Blogi: Kello käy, mutta työllisyyskasvua ei näy

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
17.09.19 11:30 | Finanssimaailma-blogi | Talous | Olli Karkkainen

Tällä hallituskaudella katseet ovat taas työllisyysasteen kehityksessä. Hallituksen talouspoliittiset tavoitteet on rakennettu työllisyyskasvun varaan ja taloussuhdanteesta ei vetoapua näytä tulevan. Hallituksen tavoite 75 % työllisyysasteesta näyttää kauniisti sanottuna erittäin haastavalta. Riskinä on, että työllisyyskirissä sorrutaan toimiin, jotka ovat pitkän aikavälin työllisyyskasvun tai julkisen talouden kannalta jopa haitallisia.

Viime hallituskauden loppupuolella yllättävän vahvana käynnistynyt työllisyyskasvu nosti lopulta työllisyysasteen yli Sipilän hallituksen 72 prosentin tavoitteen. Nyt työllisyyskasvu on kuitenkin pysähtynyt ja työllisyysasteen trendi on ollut jo viime joulukuusta lähtien 72,4 %. Eikä tilanne ole talousennusteiden mukaan tästä paranemassa.

Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta vuoden 2023 loppuun mennessä vaatii noin 60 000 lisätyöllistä valtiovarainministeriön keväällä ennustamaan työllisyyskehitykseen verrattuna. Koska talousnäkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen, on todennäköistä että budjettiriihessä käytössä olevan VM:n ennusteen mukaan 60 000 työllistä ei enää riitä, vaan 75 prosentin saavuttamiseksi tarvitaan vieläkin suurempi määrä uusia työllisiä. Kun otetaan huomioon hallituksen esittämät työllisyyttä heikentävät toimet (mm. aktiivimallin purkaminen ja työttömyysturvan tasokorotus), saattaa todellisuudessa tarvittavien lisätyöllisten määrä olla lähellä 80 000 henkilöä. Ja tämä kaikki pitäisi saavuttaa neljän vuoden aikana.

Keinoja työllisyyden kasvattamiseksi on viime vuosikymmeninä etsitty useissa kymmenissä työryhmissä ja täysin uusia keinoja on enää vaikea löytää. Viime aikoina julkisessa keskustelussa työllisyystoimiksi on ehdotettu mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, paikallisen sopimisen lisäämistä, sosiaaliturvan uudistamista perustulon suuntaan ja elinikäisen oppimisen sisällyttämistä työttömyysturvaan. Nämä kaikki edellä luetellut toimet löytyivät kuitenkin jo yli 20 vuotta sitten julkaistusta Keskustan työreformiehdotuksesta. Silti samoista toimista keskustellaan vielä tänäänkin. Uusien työryhmien sijaan nyt tarvittaisiin hallitusta, joka saisi aiempien työryhmien esittämät uudistukset toteutettua.

Hallituksen työllisyystavoite on kannatettava ja täysin oikea. Oikeastaan kyse on vain välitavoitteesta. Väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi Suomi tarvitsee tulevaisuudessa lähemmäs 80 % työllisyysasteen, jotta hyvinvointivaltion rahoitus saadaan turvattua. Hallitusohjelman riski on siinä, että julkisen talouden tasapainottaminen on laskettu lähes täysin työllisyyskasvun varaan. Jos työllisyys ei kasva hallituksen toiveiden mukaisesti, joutuu hallitus viimeistään puolivälin tarkastelussaan päättämään, luopuuko se julkisen talouden tasapainotavoitteestaan vai sopeutetaanko julkista taloutta jotenkin muuten.

Kun hallituksen katse tuntuu olevan tällä hetkellä vuodessa 2023, on riskinä että kiire lyhyen aikavälin työllisyystoimien toteuttamisessa vie tilan pitkän aikavälin työllisyystoimien valmistelulta. Keinot, joilla työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ovat luonteeltaan erilaisia kuin lyhyen aikavälin työllisyystoimet. Pitkän aikavälin työllisyyspolitiikassa pitää panostaa mm. koulutukseen, jonka vaikutukset eivät vielä tällä vaalikaudella näy.

Tämän viikon budjettiriihestä on odotettavissa ”pehmeitä” työllisyystoimia. Ennakkotietojen perusteella luvassa on mm. työllistämispalveluiden kehittämistä, uusia kuntakokeiluita, kansainvälisten rekrytointien helpottamista, osatyökykyisten työllistämistä ja palkkatuen kasvattamista. Hallitus tuntuukin laittavan paljon toiveita nimenomaan palkkatuen käytön lisäämisen varaan.

Palkkatuen avulla ja muilla tukitoimilla voidaan saada työllisyyttä lisättyä. Ne eivät kuitenkaan välttämättä edistä hallituksen tavoitetta julkisen talouden vahvistamisesta. Palkkatukea kun maksetaan osittain myös työttömille, jotka olisivat työllistyneet ilman palkkatukeakin. Kun palkkatuen käyttöä lisätään ja sitä maksetaan yhä useammalle työttömälle, on riskinä palkkatuen kustannustehokkuuden heikkeneminen. Silloin palkkatuen käytön lisääminen voisi jopa heikentää julkistaloutta, vaikka se työllisyyttä kasvattaisikin.

Toivon, että hallitus saavuttaa työllisyystavoitteensa, vaikka se tässä vaiheessa hyvin haastavalta näyttääkin. Tärkeintä kuitenkin on, että saavutettava työllisyyskasvu koostuu kestävistä askeleista kohti 80 prosentin työllisyysastetta. Pitkän aikavälin kestävä ja julkista taloutta vahvistava työllisyyskasvu on tärkeämpää kuin se, mikä työllisyysaste on sillä hetkellä kun hallituskausi vaihtuu. Vaalikauden vaihteessa työllisyysastetta väliaikaisesti nostavalla tempputyöllistämisellä ei kestävää kasvua saavuteta. Siksi toivon hallitukselta malttia ja rohkeutta työllisyyspolitiikassa, vaikka kiire tuntuukin olevan kova.

blogi1709-2019

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Onko perheillä varaa jättää isyysvapaita pitämättä?

Finanssimaailma-blogi Päivittäiset raha-asiat Olli Karkkainen

Isyysvapaiden käyttäminen voi parantaa perheen taloustilannetta jopa tuhansilla euroilla.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Luin kaikki vaaliohjelmat - mitä jäi käteen?

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Tavoitteeni oli etsiä vaaliohjelmista ja niiden julkisista taustalaskelmista puolueiden esittämät konkreettiset talouspoliittiset reformit.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Joka viides suomalainen käytti jouluun enemmän rahaa kuin suunnitteli

Finanssimaailma-blogi Olli Karkkainen

Oman talouden hallinnassa ennakointi ja budjetointi ovat tärkeitä lähtökohtia. Suunnitelmallisuuteen sisältyy myös yllättäviin menoihin varautuminen esimerki...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta