Blogi: Usko negatiivisten keskuspankkikorkojen elvytyskykyyn hiipuu

07.11.19 14:41 | Finanssimaailma-blogi | Talous | Jan von Gerich

Keskustelu negatiivisten korkojen haittavaikutuksista kiihtyy. EKP joutui ottamaan käyttöön erityistoimia haittavaikutusten pienentämiseksi ja Ruotsin Riksbankilla näyttää olevan lähes pakonomainen tarve päästä negatiivisista koroista eroon.

Suhtautuminen negatiivisiin korkoihin on aina ollut jakava aihe, myös keskuspankkien piirissä. USA:n Fed ei koskaan lähtenyt negatiivisten korkojen tielle, koska se pelkäsi niiden rikkovan rahamarkkinarahastot ja sitä kautta aiheuttavan negatiivisia markkina- ja talousvaikutuksia. Japanin keskuspankki puolestaan laski korot vain 0.10% negatiivisiksi. Lisälaskuja ei ole nähty, mikä viittaa siihen, ettei keskuspankki vakuuttunut negatiivisten korkojen elvytysvoimasta.

Euroopassa negatiivisia korkoja ovat käyttäneet Sveitsin, Tanskan ja Ruotsin keskuspankit sekä EKP. EKP lopetti jo kertaalleen koronlaskut tasolle -0.40%, mutta tänä syksynä laskut aloitettiin uudelleen, mikä kertoo EKP:n uskovan edelleen negatiivisten korkojen tehoon. EKP:kin on kuitenkin myöntänyt negatiivisten korkojen haittavaikutukset ja ottikin viime kuussa käyttöön moniportaisen reservijärjestelmän helpottaakseen negatiivisten korkojen pankkijärjestelmälle aiheuttamaa tuskaa.

Ruotsissa keskuspankki puolestaan signaloi viime kuussa nostavansa korot nollaan joulukuussa, vaikka talousnäkymät olivat selkeästi heikentyneet ja Riksbank laski arviotaan rahapolitiikan kiristämistarpeesta selvästi. Näyttääkin siltä, että tärkein syy nostolle on suuri halu päästä eroon negatiivisista koroista. Ruotsissa keskuspankin näkemys negatiivisten korkojen haitallisuudesta tuntuukin lisääntyneen.

Sveitsissä ja Tanskassa korot ovat vielä syvemmin negatiivisina kuin euroalueella, mutta molemmissa maissa rahapolitiikkaa ajaa vahvasti halu estää valuutan vahvistumista. Riksbankin käännettyä kelkkansa EKP näyttäisikin jäävän yksin uskossaan negatiivisten korkojen tehoon.

Matalampien korkojen tarkoitus on piristää taloutta tekemällä lainanotosta houkuttelevampaa säästämisen kustannuksella. Euroalueen tasolla keskimääräiset lainakorot näyttäisivätkin laskeneen edelleen EKP:n laskettua talletuskorkonsa negatiiviseksi, joten ainakaan täysin tehottomia negatiiviset korot eivät ole olleet.

Rahapolitiikan välitysmekanismi kuitenkin heikkenee selvästi nollarajan jälkeen. Talletus- ja lainakorot eivät laske ainakaan täysimääräisesti enää nollan alapuolella, monessa tapauksessa eivät enää lainkaan. Koska pankit joutuvat kuitenkin maksamaan negatiivista korkoja talletuksilleen keskuspankissa, paine nostaa marginaaleja kasvaa ja lainakorot saattavat jopa nousta.

Negatiiviset korot eivät välttämättä vähennä säästämishalukkuuttakaan. Esimerkiksi saksalaisten säästäjien tapauksessa on puhuttu absoluuttisista säästämistavoitteista. Tällöin korkojen lasku johtaa siihen, että säästämishalukkuus lisääntyykin, koska korkotuotto pienenee ja lopullisesta säästötasosta halutaan pitää kiinni. Sattumaa tai ei, Saksan kotitalouksien säästämisasteen on ollut pääosin nousussa EKP:n laskettua korot negatiivisiksi. Negatiivisia korkoja on syytetty myös omaisuuslajien hintojen vääristelystä.

EKP:ssakin negatiiviset korot ovat jakava aihe ja useat neuvoston jäsenet ovat vastustaneet lisäkoronlaskuja. Marraskuun alussa EKP:n johdossa aloittanut Christine Lagarde ei ole vielä tehnyt linjaansa selväksi. Rahapoliittiselle elvytykselle on edelleen tarvetta, mutta helppoja vaihtoehtoja ei enää ole. Talousnäkymiä negatiiviset korot eivät piristä.

Euroalueen keskimääräiset lainakorot laskeneet edelleen negatiivisten korkojen aikana

Blogi 0711-2019 kuva 1

Ainakaan Saksassa negatiiviset korot eivät ole kannustaneet säästämään – päinvastoin 

blogi 0711-2019 kuva 2

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 82 tuloksesta

Blogi: Kompensoivatko keskuspankit koronan?

Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Antavatko osake- ja korkomarkkinat täysin päinvastaisen signaalin talousnäkymistä?

Blogi: Ensimmäinen ei ole kaunein

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Iowan esivaalikaaos kuvaa hyvin sitä suurta epävarmuutta, joka USA:n seuraavan presidentin valintaan liittyy.

Blogi: Suomella ennätysmäiset lainamaksut edessä ensi vuonna

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Suuri lainanottotarve tuo sekä mahdollisuuksia että uhkia.

Blogi: Saksan vakauden linnake vapisee

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Saksan talous vältti ehkä teknisen taantuman, mutta sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin haasteet ovat huomattavat.

Näyttää 5 hakua 82 tuloksesta