We want it now, not soon

Twitter-crowdfunding
30.11.16 9:55 | Digipalvelut | Tulevaisuuden pankki

"We want it now, not soon". 

Näin totesi Nordean digijohtaja Ewan Macleod vastikään Finextran haastattelussa. Otsikko kiinnitti huomioni. Se heijastaa Nordean uutta tahtotilaa, kulttuuria ja miten nopeasti digitaalisen ekosysteemin tarpeet muuttuvat, mutta myös muutosvauhdin vaadetta asiakaskunnasta.

Nordea jakaa oman tahtotilani, mutta myös Fintech-yrityksemme Arexin tahtotilan: kaikki on valmista, nyt vauhtia digitalisaation hyödyntämiseen, painakaa kaasua. Osallistuin reilu kuukausi sitten Nordean asiakastilaisuuteen, jossa esiteltiin konkreettisesti Nordean Suomessa innovoima joukkorahoitusalusta, ja tästä maailmalla käytetty termihän on crowdfunding-alusta. Iso peukku Suomen eturintamassa oleville hankkeen vetureille Nordeassa eli Business Bankingin vetäjä Sampsa Laine ja Nordea Marketsin Sebastian Wikström!

Miehet ovat kiertäneet kenttää pitkin Suomea: tavanneet lukuisia kasvuyrityksiä ja PK-yrityksiä,  kiertäneet kiihdyttämöitä ja mahdollistaneet  Nordean kiihdyttämöt sekä vieneet asiaa eteenpäin Nordean sisällä pohjoismaisille kollegoille. Merkittävää tässä on se, että nyt todella ylemmän johdon kiinnostus on vahvasti tässä asiakassegmentissä. Halutaan aidosti tuoda jotain konkreettista digitalisoitumiseen - on kuunneltu asiakasta ja yrittäjiä kentältä.

Viesti asiakkailta on mennyt perille. Tässä kulminoituu koko finanssialan nykyhetken tekemisen ydin: finanssiala, perinteiset pankit eritoten, ovat isojen haasteiden edessä kiitos regulaation ja kiristyneiden pääomavaatimusten, mutta ennen kaikkea asiakkaiden käyttäytymisen muutoksen myötä. Finanssialan ekosysteemiin on tech-talojen lisäksi tullut uusia toimijoita, meitä fintechejä: käytännössä esimerkiksi rahoittamisen ekosysteemi on nykyään uusi tiimi, jossa on asiakas, asiakkaan asiakkaat, perinteiset pankit, fintechit sekä techit kaikki yhdessä samassa ekosysteemissä asiakkaan parhaaksi. 

Nordea on monin tavoin käytännössä vastannut tähän peliin hienosti: vaihtoehtoina joukkorahoituksessa heillä on ollut ostaa palvelu toiselta toimijalta, tehdä yhteistyötä tai tehdä asia itse. Asiakastarpeet ovat olleet päätöksenteon ytimessä, ja tässä tapauksessa haluttiin tehdä itse paremmin asiakkaalle eli tehdä aidosti hyödyttävä end2end digitaalinen ratkaisu. Siis ratkaisu, joka menee digisti sinne ytimeen eli ainoana maailmassa pohjautuu suoraan arvo-osuusjärjestelmään. 

Joukkorahoitusalusta on myös erinomainen digitaalinen markkinointikanava yritykselle ja tämän tuomaa lisäarvoa ei voi mitata rahassa. Kyse ei ole siis vain rahoittamisesta, vaan yritykselle brändin rakennuksen mahdollistajan roolista.

Itse olen innostunut siitä, että perinteinen toimija on tuonut tällä uutta boostia koko digitaalisen rahoittamisen kenttään. Ala uudistuu. Kun perinteinen toimija tulee uuden kasvavan digitaalisen rahoituksen mahdollistajaksi, on aidosti välineet auttaa Suomen yrittäjyyttä ja kasvattaa ”niche” rahoitusmuoto varteenotettavaksi rahoitusmuodoksi. Tämä edesauttaa koko digitaalisen rahoittamisen ekosysteemin etenemistä ja myös fintechhejä.

Esimerkiksi Arexissa olemme enemmän kuin tyytyväisiä, kun kaikenlainen digitaalinen rahoittaminen yleistyy. Se lisää uskottavuutta Suomen toimijoille, luotettavuutta alalle, toimiala saa uuden boostin ja näin Suomen finanssiala on ajan hermolla. Tunnistetaan maailmalla tapahtuvat trendit, mutta osataan mukauttaa ne Suomen yritysten tarpeisiin ja tuoda ne konkretiaksi.

Pankeilla on annettavaa tässä rahoittamisen ekosysteemissä ja oma roolinsa: perinteiset pankit toimialan isona toimijana mahdollistavat koko toimialan kehittämistä isoin muskelein. Myös toimiva lainsäädäntö edesauttaa perinteisten toimijoiden työtä markkinassa. Joukkorahoituksessa on myös sijoittajille riskejä. Pankilla on tässäkin iso rooli viestiä suurista riskeistä, joita joukkorahoittamiseen väistämättä liittyy.

Uusi joukkorahoituslaki astui voimaan tänä syksynä ja laki parantaa joukkorahoitushankkeiden säätelyä, mutta myös sitä kautta parantaa yritysten mahdollisuuksia rahoittaa kasvuaan.

Rahoittaminen digitalisoituu vauhdilla monesta kulmasta. Nordean kulma nyt ja heti on joukkorahoitusalusta. Rahoittamisen digitalisoinnilla avitetaan Suomea nousuun, mahdollistetaan kasvu ja tuodaan merkittävää lisäarvoa rahoituksen ekosysteemiin, jonka tulevaisuuden luovat yhdessä pankit, fintechit ja muut asiakkaalle tärkeät toimijat.

We want it now, not soon: BOOM ja #BoostIt, myös minä yhdyn tähän sloganiin. Laitetaan Suomi nousuun!

Kirsi Larkiala_1Blogin kirjoittaja Kirsi Larkiala on toiminut pitkään pohjoismaisissa pankeissa finanssialan ylimmässä johdossa. Hänen punaisena lankanaan on finanssialan uudistaminen niin yrityksille kuin sijoittajille lisäarvoa mahdollistaen. Keskeisimmiksi ajureiksi uudistamisessa on noussut Fintech ja yhteistyömahdollisuudet perinteisten finanssilaitosten kanssa ja finanssialan ekosysteemin tulevaisuus. Kirsi valittiin kesäkuussa Global Top100 Fintech Influencer -listalle ainoana Pohjoismaista. Hän mahdollistaa joka päivä yrityksiä saamaan rahoittamiseen uusia työkaluja Arex-markkinapaikan kautta laskujen rahoituksen innovaatiolla sekä avaa sijoittajille pääsyn uuteen omaisuusluokkaan.

Lue lisää

Nordea logo

Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 2018 tekemät päätökset

Lehdistötiedote Varsinainen yhtiökokous 2018

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Euroalueen korkohuippu jää alle prosenttiin

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Taloussykli on edennyt jo pitkälle, mutta EKP:n koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa.