Kohti vastuullista tulevaisuutta

12.02.18 11:00 | Vastuullisuus | Nordea

Nordeassa vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista siitä, miten vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuun kantaminen edellyttää muutoksia liiketoiminnassamme sekä ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimista päivittäisessä työssämme.

Haluamme käyttää osaamistamme ja asiantuntemustamme vaikuttaaksemme positiivisella tavalla ihmisten elämään, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

- Vastuullisuus on meillä Nordeassa osa kaikkea toimintaa. Sen avulla vähennetään riskejä, parannetaan toimintavarmuutta ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Vastuullisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että toimimme oikein, Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Olemme parin viime vuoden aikana ottaneet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi liiketoimintaamme ja rooliamme yhteiskunnallisena toimijana. Tänään julkaistussa Nordean vuoden 2017 vastuullisuusraportissa kerrotaan vastuullisuustoiminnastamme tarkemmin.

 

- Maailman kymmenenneksi suurimman talouden eli Pohjoismaiden johtavana pankkina vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan toimintamaissamme, joten meillä on tärkeä rooli vastuullisen tulevaisuuden edistämisessä. Suhtaudumme rooliimme vakavasti, sanoo Erik Feldt, joka nimitettiin vastikään Nordean yhteiskuntavastuutoiminnan johtajaksi.

 

Uusia vastuullistoiminnan tavoitteita

 

Jatkoimme vuonna 2017 muutosohjelmaa, jonka myötä vastuullisuuden merkitys korostui entistä enemmän perustoiminnassamme, periaatteissamme ja prosesseissamme. Laadimme vuoden aikana ensimmäisen konserninlaajuisen ilmastonmuutosta koskevan kannanoton ja koko konsernia koskevat vastuullisuustoimintaohjeet, jotka keskittyvät sijoittamiseen, rahoitukseen ja neuvontaan.

 

Kehitimme yhteiskuntavastuutoimintaamme, vastuullisuusnäkökulmat huomioivaa tunnistamisprosessiamme sekä vihreitä joukkolainoja ja vihreitä lainoja. Olemme lähestyneet YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita kokonaisvaltaisesti, koska ne ovat elintärkeitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja siten myös merkittäviä Nordealle.

 

Asetimme vuonna 2016 yhdeksän lyhyen aikavälin tavoitetta vuoden 2017 vastuullisuustoiminnalle, jotta pystyisimme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Saavutimme vuoden 2017 loppuun mennessä näistä tavoitteista kuusi kovan työn sekä Nordean hallituksen ja ylimmän johdon tuen ansiosta. Jatkamme työtä kolmen muun tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2018. Olemme myös lisänneet kolme uutta tavoitetta tälle vuodelle (ks. faktalaatikko alla).

 

- Rahoitusalan vastuullisuustoiminnan murros etenee vauhdilla, joten sidosryhmiemme odotukset lisääntyvät ja muuttuvat nopeasti. Meidän on toimittava nopeasti, jotta pystymme vastaamaan odotuksiin, Nordean Group Sustainable Finance -yksikön johtaja Sasja Beslik sanoo.

 

Asiakirjat

Faktalaatikko

Norden vastuullisuustoiminnan kuusi lyhyen aikavälin tavoitetta vuodelle 2018*:

  1. Kehitämme ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä työkaluja, jotta nämä asiat voidaan huomioida vastuullisessa sijoittamisessa ja rahoittamisessa sekä hankinnoissa.
  2. Otamme käyttöön riskinhallintamenettelyt, jotta voimme tunnistaa arvoketjujen keskeiset riskit, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruption ehkäisyyn ja ympäristöasioihin.
  3. Laadimme KPI-periaatteet.
  4. Jatkamme päivitetyn vastuullisuustoimintaohjeen sekä vastuullisen rahoittamisen, sijoittamisen ja neuvonnan periaatteiden noudattamista.
  5. Määritämme ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien riskien lähtötason koko arvoketjussamme.
  6. Laadimme kannanottoja ja toimintaohjeita esimerkiksi puolustus- ja shipping-aloihin liittyen.

*Kolme ensimmäistä tavoitetta on viime vuodelta ja kolme viimeistä uusia.

Lue lisää englanniksi

Lue lisää uutisia

There will be a break in some Netbank services in Finland on Sunday 19 August 2018

Päivittäiset raha-asiat

The break will begin in the night at 1.00 (EET) and it is estimated to end by 12.00 noon. The reason for the break is technical maintenance.

Avbrott förekommer i en del nätbankstjänster i Finland söndagsmorgonen 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Avbrottet börjar kl. 1.00 på natten och beräknas upphöra kl. 12.00. Avbrottet beror på tekniskt underhåll.

Osassa verkkopankin palveluista katko sunnuntaiaamuna 19.8.2018

Päivittäiset raha-asiat

Katko alkaa yöllä kello 01.00 ja sen arvioidaan päättyvän kello 12.00 mennessä. Palvelukatkon syynä ovat tekniset ylläpitotoimet.

Uusi opiskelija, näin haet opintolainaa

Asuminen ja lainat

Uunituore opiskelupaikka taskussa ja opiskelijaelämä edessä? Jos opintotuki ei tunnu riittävän opiskelijaelämän kulujen kattamiseen, voi opintoja rahoittaa o...

Nordean maksukortti heti käyttöön sovelluksen kautta

Digipalvelut

Nordean asiakkaat voivat jatkossa ottaa uuden maksukortin käyttöön jo ennen fyysisen kortin valmistumista.