Blogi: Luin kaikki vaaliohjelmat - mitä jäi käteen?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
14.03.19 8:00 | Finanssimaailma-blogi | Talous | Olli Karkkainen

Vaalien alla äänestäjien apuna on vaalikoneita, joiden avulla ehdokkaiden mielipiteitä voi verrata omiinsa. Ehdokkaita voi laittaa järjestykseen poliittisten mielipiteiden mukaan tai sen perusteella onko ehdokas kissa- vai koiraihminen. Vaalikoneiden avulla on kuitenkin mahdotonta selvittää, miten puolueiden tavoitteet näkyisivät tavallisen suomalaisperheen kukkarossa. Tähän kysymykseen päätin etsiä vastauksia puolueiden eduskuntavaaliohjelmista.

Vaaliohjelmissa riittää lukemista. Jo pelkästään eduskuntapuolueiden vaaliohjelmista muodostuu noin 250 sivun luku-urakka. Siihen sivumäärään mahtuu monta vaalilupausta. Tavoitteeni vaaliohjelmien lukemisessa oli etsiä vaaliohjelmista ja niiden julkisista taustalaskelmista puolueiden esittämät konkreettiset talouspoliittiset reformit. Mikrosimulointimallin avulla voisin arvioida, miten kyseiset vero- ja sosiaaliturvamuutokset vaikuttaisivat julkiseen talouteen ja yksittäisiin kotitalouksiin. Huomasin nopeasti, että tavoitteeni vaikutusarvioinnista oli kuitenkin puolueiden vaaliohjelmien sisällön takia mahdoton.

Vaikka puolueiden vaaliohjelmissa riittää sivuja, ei konkretialle tai laskelmille ole riittänyt tilaa. Sen sijaan sivut on täytetty ympäripyöreillä korulauseilla. Itse asiassa vaalitavoitteiden vertailtavuuden suhteen on menty jopa huonompaan suuntaan. Vuoden 2015 eduskuntavaalien alla osa puolueista esitti laskelmia vaalitavoitteistaan ja jopa viittasi eduskunnan sisäisen tietopalvelulla teetettyihin riippumattomiin vaikutusarvioihin. Tänä vuonna vaikutusarvioita oli vaaliohjelmista turha etsiä. Kuvaavaa on, että osassa vaaliohjelmista numeroita löytyi lähinnä sivunumeroista.

Korulauseista koostuvien vaaliohjelmien vaihtoehtona olisi tarjota äänestäjille konkreettisia ja vertailukelpoisia vaihtoehtoja. Tästä esimerkkinä toimii Alankomaat, jossa puolueiden vaaliohjelmien vaikutuksia on arvioitu ja vertailtu jo 1980-luvulta lähtien. Arvioinnin toteuttaa riippumaton tutkimuslaitos Centraal Planbureau (CPB) yhteistyössä puolueiden kanssa. Vuoden 2017 vaalien alla CPB arvioi yli 1 000 puolueiden esittämää reformia. Lopputuloksena oli lähes 400 sivuinen vaikutusarviointiraportti, jonka avulla puolueita ja niiden esittämien talouspoliittisten vaihtoehtojen vaikutuksia oli helppo vertailla.

Konkreettiset, vaikutusarvioidut ja vertailukelpoiset vaaliohjelmat toisivat lisää tietoa äänestäjien käyttöön. Vaalilupausten vaikutusarviointi myös pakottaisi puolueet tekemään arvovalintoja. Nykyisistä vaaliohjelmista on häviäjiä vaikea löytää. Sen sijaan hyvää riittää jaettavaksi kaikille väestöryhmille. Jos lupauksille laskettaisiin hintalappu, olisi priorisointia pakko tehdä.

Alankomaissa myös puolueet ovat hyötyneet vaaliohjelmien vaikutusarvioinnista. Vapaaehtoiseen vaikutusarviointiin osallistumisella puolueet voivat osoittaa olevansa uskottava puolue, jolla on konkreettisia politiikkavaihtoehtoja. Lisäksi vaikutusarvioidut vaaliohjelmat ovat toimineet Alankomaissa hallitusneuvottelujen tukena. Kun poliittiset tavoitteet ovat vaalien alla vertailukelpoisia, on niitä vaalien jälkeen helpompi sovittaa yhteen.

Tällä hetkellä kansanedustajaehdokkaiden mielipiteiden vertailu mm. lemmikkipreferensseistä onnistuu vaalikoneiden avulla. Sen sijaan puolueiden vaalitavoitteiden vertailu ja etenkin niiden vaikutusarviointi on tehty mahdottomaksi. Optimistina luin vaaliohjelmat läpi toivoen, että vaalitavoitteiden konkretisoinnissa olisi edistytty. Valitettavasti ainoat asiat, mitä vaaliohjelmien lukemisesta minulle jäi käteen, olivat tämä blogi ja toive siitä, että tulevaisuudessa Suomessakin voitaisiin edetä kohti vertailukelpoisia ja vaikutusarvioituja vaalitavoitteita.

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kello käy, mutta työllisyyskasvua ei näy

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Hallituksen tavoite 75 % työllisyysasteesta näyttää kauniisti sanottuna erittäin haastavalta.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Onko perheillä varaa jättää isyysvapaita pitämättä?

Finanssimaailma-blogi Päivittäiset raha-asiat Olli Karkkainen

Isyysvapaiden käyttäminen voi parantaa perheen taloustilannetta jopa tuhansilla euroilla.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Joka viides suomalainen käytti jouluun enemmän rahaa kuin suunnitteli

Finanssimaailma-blogi Olli Karkkainen

Oman talouden hallinnassa ennakointi ja budjetointi ovat tärkeitä lähtökohtia. Suunnitelmallisuuteen sisältyy myös yllättäviin menoihin varautuminen esimerki...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta