisia polttoaineita koskevista periaatteista vastuullisissa rahastoissa

Voit tutustua myös henkilöasiakkaille tarjoamiimme vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksiin Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Katso myös nordeafundsmagazine.fi/fossiiliton-tulevaisuus-on-taalla

Lisätietoja:
Eric Pedersen, vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja, Nordea Asset Management

+45 30 36 92 45

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 638 tuloksesta

Blogi: Kehysriihi on hallituksen vedenjakaja

Finanssimaailma-blogi Talous

Kehysriihessä on tällä kertaa kyse valtion velkaantumisen taittamisen keinoista ja aikatauluista. Kehysriihi määrittää mistä Marinin hallituksen talouspoliti...

Nordea podcast

Mitä kortit kertovat yksityisestä kulutuksesta?

Markkinat Nordea podcasts

Koronatilanne ja rajoitustoimet ovat vaihdelleet Pohjoismaissa kuukausittain, miten tämä on näkynyt eri maiden korttimaksuissa?

Näyttää 5 hakua 1 638 tuloksesta