Kohti vastuullista tulevaisuutta

12.02.18 11:00 | Vastuullisuus | Nordea

Nordeassa vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista siitä, miten vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuun kantaminen edellyttää muutoksia liiketoiminnassamme sekä ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimista päivittäisessä työssämme.

Haluamme käyttää osaamistamme ja asiantuntemustamme vaikuttaaksemme positiivisella tavalla ihmisten elämään, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

- Vastuullisuus on meillä Nordeassa osa kaikkea toimintaa. Sen avulla vähennetään riskejä, parannetaan toimintavarmuutta ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Vastuullisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että toimimme oikein, Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Olemme parin viime vuoden aikana ottaneet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi liiketoimintaamme ja rooliamme yhteiskunnallisena toimijana. Tänään julkaistussa Nordean vuoden 2017 vastuullisuusraportissa kerrotaan vastuullisuustoiminnastamme tarkemmin.

 

- Maailman kymmenenneksi suurimman talouden eli Pohjoismaiden johtavana pankkina vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan toimintamaissamme, joten meillä on tärkeä rooli vastuullisen tulevaisuuden edistämisessä. Suhtaudumme rooliimme vakavasti, sanoo Erik Feldt, joka nimitettiin vastikään Nordean yhteiskuntavastuutoiminnan johtajaksi.

 

Uusia vastuullistoiminnan tavoitteita

 

Jatkoimme vuonna 2017 muutosohjelmaa, jonka myötä vastuullisuuden merkitys korostui entistä enemmän perustoiminnassamme, periaatteissamme ja prosesseissamme. Laadimme vuoden aikana ensimmäisen konserninlaajuisen ilmastonmuutosta koskevan kannanoton ja koko konsernia koskevat vastuullisuustoimintaohjeet, jotka keskittyvät sijoittamiseen, rahoitukseen ja neuvontaan.

 

Kehitimme yhteiskuntavastuutoimintaamme, vastuullisuusnäkökulmat huomioivaa tunnistamisprosessiamme sekä vihreitä joukkolainoja ja vihreitä lainoja. Olemme lähestyneet YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita kokonaisvaltaisesti, koska ne ovat elintärkeitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja siten myös merkittäviä Nordealle.

 

Asetimme vuonna 2016 yhdeksän lyhyen aikavälin tavoitetta vuoden 2017 vastuullisuustoiminnalle, jotta pystyisimme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Saavutimme vuoden 2017 loppuun mennessä näistä tavoitteista kuusi kovan työn sekä Nordean hallituksen ja ylimmän johdon tuen ansiosta. Jatkamme työtä kolmen muun tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2018. Olemme myös lisänneet kolme uutta tavoitetta tälle vuodelle (ks. faktalaatikko alla).

 

- Rahoitusalan vastuullisuustoiminnan murros etenee vauhdilla, joten sidosryhmiemme odotukset lisääntyvät ja muuttuvat nopeasti. Meidän on toimittava nopeasti, jotta pystymme vastaamaan odotuksiin, Nordean Group Sustainable Finance -yksikön johtaja Sasja Beslik sanoo.

 

Asiakirjat

Faktalaatikko

Norden vastuullisuustoiminnan kuusi lyhyen aikavälin tavoitetta vuodelle 2018*:

  1. Kehitämme ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä työkaluja, jotta nämä asiat voidaan huomioida vastuullisessa sijoittamisessa ja rahoittamisessa sekä hankinnoissa.
  2. Otamme käyttöön riskinhallintamenettelyt, jotta voimme tunnistaa arvoketjujen keskeiset riskit, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruption ehkäisyyn ja ympäristöasioihin.
  3. Laadimme KPI-periaatteet.
  4. Jatkamme päivitetyn vastuullisuustoimintaohjeen sekä vastuullisen rahoittamisen, sijoittamisen ja neuvonnan periaatteiden noudattamista.
  5. Määritämme ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien riskien lähtötason koko arvoketjussamme.
  6. Laadimme kannanottoja ja toimintaohjeita esimerkiksi puolustus- ja shipping-aloihin liittyen.

*Kolme ensimmäistä tavoitetta on viime vuodelta ja kolme viimeistä uusia.

Lue lisää englanniksi

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta

Dixu sai vauhtia asunnon myyntipalvelun kehittämiseen Nordean omasta kiihdyttämöstä

Asuminen ja lainat

Dixu tarjoaa täyden palvelun konseptin asunnon myyntiin ja ostoon.

Oman talouden eväät – vapaaehtoistyöllä vahvistamassa nuorten taloustaitoja

Vastuullisuus

Vantaan Jokiniemen koululla järjestettiin lauantaina 6. lokakuuta 700 oppilaalle ja heidän vanhemmilleen Oman talouden eväät -koulupäivä. Päivän tarkoituksen...

Antti Saari on nimitetty Nordean varallisuudenhoidon päästrategiksi Suomessa

Markkinat

Nordean varallisuudenhoidon uudeksi päästrategiksi on nimitetty KTM Antti Saari (34). Saari aloittaa tehtävässään tänään.

Nordea palvelee myös sosiaalisessa mediassa vuorokauden ympäri

Päivittäiset raha-asiat Digipalvelut

Nordea on lokakuussa laajentanut palveluaikojaan sosiaalisen median osalta. Nyt asiakkaat saavat palvelua myös sosiaalisen median kanavissa vuorokauden ympär...

Merkittävä virstanpylväs saavutettu – Nordean kotipaikka on nyt Suomessa

Nordea

Nordean kotipaikka on siirtynyt Suomeen, joka on pankkiunionin jäsenmaa.

Näyttää 5 hakua 632 tuloksesta