Nordea: Suomalaisten velkaantumista estävät keinot kohdistettava valikoidusti

01.10.19 13:07 | Nordea | Asuminen ja lainat

Valtiovarainministeriön velkaantumista pohtiva työryhmä luovutti mietintönsä tänään valtiovarainministerille. Nordea kannustaa nyt poliittisia päättäjiä kohdistamaan uuden sääntelyn erityisesti niihin kohteisiin, jotka aiheuttavat eniten ongelmia. Näitä ovat erityisesti taloyhtiölainat ja pikavipit.

Valtiovarainministeriön työryhmän tehtävänä oli arvioida keinoja, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumista ja siitä syntyviä negatiivisia vaikutuksia voidaan estää ja vähentää. Työryhmä ehdottaa muun muassa tulosidonnaisen velkakaton ja asuntolainojen enimmäispituuden käyttöönottoa sekä erityissääntelyä taloyhtiölainoille. 

Mietinnössä ehdotettu keinovalikoima on laaja ja Finanssiala onkin omassa lausumassaan peräänkuuluttanut kattavaa kokonaisarviota ehdotusten vaikutuksista. Nordea oli edustettuna Finanssialan kokoamassa asiantuntijoiden taustaryhmässä. 

”Korjataan ensin se, mikä on rikki.”

”On tärkeää, että suomalaisten ylivelkaantumisen estämiseen etsitään uusia keinoja. Nyt on valikoitava tästä laajasta keinovalikoimasta oikeat hankkeet ja keskitettävä lainsäädännön muutokset niihin. Hallitusohjelmaanhan on jo kirjattu positiivisen  luottorekisterin käyttöönotto ja pikavippiyhtiöiden valvonnan tiukentaminen. Nämä kannattaisi tehdä ihan ensimmäiseksi”, Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller korostaa. 

Erityisen huolestuttavaa on yhtiölainojen osuuden vilkas kasvu. Vuodesta 2013 yhtiölainojen osuus kokonaisvelasta on kolminkertaistunut. Nordea nosti taloyhtiölainoihin liittyvät riskit keskusteluun jo puolitoista vuotta sitten. Työryhmän ehdotukset niihin liittyvästä uudesta sääntelystä ovat tervetulleita. 

Sen sijaan sääntely, joka hyydyttää asuntomarkkinoita ja heikentää tavallisen ihmisen mahdollisuuksia saada lainaa, ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

”On erittäin hyvä, että taloyhtiölainoihin liittyvistä riskeistä puhutaan nyt enemmän. Tavalliset asuntolainat harvemmin aiheuttavat ylivelkaantumista, joten lisäsääntelyä ei tulisi ensisijaisesti suunnata niihin. On nopeampia ja tehokkaampiakin keinoja, kuten juuri taloyhtiölainoihin puuttuminen”, Miller jatkaa.

Myös ulkomaisten lainojen osuus kokonaisvelasta on kasvanut. Tässä joukossa on mukana ulkomaisia pankkeja ja pikavippiyrityksiä.

”Erityisesti pikavipeistä on syytä olla huolissaan ja niihin pitää tiukemmalla sääntelyllä puuttua. Ensisijaisen tärkeää on saada kaikki luotonmyöntäjät Finanssivalvonnan valvonnan alle, jotta kaikki toimivat vastuullisesti samojen sääntöjen puitteissa. Kannatamme myös positiivisen luottorekisterin perustamista. Mitä nopeammin, sen parempi”, Miller sanoo.

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 413 tuloksesta

Kyberturvallisuus-kuukausi: myös tekstiviestejä voi väärentää

Digipalvelut

Huijaustyypistä käytetään nimeä spoofing. Olemme listanneet asioita, jotka auttavat tunnistamaan huijausviestit ja siten pysymään tarkkana.

Nordea

Nordean Prime-korko laskee 1.11.2019 alkaen

Nordea

Nordea laskee Prime-korkoaan 0,10 prosenttiyksiköllä 0,60 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 01.11.2019.

5 vinkkiä, joiden avulla voit suojautua verkossa

Digipalvelut

Internetistä on tullut luonnollinen jokapäiväisen elämän jatke enemmistölle ihmisistä. Miten verkkoviidakossa voi liikkua turvallisesti?

Näyttää 5 hakua 1 413 tuloksesta