Olli Kärkkäinen: Asuntopolitiikka on työllisyyspolitiikkaa

07.02.17 10:14 | Talous | Olli Karkkainen

Työn perässä muuttaminen ei aina ole taloudellisesti kannattavaa, jos asumismenot kasvavat palkkaa enemmän. Asumiskustannusten alueellinen eriytyminen heikentää työn perässä muuttamisen kannustimia. Tämän takia muuttamisen kannustinloukkuja purkava asuntopolitiikka tulee nähdä myös työllisyys- ja kasvupolitiikkana, johon panostamisesta hyötyy koko maa.

Suomessa on nyt samanaikaisesti sekä paljon työttömiä että paljon avoimia työpaikkoja. Tämä johtuu osittain siitä, että työpaikat ja työttömät sijaitsevat eri paikkakunnilla tai työttömien osaaminen ei vastaa työnantajien tarpeita. Viime aikoina nämä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat lisääntyneet.

Suuri osa suomalaisista haluaisi ensisijaisesti löytää työpaikan nykyiseltä paikkakunnaltaan. Esimerkiksi Sitran työelämäkyselyssä vain neljäsosa työttömistä ilmoitti olevansa valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa saadakseen työtä.  Sen sijaan kolme neljäsosaa työttömistä kertoi etsivänsä työtä ensisijaisesti omalta paikkakunnaltaan, vaikka se kestäisi kauemmin.

Muuttohaluttomuus näkyy myös tilastoissa. Talouspolitiikan arviointineuvoston teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset työttömät muuttavat harvoin. Työttömyys lisää muuttamisen todennäköisyyttä, mutta silti vain viisi prosenttia työttömistä on vaihtanut maakuntaa kahden vuoden sisällä työttömäksi jäämisestä.

Työn perässä muuttamisen taloudellisiin kannustimiin merkittävin vaikutus on asumiskustannuksilla. Tämä näkyy tuoreessa tutkimuksessani ”Mä lähden stadiin: Työn perässä muuttamisen kannustimet”, jossa vertailtiin suomalaisten työttömien kannustimia työllistyä joko nykyiselle asuinpaikkakunnalleen tai Helsinkiin.

Tulosten mukaan Helsinkiin työllistyminen kasvattaa työttömien tuloja työttömyyteen verrattuna, mutta omalle kotipaikkakunnalle työllistyminen olisi suurelle osalle työttömistä vielä parempi vaihtoehto (Kuvio 1). Vaikka palkkataso on Helsingissä muuta maata korkeampi, ei korkeampi palkka riitä kompensoimaan asumiskustannusten kasvua. Karkkainen-20170207 
Työperäisen muuttoliikkeen esteet kasvattavat työttömyyttä ja voivat hidastaa koko maan talouskasvua. Talouspolitiikan arviointineuvosto suositteleekin tuoreessa raportissaan ottamaan käyttöön työvoiman liikkuvuutta vauhdittavia toimia. Lyhyellä aikavälillä liikkuvuutta voitaisiin edistää esimerkiksi velvoittamalla työttömät vastaanottamaan työtä nykyistä kauempaa muualtakin kuin omalta asuinpaikkakunnalta.

Pidemmällä aikavälillä kasvua tukeva asuntopolitiikka voi olla yksi parhaista tavoista edistää työvoiman alueellista liikkuvuutta. Asumiskustannusten alueellista eriytymistä voitaisiin hidastaa rakentamalla lisää asuntoja kasvukeskuksiin. Tarvetta on sekä vuokra- että omistusasunnoille ja pääkaupunkiseudun lisäksi rakentamista pitäisi vauhdittaa myös muissa kaupunkikeskuksissa.

Kaupungistumisen vauhdittamisen hyödyt eivät jää pelkästään kasvukeskuksiin. Kasautumisetujen vuoksi kaupungistuminen ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin vauhdittavat koko maan talouskasvua. Alueellisen liikkuvuuden edistäminen puolestaan vähentäisi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia, mikä kirittäisi työllisyysastetta kohti hallituksen tavoitetta.

Asuntopolitiikka on myös kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa, johon kannattaisi panostaa.

Latest blog posts from Olli Kärkkäinen

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kotitalouksien näkymät 2018: ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Talouden nousukausi näkyy tänä vuonna myös kotitalouksien kukkarossa. Positiivinen työllisyyskehitys, maltillinen inflaatio ja ansiotason kasvu vahvistavat k...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Ekonomisti Olli Kärkkäisen vinkit säästämiseen – ”Vaikeinta on aloittaminen”

Säästäminen ja sijoittaminen Olli Karkkainen

Olli, 34, aikoo eläkkeelle 70-vuotiaana. Katso säästövinkit!

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kenen kukkaro kutistuu?

Talous Olli Karkkainen

Yksityinen kulutus on pitänyt Suomen päätä pinnalla viennin sakatessa.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kehysriihen kannustinpaketti – risuja ja ruusuja

Talous Olli Karkkainen

Hallituksen puoliväliriihelle asetettiin etukäteen suuret odotukset.