Olli Kärkkäinen: Kenen kukkaro kutistuu?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
06.06.17 12:16 | Talous | Olli Karkkainen

Yksityinen kulutus on pitänyt Suomen päätä pinnalla viennin sakatessa. Kohtuullinen ansiotasonousu negatiiviseen inflaatioon yhdistettynä on tukenut ostovoimaa. Tähän tuli kuitenkin alkuvuodesta muutos, etenkin julkisen sektorin työntekijöille.

Tuoreen ansiotasoindeksin mukaan palkansaajien ansiot nousivat alkuvuonna keskimäärin 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Tässä tapauksessa keskiarvo voi kuitenkin johtaa harhaan. Yksityisen sektorin työntekijöillä ansiotaso kasvoi 0,8 % kun taas kuntien ja valtion työntekijöillä ansiotaso laski 1,1 prosenttia. Suurin syy eroon on kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin työntekijöiden 30 prosentin lomarahaleikkaus, joka on voimassa määräaikaisena 2017–2019.

Pelkkä ansiotason kehittyminen ei kuitenkaan kerro, kuinka palkansaajien kukkaro kasvaa tai kutistuu tänä vuonna. Kukkaron kokoon kun vaikuttaa tulojen lisäksi myös verotuksen muutokset. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittiin merkittävistä veronkevennyksistä, jotka kasvattavat palkansaajien ja eläkeläisten käteen jääviä tuloja. 

Alla olevassa kuviossa näkyy ansiotasomuutosten ja veromuutosten yhteisvaikutus olettaen että koko vuoden ansiotasomuutos vastaa nyt julkaistuja alkuvuoden tilastoja. Kuviosta voidaan nähdä, että verotuksen keveneminen riittää keskimäärin kompensoimaan julkisen sektorin lomarahaleikkauksen. Yksityisen sektorin palkansaajat kuitenkin hyötyvät veronalennuksista ilman lomarahaleikkauksia. Esimerkiksi 25 000 euron vuosituloilla (~2000 €/kk) yksityisen sektorin palkansaajan kukkaro kasvaakin noin 300 euroa enemmän vuodessa julkisen sektorin kollegaansa verrattuna.

karkkainen-0606

Kukkaron koon lisäksi oleellista on myös se, mitä sen sisällöllä saa. Ostovoimaan vaikuttaa nettotulojen lisäksi myös hintojen kehitys. Alkuvuonna inflaatio on ollut keskimäärin yksi prosenttia, eli hinnat ovat nousseet ansiotasoa nopeammin. 

Alla olevassa kuviossa näkyy palkansaajien ostovoiman muutos. Laskelma on tehty oletuksella, että tämän vuoden kokonaisinflaatio vastaisi alkuvuoden kehitystä. Kuviosta voidaan nähdä, että yksityisen sektorin työntekijöiden ostovoima vahvistuu, vaikka hintojen nousu syökin osan nettotulojen kasvusta. Julkisen sektorin työntekijöiden tilanne on kuitenkin toinen. Vaikka nettotulot keskimäärin hieman viime vuodesta kasvavatkin, on hintojen nousu tätä nopeampaa ja ostovoima heikkenee kaikilla tulotasoilla. Jos palkansaaja kuluttaa koko nettotulonsa, heikkenee 25 000 euron vuosituloilla (~2000 €/kk) julkisen sektorin työntekijän ostovoima noin 140 euroa vuodessa.

karkkainen-0606-2 

Tänä vuonna ostovoiman kehitys ei tue yksityistä kulutusta. Yksityisen sektorin työntekijöillä ostovoima kasvaa ainoastaan veronalennusten takia. Julkisella sektorilla työntekijöiden tilanne on heikompi. Vaikka veronalennus riittää kompensoimaan lomarahaleikkauksen, ei se riitä täysin turvaamaan julkisen sektorin työntekijöiden ostovoimaa. 

Mihin suuntaan palkansaajien ostovoima kehittyy ensi vuonna? Sen määräävät kolme tekijää:

1. Mitä päätetään palkoista syksyn työmarkkinakierroksella?

2. Mitä päätetään veroista syksyn budjettiriihessä?

3. Mitä tapahtuu inflaatiolle?

Näihin kysymyksiin ja ostovoiman tulevaan kehitykseen palaan vielä lähitulevaisuudessa.

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 17 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kotitalouksien näkymät 2018: ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Talouden nousukausi näkyy tänä vuonna myös kotitalouksien kukkarossa. Positiivinen työllisyyskehitys, maltillinen inflaatio ja ansiotason kasvu vahvistavat k...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Ekonomisti Olli Kärkkäisen vinkit säästämiseen – ”Vaikeinta on aloittaminen”

Säästäminen ja sijoittaminen Olli Karkkainen

Olli, 34, aikoo eläkkeelle 70-vuotiaana. Katso säästövinkit!

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen: Kehysriihen kannustinpaketti – risuja ja ruusuja

Talous Olli Karkkainen

Hallituksen puoliväliriihelle asetettiin etukäteen suuret odotukset.

Näyttää 5 hakua 17 tuloksesta