Konsernijohtaja Casper von Koskull kommentoi Q2:n tulosta.

Casper Von Koskull
Casper von Koskull, konsernijohtaja.
18.07.19 7:38 | Nordea

Nordean toimintaympäristö pysyi vakaana. Luotonannon kasvu jatkui, marginaaleihin kohdistui paineita, ja olosuhteet markkinatakaustoiminnalle olivat haasteelliset. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tekemämme työ alkaa tuottaa tulosta, ja näkyvissä on rohkaisevia merkkejä siitä, että pankki on saamassa takaisin menetettyjä markkinaosuuksia ja kuluja saadaan karsittua. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että vie aikansa ennen kuin tämä näkyy täysimääräisesti taloudellisissa tuloksissa.

Tuotot kasvoivat prosentin edellisneljänneksestä. Vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä tuotot (1) kasvoivat 5 prosenttia.

Luottovolyymien kasvu vaikutti suotuisasti rahoituskatteeseen. Luottomarginaaleihin kohdistuneiden paineiden päinvastainen vaikutus oli kuitenkin tätä suurempi. Paineita kohdistui etenkin henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaaleihin. Talletusmarginaalit olivat suurin piirtein aiemmalla tasolla. Gjensidigen vaikutus oli neljänneksellä 18 miljoonaa euroa positiivinen.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat prosentin neljänneksen aikana. Ne ovat kasvaneet vakaasti vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Varallisuudenhoidon ja yritysneuvonnan palkkiotuotot kehittyivät suotuisasti, kun taas kortteihin ja maksuihin liittyvät palkkiotuotot pienenivät. 

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 7 prosenttia neljänneksen aikana. Asiakastoiminta pysyi hyvällä tasolla, ja varainhankinnan tulos parani korkotuotteiden hyvän kehityksen ja valuuttapositioiden suotuisten liikkeiden ansiosta. Markkinatakaustoiminnan toimintaympäristö pysyi sen sijaan haasteellisena.

Kulut (2) kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna kausiluonteisten tekijöiden ja aiempaa suurempien poistojen vuoksi.

Kulu/tuotto-suhde3 heikkeni edellisneljänneksestä prosentin 58 prosenttiin. Oman pääoman tuotto2 kasvoi 0,40 prosenttiyksikköä 8,5 prosenttiin.

Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta kasvoi 0,03 prosenttiyksikköä 0,10 prosenttiin, koska toisella neljänneksellä ei kirjattu yhtä paljon luottotappioiden palautuksia kuin edellisneljänneksellä. Odotamme edelleen, että luottojen laatu pysyy suurin piirtein aiemmalla tasollaan tulevina neljänneksinä.

Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi neljänneksen aikana 0,20 prosenttiyksikköä 14,8 prosenttiin. Luku on 1,20 prosenttiyksikköä suurempi kuin Nordean 13,6 prosentin vapaaehtoinen nimellispääomaa koskeva sitoumus ja siten Nordean pääomatavoitteen mukaisella tasolla. Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee 18. heinäkuuta 2019 Nordeaa koskevan kattavan arviointinsa sekä EKP:n stressitestin tulokset. Arviointiin sisältyi saamisten laadun arviointi. Tulokset vahvistavat, että Nordean pääomarakenne on vahva ja ylittää kaikki EKP:n määrittelemät raja-arvot.

Personal Bankingin luotonanto kasvoi prosentin edellisneljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Kasvua vuoden takaisesta oli 5 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tuotot pienenivät 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Gjensidigen panos kasvatti tuottoja, mutta käypään arvoon arvostettavien erien heikko nettotulos pienensi niitä vastaavasti. Kulut (3) pienenivät prosentin. Kulu/tuotto-suhde3 heikkeni 2 prosenttiyksikköä 62 prosenttiin. Markkinaosuus uusista asuntolainoista on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa, missä se ylsi toukokuussa yli 15 prosenttiin. Siten myös markkinaosuutemme kokonaisuudessaan nousi ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Lisäksi verkossa järjestettävien asiakastapaamisten osuus kaikista asiakastapaamisista kasvoi edelleen kaikissa muissa maissa paitsi Ruotsissa.

Commercial and Business Bankingin luotonanto kasvoi prosentin edellisneljänneksestä ja 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tuotot kasvoivat 8 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Kulut (3) kasvoivat 3 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde (3) parani 2 prosenttiyksikköä 54 prosenttiin. Liiketoiminnan vire kohenee edelleen, mikä näkyy lähinnä luotonannon kasvuna, Marketsin tuotteista saatujen tuottojen vahvuutena sekä asiakaslähtöisyyden parantamisen jatkuvana korostumisena.

