Blogi: Kotitalouksien näkymät 2018: ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
19.02.18 8:00 | Finanssimaailma-blogi | Talous | Olli Karkkainen

Talouden nousukausi näkyy tänä vuonna myös kotitalouksien kukkarossa. Positiivinen työllisyyskehitys, maltillinen inflaatio ja ansiotason kasvu vahvistavat kotitalouksien ostovoimaa ja kirittävät kulutusta.

Viime vuonna kotitalouksien ostovoima kasvoi lähinnä veronkevennysten ansiosta, kun kilpailukykysopimuksen takia ansiotaso ei juuri kasvanut. Tänä vuonna ostovoimaa tukee myös ansiotason kehitys, keskimäärin palkansaajien ansiotason ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2 %. Keskituloisen 3 000 €/kk ansaitsevan palkansaajan käteen jäävät tulot kasvavat keskimäärin noin 40 €/kk viime vuoteen verrattuna. Kun inflaatiokin on maltillista (ennusteemme mukaan 1 %) kasvaa palkansaajien ostovoima kaikilla palkkatasoilla keskimäärin vajaan prosentin (0,9 %).

Ostovoima ei kuitenkaan kasva kaikilla kotitalouksilla. Eläkeläisillä ja sosiaalietuuksien varassa elävillä tilanne on palkansaajia heikompi. Takuueläkeläisten tulot kasvavat 15 €/kk ja heidän ostovoimansa kasvaa 1 %. Sen sijaan suurella osalla työeläkeläisistä ostovoima heikkenee viime vuoteen verrattuna, kun työeläkkeen indeksitarkistus jää inflaatiota matalammaksi.

Työttömien tulotaso ei viime vuodesta kasva, kun sosiaalietuuksien indeksijäädytyksen takia työttömyyspäivärahojen taso ei nouse inflaation mukana. Tämän takia esimerkiksi peruspäivärahan ostovoima heikkenee noin 0,9 %. Työttömän tulotason kehitys riippuu siitä, täyttääkö hän työttömyysturvan aktiivimallin aktiivisuusehdon vai ei. Jos aktiiviehto ei täyty koko vuonna ja työtön saa 9 kuukautta leikattua työttömyyspäivärahaa, laskee työttömän ostovoima jopa 4 % viime vuoteen verrattuna.

Työllisyyden vaikutus kotitalouksien tuloihin ja ostovoimaan on merkittävä. Talouskasvun suurimpia voittajia ovat ne työttömät, jotka saavat työpaikan. Kokopäivätyöhön työllistyminen kasvattaa työttömän käteen jääviä tuloja keskimäärin lähes 1 000 €/kk. Viime vuoden lopulla tapahtunut työllisyyspyrähdys yllätti kaikki. Työllisyys kasvoi paljon nopeammin kuin kukaan uskalsi ennustaa. Yllätyksen suuruutta kuvastaa se, että valtiovarainministeriö ennusti joulukuussa vuoden 2019 työllisyysasteeksi 70,7 prosenttia. Tämä luku saavutettiin kuitenkin jo joulukuussa 2017.

Kun yhdistetään vero- ja sosiaaliturvamuutokset sekä ennusteet ansiotason kehityksestä, väestön rakenteellisista muutoksista (mm. eläköityminen) ja työllisyyskehityksestä, saadaan kokonaiskuva kotitalouksien tulojen muutoksista. VM:n joulukuun ennusteluvuilla arvioituna kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat tänä vuonna yli 2,7 miljardia euroa (2,5 %) suuremmat kuin viime vuonna. Jos työllisyyskehitys jatkuu positiivisena, kuten ennustamme, lopputulos on vielä tuotakin valoisampi.

Samaan aikaan kun kotitalouksien ostovoima kehittyy vahvasti, on kuluttajaluottamus rikkonut ennätyksiä. Suomalaiset eivät ole koskaan olleet yhtä luottavaisia kuin nyt. Viime aikoina on vahvistunut luottamus etenkin oman taloustilanteen kehitykseen. Vahva luottamus ja suotuisa ostovoimanäkymä piristävät kotitalouksien kulutuskysyntää. Kulutuskysyntä puolestaan vahvistaa talouskasvua. Asuntomarkkinoillekin voi ennustaa valoisaa kevättä positiivisten työllisyysnäkymien ja vahvistuvan ostovoiman tukemana. Nyt Suomessa pyörii vihdoin talouskasvun, ostovoiman ja kuluttajaluottamuksen positiivinen kehä!

Ollin_blogi

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 18 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Ekonomisti Olli Kärkkäisen vinkit säästämiseen – ”Vaikeinta on aloittaminen”

Säästäminen ja sijoittaminen Olli Karkkainen

Olli, 34, aikoo eläkkeelle 70-vuotiaana. Katso säästövinkit!

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kenen kukkaro kutistuu?

Talous Olli Karkkainen

Yksityinen kulutus on pitänyt Suomen päätä pinnalla viennin sakatessa.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kehysriihen kannustinpaketti – risuja ja ruusuja

Talous Olli Karkkainen

Hallituksen puoliväliriihelle asetettiin etukäteen suuret odotukset.

Näyttää 5 hakua 18 tuloksesta