Blogi: Talous kiinnostaa neljännestä kansasta

14.10.15 9:51 | Talous | Pasi Sorjonen

Suurinta osaa kansasta kiinnostaa muu kuin talous. Se heijastuu tietotasossa. Vain kaksi kolmannesta kansasta tietää, mikä on lainan marginaali.

Tämä selviää Nordean kesällä teettämästä kyselystä, jossa noin tuhannelta kansalaiselta tentattiin heidän kiinnostustaan seurata talousuutisia ja kykyä ymmärtää talouteen liittyviä termejä ja käsitteitä.

Seitsemän monivalintakysymyksen patteri testasi, tietävätkö vastaajat muun muassa, mitä termit kuten osinko, inflaatio, asuntolainan marginaali, finanssipolitiikka ja volatiliteetti tarkoittavat. Tarjolla oli myös yksinkertainen prosenttilasku, minkä lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan Suomen valtionvelan karkea suuruusluokka.

Tuloksia voi pitää varsin hyvinä. Tuottojen heilahtelun voimakkuutta mittaava volatiliteetti näytti olevan monille etäinen asia ja suuria vaikeuksia tuotti myös finanssipolitiikan erottaminen rahapolitiikasta. Nämä kaksi eivät ehkä edes ole asioita, jotka kaikkien välttämättä pitäisikään tietää. Siitä huolimatta lähes 30 prosenttia vastaajista sai vähintään 6 tehtävää oikein (eli joko 6 tai kaikki 7). Yli puolet sai vähintään 5 oikein. Oikeiden vastausten keskiarvoksi tuli kuitenkin tätä pienempi luku 4,4. Jakauma on vino, sillä osa vastaajista sai vain muutaman kysymyksen ja osa ei yhtään oikein.

Joka neljäs seuraa talousuutisia päivittäin

Testissä näyttävät pärjänneen paremmin ne, joita talousasiat kiinnostavat enemmän. Kyselyn perusteella neljännes suomalaisista seuraa talousuutisia päivittäin ja kaikkiaan puolet vähintään kerran viikossa. Talous kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia. Keskimääräistä enemmän se kiinnostaa myös hyvätuloisia, korkeammin koulutettuja, johtavassa asemassa olevia sekä eläkeläisiä.

Toinen puoli suomalaisista seuraa talousuutisia harvemmin kuin kerran viikossa. Joka viides ei seuraa niitä käytännössä lainkaan. Joka kymmenettä talous ei yksinkertaisesti kiinnosta. Vähän harvempi katsoo, että ei oikein ymmärrä siitä mitään tai että tuollaiset asiat eivät kosketa omaa elämää. Mediassa talous kietoutuu niin läheisesti politiikkaan, että sitä ei sieltä ehkä osata erottaa. Tämä saattaa näkyä kyselyn tuloksissa ei-kiinnostuneiden suurempana osuutena.

Alle 25-vuotiaita talous kiinnostaa muita vähemmän. On syytä uskoa, että aika korjaa tilanteen. Kun siirrytään pysyvästi työelämään ja esimerkiksi asunnon hankkiminen tai säästäminen tulee ajankohtaiseksi, kiinnostus herää vähitellen, koska tiedolle on käyttöä.

Prosenttilaskussa ongelmia, valtionvelka vieras

Yllättävin tulos on, että 40 prosenttia vastaajista ei osannut yksinkertaista prosenttilaskua. Tässä peräti yli kolmannes valitsi väärän vastausvaihtoehdon. Jossain määrin huolestuttavaa on, että jopa 7 prosenttia 18–25 -vuotiaista myönsi suoraan, että ei osaa sanoa.

Yllättävää oli myös se, että vain kaksi kolmesta tiesi, mitä lainan marginaali tarkoittaa. Se heijastelee sitä, että kaikilla vastanneilla ei ole omakohtaista kokemusta asunto- tai opintolainasta.

Vajaat 60 prosenttia vastaajista tunnisti valtionvelan suuruusluokaksi noin 100 miljardia euroa, kun väärinä vaihtoehtoina tarjottiin miljardi euroa ja 100 miljoonaa euroa. Neljännes nosti kädet pystyyn. Tästä päätellen monien voi olla vaikea seurata yhteiskunnallista keskustelua julkisen talouden velkaantumisesta, sen hillitsemisestä ja menojen leikkaamistarpeista, kun jo velan suuruusluokka on lähtökohtaisesti pimennossa.

Poliitikoilla ja medialla on työsarkaa tavoitteiden ja säästötarpeiden välittämisessä tavalla, joka ymmärretään kirkkaasti.

Videolla Pasi Sorjonen kertoo, millaiset talousuutiset suomalaisia kiinnostavat.

Pasin viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 13 tuloksesta

Nordea's annual report and sustainability report

Pasi Sorjonen: Työllisyys keikkuen tulevi

Talous Pasi Sorjonen

Maaliskuun työllisyysluvut olivat odotettua valoisammat.

Blogi: Liian paksu kimalaiseksi?

Talous Pasi Sorjonen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvaneet valtavaksi toimialaksi, jonka toiminnan on pakko tehostua.

Blogi: Kuuma asuntokauppa?

Asuminen ja lainat Pasi Sorjonen

Seuratessani uutisia ja kuunnellessani kiinteistönvälittäjien ja erilaisten asiantuntijoiden arvioita en voi välttyä saamasta sellaista käsitystä, että asunt...

Blogi: Heinäkuussa vaateostoksille

Talous Pasi Sorjonen

Blogi: Saako koulutusmenoja leikata?

Talous Pasi Sorjonen

Väestön koulutustason kohoaminen viimeisen 50 vuoden aikana vauhditti ennen näkemättömällä tavalla Suomen talouden nousua.

Näyttää 5 hakua 13 tuloksesta