Wholesale Bankingin luotonanto pohjoismaisille asiakkaille kasvoi 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Venäjän toimintojen riskien vähentämistä jatketaan suunnitelmien mukaan. Tuotot pienenivät prosentin, ja kulut (3) kasvoivat prosentin. Kulu/tuotto-suhde (3) heikkeni prosenttiyksikön 63 prosenttiin.

Asset & Wealth Management sai hoitoonsa uutta nettovarallisuutta jo toisella peräkkäisellä neljänneksellä. Nordean hoidossa oleva varallisuus oli toisen neljänneksen lopussa 306,5 miljardia euroa, kun se ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 300,2 miljardia euroa. Uutta varallisuutta saatiin nettomääräisesti hoidettavaksi 3,8 miljardia euroa, mikä vastaa vuositasolla 5 prosentin osuutta hoidossa olevasta varallisuudesta. Hoidossa oleva varallisuus on ennätyskorkealla tasolla, kun otetaan huomioon toimintojen myynnit. Tuotot supistuivat 3 prosenttia edellisneljänneksestä, ja kulut (3) pienenivät prosentin. Kulu/tuotto-suhde (3) pysyi aiemmalla tasollaan ja oli 46 prosenttia. Private Bankingin ensimmäisellä neljänneksellä nähty vahva kehitys jatkui toisella neljänneksellä. Pohjoismaissa saatiin hoidettavaksi 1,4 miljardia euroa uutta varallisuutta. Myös Wholesale Distributionin hoitoon saama uusi nettovarallisuus lähti vahvaan kasvuun, ja sitä kertyi 1,2 miljardia euroa. Nordea sai hiljattain merkittävän kumppanuuden Yhdysvalloissa, kun John Hancock, yksi maan tunnetuimmista säästämisen vähittäismarkkinoilla toimivista brändeistä, valitsi Nordean kumppanikseen. Tämä tukee Asset Managementin myyntistrategiaa.

Tulokset eivät ole tyydyttävällä tasolla, joten tarvitaan lisää toimia niiden vahvistamiseksi. Olen varma siitä, että säännösten noudattamiseen ja järjestelmiin tekemämme investoinnit sekä sitoutunut ja osaava henkilöstömme takaavat pankin vahvan kehityksen tulevaisuudessa.

Nordea on viime vuosien aikana vähentänyt pankin riskejä, investoinut digitaalisuutta ja säännösten noudattamista tehostaviin järjestelmiin ja keskittänyt toimintansa Pohjoismaihin. Nyt olemme siirtyneet uuteen kehitysvaiheeseen, jossa keskitymme asiakkaisiin. Taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut, ja korot ovat pysyneet matalalla tasolla pitkään. Pankkiin sovellettavat pääomavaatimukset pankkiunionissa selkenevät pian. Tämän vuoksi tulemme käymään läpi Nordean taloudelliset sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Odotamme voivamme esitellä ne vuoden kolmannen neljänneksen tuloksen julkistamisen jälkeen.

Kuten ilmoitimme 30. kesäkuuta 2019, olen päättänyt jäädä Nordeasta eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Seuraajan hakuprosessi on käynnistetty. Tarkka aikataulu tehtävien siirrosta julkistetaan, kun se on tiedossa.

Casper von Koskull
Konsernijohtaja

1 Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
2 Oikaistu vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä maksetuilla 207 miljoonan euron vakausmaksuilla
3 Vakausmaksut jaksotetaan vuodelle 2019

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 542 tuloksesta

Mobiilimaksamisen Siirto-järjestelmä ylitti miljoonan käyttäjän rajan – OP ja Nordea jatkavat brändin kehitystä yhteistyössä

Digipalvelut Nordea

Siirto-maksujärjestelmän suosio on kasvanut viime kuukausina nopeasti, ja rekisteröityneiden käyttäjien määrä nousi yli miljoonan kesäkuussa

Taiteellista tutkimusta huomioiva Taidesäätiö Meritan palkinto Miklos Gaálille

Nordea

Taidesäätiö Meritan palkinto jaettiin yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa nyt viidettä kertaa.

Blogi: Kevyttä riskinottoa kesällä

Finanssimaailma-blogi Markkinat Säästäminen ja sijoittaminen

Sijoittajan kevät on ollut sanoinkuvaamattoman hämmentävä. Markkinoita ja taloutta seuratessa on tuntunut siltä kuin vuosien tapahtumat olisi yritetty survoa...

Näyttää 5 hakua 1 542 tuloksesta