Konsernijohtajan kommentti

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen.
17.07.20 7:49 | Nordea | Talous

COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä suuresti ihmisten, yritysten ja yhteiskuntien arkeen. Sen seuraukset näkyivät aiempaa selvemmin vuoden toisella neljänneksellä. Rohkaisevaa on kuitenkin se, että yhä useammat maat alkavat vähitellen purkaa rajoituksia ja yritysten luottamus vahvistui neljänneksen lopulla. Epävarmuus on silti edelleen suurta.

Yhteiskunnat ovat viime kuukausien aikana mukautuneet uusiin tapoihin elää, tehdä työtä ja kuluttaa. Verkkokaupan, mobiilimaksamisen ja digitaalisen asiakaspalvelun kasvusuuntaus on näkynyt selvästi meille pankkina. Suurin osa asiakastapaamisista on ollut etätapaamisia, kun pankin toiminta on jatkunut täydellä teholla ja yli 70 prosenttia työntekijöistämme on ollut etätöissä. Toimintamme yhteinen nimittäjä on edelleen selvä – kaikki, mitä teemme, liittyy asiakkaidemme auttamiseen ja työntekijöistä huolehtimiseen. Olen ylpeä nähdessäni, miten työntekijöidemme vahva sitoutuminen tuottaa tulosta ja näkyy parantuneena asiakastyytyväisyytenä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet olivat haastavat, mutta liiketoimintamallimme osoittautui kestäväksi. Toisella neljänneksellä tuloksemme oli jälleen vakaa ja edistyimme vuodelle 2022 asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Aktiivisen toiminnan ansiosta liiketoiminnan tuotot pysyivät suurelta osin entisellä tasolla. Korkokate nousi 2 prosenttia. Sitä tuki osaltaan volyymien vakaa kasvu. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 12 prosenttia lähinnä trading-toiminnan piristymisen ansiosta. Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja markkinoiden myllerrys vaikuttivat kuitenkin erityisesti nettomääräisiin palkkiotuottoihin, jotka laskivat 9 prosenttia. Tulos ennen luottotappioita parani 4 prosenttia viime vuodesta mittavien kululeikkausten myötä. Kaikki toiminnan tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteemme ovat tuottaneet tulosta. Kulut vähenivät 8 prosenttia edellisvuodesta, minkä ansiosta kulu/tuotto-suhde parani 52 prosenttiin.

Taloudellinen asemamme oli vahva COVID-19-kriisin alkaessa ja on sitä yhä. Toisen neljänneksen lopussa likviditeettipuskurimme oli 105 miljardia euroa, mikä vastaa 160 prosentin maksuvalmiussuhdetta. Pääomarakenteemme on yhä erittäin vahva: 15,8 prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää vaatimukset 5,6 prosenttiyksiköllä. Teimme lisäksi tiukan stressitestin, joka vahvisti luottamustamme vahvaan pääomarakenteeseemme ja siihen, että pystymme jatkossakin tukemaan asiakkaitamme ja säilyttämään samalla osingonmaksukykymme.

Luottosalkun laatu on edelleen vahva. Päivitimme makrotalouden skenaarioitamme, mukaan lukien pidemmän aikavälin ennusteemme laskusuhdanteen vaikutuksista. Kävimme myös luottosalkun läpi perusteellisesti. Analyysimme perusteella odotamme nettomääräisten luottotappioiden jäävän alle 1 miljardiin euroon koko vuodelta 2020, mikä vastaa alle 41:tä pistettä.

Toisella neljänneksellä luottotappiot olivat 310 miljoonaa euroa. Teimme lisäksi ylimääräisiä johdon harkintaan perustuvia varauksia 388 miljoonan euron arvosta, minkä vuoksi toisen neljänneksen nettomääräiset luottotappiot nousivat yhteensä 698 miljoonaan euroon.

Aiemmat johdon harkintaan perustuvat varaukset mukaan lukien meillä on nyt yhteensä 650 miljoonan euron puskuri. Sillä katetaan tulevat luottotappiot ja varaudutaan IFRS 9 -standardin edellyttämiin muutoksiin sekä järjestämättömien saamisten käsittelyyn Euroopan keskuspankin uusien ohjeiden mukaisesti.

Pidämme ennakoivaa lähestymistapaamme tarkkaan harkittuna ja sopivana tämänhetkisessä epävarmassa taloustilanteessa.

Liiketoiminta-alueiden kehitys on edelleen lupaavaa. Lisää parannuksia on silti tehtävä, jotta saavutamme taloudelliset tavoitteemme.

Personal Banking -liiketoiminta-alueella asuntolainojen volyymit kasvoivat edelleen vakaasti kaikissa neljässä maassa, etenkin Norjassa ja Ruotsissa. Tuotot supistuivat kuitenkin 5 prosenttia lähinnä maksujenvälityksestä saatujen palkkioiden pienenemisen ja talletusmarginaalien kaventumisen vuoksi. Jatkoimme toiminnan tehokkuuden optimointia, minkä ansiosta kulut vähenivät 5 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde parani 3 prosenttiyksikköä 54 prosenttiin.

Business Banking -liiketoiminta-alueella luottovolyymit kasvoivat ja talletusvolyymien kasvu oli voimakasta. Tuotot pienenivät 1 prosentin, kun rajoitustoimien vaikutukset vähensivät palkkiotuottoja. Kulut pienenivät 5 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde parani siten 48 prosenttiin.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alue jatkoi muutossuunnitelmansa toteuttamista. Tavoitteena on vähentää liiketoiminnan monimutkaisuutta ja parantaa kannattavuutta. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia lähinnä trading-toiminnan tuottojen ansiosta, vaikka palkkiotuotot pienenivät markkinoiden myllerryksen vuoksi. Kulut vähenivät huomattavasti, 14 prosenttia. Markkinoiden volatiliteetin lisääntyminen pienensi taloudellista pääomaa, mikä vaikutti kannattavuuteen. Kulu/tuotto-suhde parani huomattavasti 44 prosenttiin. Keskitymme edelleen parantamaan kannattavuutta.

Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueen tuotot pienenivät 4 prosenttia markkinoiden myllerryksen vuoksi. Vilkas asiakastoiminta, markkinoiden kehitys ja uuden hoitoon saadun nettovarallisuuden runsas määrä kasvattivat hoidossa olevaa varallisuutta 31 miljardia euroa edellisneljänneksestä 311 miljardiin euroon. Kulut pienenivät edelleen, ja kulu/tuotto-suhde parani 3 prosenttiyksikköä 55 prosenttiin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 28. toukokuuta 2020 hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa enintään 0,40 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa sen, että voimme tukea asiakkaitamme ja maksaa osinkoa. Hallitus aikoo kuitenkin noudattaa Euroopan keskuspankin suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 1. lokakuuta 2020 saakka.

Keskitymme kantamaan yhteiskunnallisen vastuumme ja autamme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja sidosryhmiämme selviämään kriisistä. Painopistealueemme ovat ennallaan: toiminnan tehokkuuden optimointi, tuottojen kasvattaminen ja erinomaisten asiakaskokemusten luominen.

COVID-19-pandemia on aiheuttanut haasteita monille yrityksille. On kuitenkin liian aikaista vetää johtopäätöksiä kriisin pitkän aikavälin vaikutuksista. Olemme sitoutuneet toteuttamaan suunnitelmaamme ja toimimaan kolmen painopistealueemme mukaisesti, jotta saavutamme vuodelle 2022 asettamamme taloudelliset tavoitteet.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 585 tuloksesta

1500 nuorta pääsee tutustumaan tekoälyyn ja suunnittelemaan oman botin Takeoff -tapahtumassa

Vastuullisuus

Aiemmin Slushin sivutapahtumana tunnettu Takeoff tuo tänä vuonna nuoret ympäri Suomea tulevaisuuden työelämän ja yrittäjyyden innovaatioiden äärelle. Takeoff...

Smartphone

Nordean Prime-korko laskee 1.12.2020 alkaen

Nordea

Nordea laskee Prime-korkoaan 0,15 prosenttiyksiköllä 0,55 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 1.12.2020.

Näyttää 5 hakua 1 585 tuloksesta