Nordea panostaa lisää työntekijöiden vapaaehtoistyöhön kohdistettuaan vastuullisuustoimintansa uudelleen

Thomas Björklund
Tomas Björklund, Sponsoring & Event -yksikön vastaava johtaja
20.05.19 17:17 | Nordea | Vastuullisuus

Nordea nostaa työntekijöidensä vapaaehtoistyötuntien tavoitemäärää. Muutos on osa Nordean sponsoritoiminnan uudelleenkohdentamista yhteiskuntavastuuseen ja yrittäjyyteen. Ruotsin työntekijöille on asetettu tämän vuoden tavoitteeksi 10 000 tuntia. He ovat tällä hetkellä jäljessä suomalaisista kollegoistaan, jotka tekivät viime vuonna yhteensä 14 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Tällä hetkellä sponsoritoimintamme liittyy Nordean ydinliiketoimintaan, koska se keskittyy talousosaamisemme ja siihen liittyvien digitaitojen jakamiseen. Lisäksi siinä näkyy Nordean pyrkimys toimia yhteiskunnan hyväksi. Nordea Sponsoring & Event -yksikön vastaavan johtajan Tomas Björklundin mukaan tavoitteena on, että hankkeemme sisältävät sekä yhteiskuntavastuutoimintaa että yrittäjien tukemista ja että ne perustuvat kumppanuuksiin.

– Ylimmän johtomme tärkeimpiä prioriteetteja on olla yhteiskuntavastuullinen yritys, joka toimii ympäröivien yhteisöjen hyväksi. Konsernijohtajamme Casper von Koskull mainitsee aina vastuullisuushankkeemme, kun hän puhuu julkisesti Nordeasta, ja johto on tukenut vahvasti 10 000 tunnin projektiamme, Tomas Björklund kertoi.

Nordea päätti viime vuonna kohdistaa pankin sponsoritoiminnan yhteiskuntavastuuseen ja yrittäjyyteen, kun aikaisemmin sponsorointi keskittyi urheiluun, kuten golfiin ja tennikseen. Tomas Björklund totesi, että muutoksen lähtökohtana oli tarve luoda kaikille Pohjoismaille yhteinen sponsorointistrategia. Samaan aikaan käytiin myös julkista keskustelua suurten yritysten yhteiskuntavastuusta, jonka käsitteen Nordean ylin johto on omaksunut.

Perustason talouslukutaito

Ruotsalainen Ekonomipejl-ohjelma pyrkii ottamaan tätä vastuuta opettamalla 13–19-vuotiaille nuorille perustason talouslukutaitoja. Nordean työntekijät myös mentoroivat aloittelevia opettajia Teach for Sweden -ohjelman kautta. Kaksivuotisen ohjelman aikana Nordean esimiehet mentoroivat jatko-opiskelijoita johtajuustaidoissa, samalla kun opiskelijat keräävät opetuskokemusta ja suorittavat opettajan opintoja.

Suomessa keksittiin, että Nordean työntekijät voisivat opettaa kirjastoissa digitaitoja. Koska hanke on Suomessa menestynyt osittain hyvin, sitä kokeillaan nyt myös Ruotsissa alustavasti viidessä Tukholman kirjastossa.

Yhteistyömme Norrskenin kanssa on esimerkki siitä, miten voimme yhdistää yhteiskuntavastuun ja uusien yritysten tukemisen. Nordean työntekijät vierailevat Norrsken House -toimistotiloissa muutamana päivänä viikossa ja tarjoavat neuvontaa ja tukea rakennuksessa työskenteleville yli 300 yhteiskunnalliselle yritykselle.

– Tavoitteena on saada yhdessä sovittua koko pankin laajuisesti 3–4 yhteiskuntavastuuhanketta ja niiden lisäksi yhtä monta yrittäjyyteen keskittyvää hanketta. Hankkeiden täytyy olla sellaisia, että sekä työntekijät että asiakkaat ovat niistä innoissaan, Tomas Björklund kertoi.

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 1 604 tuloksesta

Blogi: Kohti parempia aikoja

Finanssimaailma-blogi Markkinat

Vuoden vaihtuessa on hyvä aika katsoa kristallipalloon ja pohtia, mihin teemoihin sijoitusmarkkinoilla keskitytään vuonna 2021.

Blogi: Sopu se on laihakin sopu

Finanssimaailma-blogi Markkinat

Britannia ja EU pääsivät vihdoin sopuun kauppasopimuksesta.

Näyttää 5 hakua 1 604 tuloksesta