Blogi: Inflaatio ei ole kaikille sama

15.01.16 9:00 | Talous | Päivittäiset raha-asiat | Olli Karkkainen

Viime vuonna inflaatio oli -0,2 % eli tuon verran kuluttajahinnat laskivat keskimäärin edellisvuoteen verrattuna. Kaikkien tuotteiden hinnat eivät kuitenkaan laskeneet, vaan esimerkiksi perunoiden hinta nousi noin 11 prosenttia kun taas maidon hinta laski 7 prosenttia. 

Yksittäisen ihmisen henkilökohtainen inflaatio riippuu kulutustavoista, ja kotitalouksien väliset inflaatioerot voivat olla merkittäviä. Koska sosiaalietuuksien indeksitarkistukset tehdään keskimääräisen inflaation perusteella, tämä johtaa siihen, että joissain kotitalouksissa inflaatiotarkistukset pienentävät sosiaalietuuksia, vaikka todellisuudessa niitä saavien kotitalouksien oma inflaatio olisi positiivinen.

Alla olevissa kuvioissa on laskettu viime vuoden inflaatio eri kotitaloustyypeille ja tulotasoille. Laskelmat on tehty siten, että Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen avulla on ensin arvioitu, kuinka eri kotitaloustyyppien kulutuskorit eroavat keskimääräisestä kulutuskorista. Tämän jälkeen kuluttajahintaindeksin avulla on arvioitu viime vuoden keskimääräinen inflaatio kullekin kotitaloustyypille.

Inflaatio sosioekonomisen aseman mukaan 1501

Kuviosta voidaan nähdä, että muista kotitalouksista poiketen opiskelijoilla ja työttömillä viime vuoden inflaatio oli positiivinen. Tämän eron merkittävin selittäjä löytyy asumiskustannuksista. Työttömillä ja etenkin opiskelijoilla vuokra-asumisen kustannukset ovat huomattavasti keskimääräistä suurempi osa kokonaismenoista. 

Viime vuonna vuokrat nousivat samaan aikaan kun omistusasumisen kustannukset laskivat muun muassa asuntolainojen korkojen alentumisen myötä. Opiskelijat ja työttömät käyttävät myös keskimääräistä pienemmän osan tuloistaan yksityisautoiluun, jonka hinta laski viime vuonna bensiinin hinnan laskun myötä.

Maatalousyrittäjillä oli viime vuonna huomattavasti muita negatiivisempi inflaatio. Tämä johtuu siitä, että maatalousyrittäjät asuvat pääsääntöisesti omistusasunnoissa, ja heillä kuluu keskimääräistä suurempi osa tuloista liikennepolttoaineisiin, elintarvikkeisiin ja lämmityspolttoaineisiin, joiden kaikkien hinnat laskivat viime vuonna merkittävästi. Eläkeläiset hyötyivät elintarvikkeiden hintojen laskusta, mutta muun muassa sairaanhoidon palveluiden kallistumisen takia eläkeläisten inflaatio oli keskimääräistä korkeampi.

Inflaatio eri tuloviidenneksissä 1501

Tuloluokittaisesta tarkastelusta voidaan havaita inflaation laskevan tulotason noustessa, eli inflaatio oli viime vuonna regressiivistä. Merkittävin selittäjä löytyy tässäkin tapauksessa asumiskustannuksista. Pienituloisimmassa tuloviidenneksessä vuokra-asuminen on yleisempää, ja vuokrien nousulla on merkittävä vaikutus pienituloisten kotitalouksien kokonaisinflaatioon. Suurituloisimmissa tuloviidenneksissä vuokra-asuminen on harvinaisempaa ja kotitaloudet hyötyivät keskimääräistä enemmän asuntolainakorkojen sekä liikennepolttoaineiden hintojen laskusta.

Viime vuonna osalla kotitalouksista inflaatio oli positiivista ja osalla negatiivista. Sosiaalietuuksien indeksitarkistukset seuraavat kuitenkin keskimääräistä inflaatiota. Tämän vuoksi sosiaalietuuksien inflaatiotarkistukset eivät aina vastaa kyseisiä etuuksia saavien kotitalouksien omaa inflaatiota. Esimerkiksi tämän vuoden alussa työttömyysturvaetuuksiin tehtiin -0,4 prosentin negatiivinen inflaatiotarkistus, vaikka kyseisellä ajanjaksolla työttömien kotitalouksien keskimääräinen inflaatio oli +0,2 prosenttia.

Pelkän keskimääräisen inflaation tarkastelu voi johtaa harhaan, koska kotitalouksien välillä on suuria eroja inflaatiossa. Tiedätkö sinä oman inflaatiosi? Alla olevan taulukon avulla voit tehdä johtopäätöksiä siitä, oliko oma inflaatiosi viime vuonna keskimääräistä korkeampi vai matalampi.

Inflaatiotasi korottaa, jos:

  • Asut vuokra-asunnossa (vuosimuutos +3 %)
  • Käytät paljon terveyspalveluita (hammashoito ja sairaalapalvelut +8 %)
  • Poltat tupakkaa (+6 %)
  • Juot kahvia (+8 %)
  • Syöt paljon perunoita (+11 %), riistaa (+8 %) tai kuivattuja hedelmiä (+21 %)

Inflaatiotasi laskee, jos:

  • Asut omistusasunnossa (-2 %)
  • Ajat paljon omalla autolla (bensiini -8 %, diesel -12 %)
  • Tilaat paljon aikakauslehtiä (-12 %)
  • Juot paljon maitoa (-7 %)
  • Syöt paljon sokeria (-15 %), voita (-14 %), sianlihaa (-7 %) tai omenia (-7 %)

Latest blog posts from Olli Kärkkäinen

Näyttää 5 hakua 18 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kotitalouksien näkymät 2018: ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Talouden nousukausi näkyy tänä vuonna myös kotitalouksien kukkarossa. Positiivinen työllisyyskehitys, maltillinen inflaatio ja ansiotason kasvu vahvistavat k...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Ekonomisti Olli Kärkkäisen vinkit säästämiseen – ”Vaikeinta on aloittaminen”

Säästäminen ja sijoittaminen Olli Karkkainen

Olli, 34, aikoo eläkkeelle 70-vuotiaana. Katso säästövinkit!

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kenen kukkaro kutistuu?

Talous Olli Karkkainen

Yksityinen kulutus on pitänyt Suomen päätä pinnalla viennin sakatessa.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kehysriihen kannustinpaketti – risuja ja ruusuja

Talous Olli Karkkainen

Hallituksen puoliväliriihelle asetettiin etukäteen suuret odotukset.

Näyttää 5 hakua 18 tuloksesta