Kohti vastuullista tulevaisuutta

12.02.18 11:00 | Vastuullisuus | Nordea

Nordeassa vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista siitä, miten vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuun kantaminen edellyttää muutoksia liiketoiminnassamme sekä ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimista päivittäisessä työssämme.

Haluamme käyttää osaamistamme ja asiantuntemustamme vaikuttaaksemme positiivisella tavalla ihmisten elämään, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

- Vastuullisuus on meillä Nordeassa osa kaikkea toimintaa. Sen avulla vähennetään riskejä, parannetaan toimintavarmuutta ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Vastuullisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että toimimme oikein, Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Olemme parin viime vuoden aikana ottaneet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi liiketoimintaamme ja rooliamme yhteiskunnallisena toimijana. Tänään julkaistussa Nordean vuoden 2017 vastuullisuusraportissa kerrotaan vastuullisuustoiminnastamme tarkemmin.

 

- Maailman kymmenenneksi suurimman talouden eli Pohjoismaiden johtavana pankkina vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan toimintamaissamme, joten meillä on tärkeä rooli vastuullisen tulevaisuuden edistämisessä. Suhtaudumme rooliimme vakavasti, sanoo Erik Feldt, joka nimitettiin vastikään Nordean yhteiskuntavastuutoiminnan johtajaksi.

 

Uusia vastuullistoiminnan tavoitteita

 

Jatkoimme vuonna 2017 muutosohjelmaa, jonka myötä vastuullisuuden merkitys korostui entistä enemmän perustoiminnassamme, periaatteissamme ja prosesseissamme. Laadimme vuoden aikana ensimmäisen konserninlaajuisen ilmastonmuutosta koskevan kannanoton ja koko konsernia koskevat vastuullisuustoimintaohjeet, jotka keskittyvät sijoittamiseen, rahoitukseen ja neuvontaan.

 

Kehitimme yhteiskuntavastuutoimintaamme, vastuullisuusnäkökulmat huomioivaa tunnistamisprosessiamme sekä vihreitä joukkolainoja ja vihreitä lainoja. Olemme lähestyneet YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita kokonaisvaltaisesti, koska ne ovat elintärkeitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja siten myös merkittäviä Nordealle.

 

Asetimme vuonna 2016 yhdeksän lyhyen aikavälin tavoitetta vuoden 2017 vastuullisuustoiminnalle, jotta pystyisimme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Saavutimme vuoden 2017 loppuun mennessä näistä tavoitteista kuusi kovan työn sekä Nordean hallituksen ja ylimmän johdon tuen ansiosta. Jatkamme työtä kolmen muun tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2018. Olemme myös lisänneet kolme uutta tavoitetta tälle vuodelle (ks. faktalaatikko alla).

 

- Rahoitusalan vastuullisuustoiminnan murros etenee vauhdilla, joten sidosryhmiemme odotukset lisääntyvät ja muuttuvat nopeasti. Meidän on toimittava nopeasti, jotta pystymme vastaamaan odotuksiin, Nordean Group Sustainable Finance -yksikön johtaja Sasja Beslik sanoo.

 

Asiakirjat

Faktalaatikko

Norden vastuullisuustoiminnan kuusi lyhyen aikavälin tavoitetta vuodelle 2018*:

  1. Kehitämme ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä työkaluja, jotta nämä asiat voidaan huomioida vastuullisessa sijoittamisessa ja rahoittamisessa sekä hankinnoissa.
  2. Otamme käyttöön riskinhallintamenettelyt, jotta voimme tunnistaa arvoketjujen keskeiset riskit, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruption ehkäisyyn ja ympäristöasioihin.
  3. Laadimme KPI-periaatteet.
  4. Jatkamme päivitetyn vastuullisuustoimintaohjeen sekä vastuullisen rahoittamisen, sijoittamisen ja neuvonnan periaatteiden noudattamista.
  5. Määritämme ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien riskien lähtötason koko arvoketjussamme.
  6. Laadimme kannanottoja ja toimintaohjeita esimerkiksi puolustus- ja shipping-aloihin liittyen.

*Kolme ensimmäistä tavoitetta on viime vuodelta ja kolme viimeistä uusia.

Lue lisää englanniksi

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta

Asuntokaupan uusi aikakausi käynnistyy

Asuminen ja lainat Digipalvelut

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Blackfriday

Vältä Black Friday -huijaukset

Päivittäiset raha-asiat

Nauti Black Friday- ja Cyber Monday -ostosjuhlasta joutumatta huijausten uhriksi.

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Vastuullisuus

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Tarina sijoitushuijauksesta

Päivittäiset raha-asiat

Kaiken kaikkiaan tarinan päähenkilö oli sijoittanut rahaa huijauksen aikana yhteensä 20 650 euroa.

Tax refunds directly to your account

Päivittäiset raha-asiat

Notify the tax authorities of your account number if you have forgotten to enter it in your tax return.

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta