we.trade – uusi helppo ja turvallinen kauppapaikka

09.05.19 12:53 | Businesses | Digipalvelut

We.trade-järjestelmän ennakkojulkaisu huhtikuussa onnistui hyvin, joten Nordea avaa järjestelmän kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille. Järjestelmä lisää tarjoomaamme pk-yritysasiakkaille ja mahdollistaa eurooppalaisten yhtiöiden turvallisen kaupankäynnin keskenään.

 – Yhä useammat pk-yritykset käyvät rajat ylittävää kauppaa, jossa he kohtaavat tiettyjä haasteita. Suurin haaste on luottamus ulkomaisiin kaupankäyntikumppaneihin. We.trade ei liity pelkästään kaupan rahoitukseen, vaan se on paljon enemmän. Se mahdollistaa kansainvälisen kaupankäynnin ja toimii luotettavana ekosysteeminä, Business Bankingin johtaja Magnus Montan sanoo. 

We.trade yksinkertaistaa ostajien ja myyjien välisiä tilaus- ja sopimusprosesseja, Nordean Trade Finance & Working Capital Management -yksikön johtaja Patrik Zekkar sanoo. Kaupankäyntiä ohjaavat säännöt, jotka tekevät prosessista entistä turvallisemman. Järjestelmä on myös joustava, sillä osapuolet voivat esimerkiksi valita, mitkä tapahtumat käynnistävät maksut. Lisäetuna on mahdollisuus laatia sopimuksia useilla eri kielillä.

IBM:n Blockchain-alustalle luotu lohkoketjupohjainen we.trade-järjestelmä on 12:n pankin yhteisen kehitystyön tulos. Nordea liittyi mukaan yhteistyöhön marraskuussa 2017. Ostajalle ja myyjälle rakennetussa ekosysteemissä Nordea pääsee asiakkaan kanssa vuorovaikutukseen jo tilausvaiheessa eikä vasta maksuhetkellä. Tuemme asiakkaita läpi prosessin ja tarjoamme useita turvallisia maksuvaihtoehtoja.

"Lähes 60 prosenttia pk-yrityksistä kertoi joutuvansa tekemään ennakkomaksuja, joten rajat ylittävään kauppaan liittyy selkeästi epävarmuutta. Se on valitettavaa likviditeetin suhteen mutta saattaa myös hillitä yhtiöiden kaupankäyntiä ja näin estää niitä kasvamasta. Haluamme muuttaa tapaa, jolla asiakkaamme käyvät kauppaa keskenään, ja sitä varten olemme rakentamassa tällaista ekosysteemiä, Patrik Zekkar sanoo.

Asiakaskyselyistä ilmeni kolme ensisijaista vaatimusta, jotka otettiin huomioon järjestelmän ensimmäisessä kaupallisessa versiossa. Automaattisia maksuja on kaivattu, ja tapahtumajohteiset maksut vastaavat tähän kysyntään. Pankin takaus tuo lisäturvaa tilanteisiin, joissa ostajan tilillä ei ole tarpeeksi varoja. Lisäksi myyjä voi myydä laskun pankille ja saada maksun ennakkoon.

Tutustu we.trade-järjestelmään tarkemmin.

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 545 tuloksesta

Näyttää 5 hakua 1 545 tuloksesta